Tysk strøm stadig dyrere

Tyskland har 30 000 vindturbiner, og en høy andel såkalt fornybar kraft. Som følge av det «grønne» skiftet har landet, sammen med Danmark, også skaffet seg klodens kanskje høyeste strømpris. I år har den satt ny rekord. Igjen.

Den tyske strømprisen har stort sett steget de 20 siste åra. I fjor var økningen liten, men i år har det dradd av gårde igjen. Pr. april ble gjennomspris til forbruker inkludert alle avgifter så langt i 2019 notert til 30.85 eurocent pr. kilowatt. Det tilsvarer 3,10 kroner, nesten tre ganger strømprisen i Norge. Prognosen for 2019 som helhet er nå 30,5 eurocent.

Uten fete statssubsidier ville det knapt nok ha vært bygget en vindmølle i hele Europa. Omvendt er politikerne gjennom trusler om gigantiske «klimabøter» nå i ferd med tvinge bilindustrien til å produsere elbiler som de fleste europeere utenom Norge verken vil ha råd til å kjøpe eller kjøre. Er det underlig at resesjonen rykker stadig nærmere?


Oppdatert oljepris her.

 

 


 

- Inn i en mini-istid

Piers Corbyn: Sola styrer klodens klima. CO2 har null innvirkning.

 

To tredeler er subsidier

Britene kunne ha fått tre ganger så mye gasskraft som vindkraft for samme pris.

 

Det store bildet

Temperatursvingningene har vært mye større og raskere tidligere de siste
10 000 år enn i dag.

 

Drømmen om diktaturet

Klimahysteriet stimulerer drømmen om diktaturet i enkelte kretser.

 

Global elbilrevolusjon?

Nja, ikke helt. Det norske "elbileventyret" er et globalt særprodukt.

 

De farlige utopiene

I 2040 vil olje, gass og kull fortsatt utgjøre 75 prosent av verdens energiforbruk.

 

Den store svindelen

Bioenergi i form av pellets er et større miljøproblem enn kull.

 

Svart blir grønt

Er de markedsførte alternativene til olje, kull og gass grønne?

 

Global opphisselse

Hvor dramatiske er de globale temperatur-endringene?

 

Det var varmere før

Norge har vært 3-5 grader varmere og vesentlig frodigere.


Arkiv

Olje - Norge
Et sammenbrudd
Det reine sprøyt
Gullfaks - bare fornavnet

Gass - Norge
Gasskrise i anmarsj
Fakta og fantasi

Olje internasjonalt
Gamle oljefelt driver verden
Brenner opp BNP
Halvert på ti år

Atomkraft
På Tsjernobyl-nivå
Enda en regning som ikke kan betales

Biodrivstoff
En myte for fall
Kalkulert massemord

Transport
Skrinlegg lyntoget
Kolosser fra fortida

Klima
Klimapjatt skal kamuflere oljekrisa

Realøkonomisk krise
Framgang på amerikansk
Slutt på veksten
Europas gjeldsbølge
 


 

12. juni 2019 Dyr strøm

Energifattigdom i EU
Hovedmål med EUs energiunion er konkurransedyktig og rimelig energi til alle. Målene er ikke i sikte. I EU betaler forbrukerne 2-3 ganger så mye for energien som i USA, skriver professor emeritus Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI i en krtiask gjennomgang av EUs energipolitikk.

 

9. juni 2019 Grønn omstilling

Elsertifikatene fra helvete
Stadig flere oppdager at gjenværende norsk natur er i ferd med å bli nedluset av monsterturbiner. Det er dyr, ustabil og lite kraft, og det er ikke bruk for den i Norge. Vi har overskudd av vannkraft. Protestene øker over hele landet.

 

5. juni 2019 Drivstoff


Hydrogenbløffen lever
Hydrogenbiler kan aldri bli konkurransedyktige. De krever tre ganger så mye strøm pr. mil som en vanlig elbil. "Hydrogensamfunnet" er et nytt Fata Morgana som lever av dumme politikere og offentlige midler.

 

26. mai 2019 Klima

 

Hva er karbondioksid?
Mange engasjerer seg i klimaspørsmålene, og bra er det. Sjøl om det er alarmistene som kommer mest til orde i debatten. Klimadebatten bør ha en vitenskapelig tilnærming der alle forhold av betydning belyses og diskuteres.

 

24. mai 2019 Peak Oil

 

Dansk oljeutvinning stuper

Ifølge den danske Energistyrelsen sank utvinningen av olje og gass i Danmark med hele 15,6 prosent i 2018. Det medførte at landets selvforsyningsgrad av energi stupte fra 84 til 76 prosent, tilsvarende 69 petajoule. Samlet dansk vindkraftproduksjon utgjør i sammenlikning 50 petajoule.

 

22. mai 2019 En varslet krise

 

Grønne skatter truer svenske kraftverk

Grønne skatter truer nå kraftforsyningen til svenske storbyer. Det blir stadig klarere at grønn politikk ikke er veien til framtida, det er veien til kaos, økonomisk sammenbrudd og ulands-status.

  

20. mai 2019 Mobilitet

Den globale elbil-revolusjonen uteblir

Elbilrevolusjonen er og blir et norsk fenomen. Salgstallene kryper oppover globalt, men volumene er fortsatt svært beskjedne. EVvolumes har publisert de endelige tallene for 2018.

 

8. mai 2019 Grønn omstilling skranter

 

Tysk vindkraftboom over

Tyske medier har i det lengste forsvart Tysklands fantasifulle, grønne skifte, til tross for at det lenge har vært klart at det er bygget mer på håp og følelser enn på realiteter. Men nå begynner kappevendingen.

 

2. mai 2019 Vindkraft

Tysk vindkraftkollaps

I Tyskland sank installasjonen av ny, landbasert vindkraft de tre første måneder i år til sitt laveste nivå siden år 2000, ifølge lobbygruppa FA Windenergie an Land. Bare 41 nye vindturbiner med en samlet kapasitet på 134 MW ble satt i drift på land i årets første kvartal. Det er en reduksjon på nesten 90 prosent i forhold til gjennomsnittet samme periode de tre siste år.

 

26. april 2019 Medietillit

Når leserne forsvinner

Norsk Mediebarometer 2018 fra Statistisk Sentralbyrå foreligger. Kort oppsummert: De "politisk korrekte" mediene fortsetter å tape, nå på alle fronter. Inntrykket er at jo mer statsstøtte de får, desto mer uinteressante og irrelevante blir de for publikum.

 

8. april 2019 Klima

Katastrofe i sakte film

EUs klimapolitikk er en katastrofe i sakte film. Politikerne er i ferd med å innhentes av sine urealistiske løfter. Innen 2021 skal personbiler i Europa "slippe ut" i gjennomsnitt bare 95 gram CO2 pr. kilometer. I 2030 skal dette være redusert til 59 g/km.

 

4. april 2019 Vindkraft

Frøya sier nei

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra klimakortet? Det er lederen for aksjonen Nei til vindkraftverk på Frøya, Hans Anton Grønskag, som stiller dette spørsmålet i en artikkel i lokalavisa. Folkeavstemningen denne uka gav et massiv nei-flertall.

 

27. mars 2019 Monstermøllene

Proteststorm mot vindkraft
Google "nei til vindmøller"og se resultatet. Det koker av misnøye og protest over hele landet, fra Lindesnes til Finnmark. Den gigantiske vindkraftutbyggingen som er i gang i Norge er i ferd med å vekke et lokalt engasjement vi neppe har sett siden EU-kampen, og den kan bli det mest kontroversielle prosjektet i vår tid. Flere opprop er i gang på nettet.

 

20. mars 2019 Vindkraft

Vindmøller gir lite energi i Tyskland

Etter billioner av kroner i subsidier, en strømpris i verdenstoppen, et landskap rasert av nesten 30 000 vindturbiner og et stadig mer ustabilt strømnett, dekket vindkraft i 2018 fortsatt bare 3,2 prosent av Tysklands totale energimiks, opp fra 2,8 pst. året før.

 

5. mars 2019 Klima

I strupen på EUs klimapolitikk

Det er ingen grunn til å vente et jordskjelv i EUs klimapolitikk. Men en styrket gruppe nasjonalkonservative partier etter vårens valg til Europa-parlamentet vil ikke bare bekjempe EUs liberale innvandringspolitikk. Flere vil også gå i strupen på EUs klimakonsensus.

 

4. mars 2019 Gass

Nord Stream 2 snart klar

Europas viktigste pågående energiprosjekt er praktisk talt ukjent for norsk offentlighet. Gassrørledningen Nord Stream 2 er til 70 prosent fullført og skal stå klar ved utgangen av året. EUs motstand er spill for galleriet. Tyskland har ikke råd til å stoppe dette prosjektet.

 

25. februar Vindkraft

Motstanden øker i Europa
2018 var det dårligste året for ny landbasert vindkraft siden 2008. 12 europeiske land installerte ikke en eneste vindmølle i fjor. Installasjon av ny kapasitet sank med 32 prosent i forhold til 2017, framgår det av årsrapporten til bransjeforeningen WindEurope.

 

20. februar 2019 EUs energipolitikk

Prisen for grønn galskap
Husholdningsprisen på strøm og gass i EU er nå dobbelt så høy som i G-20-land utenfor EU, og prisen til industrien er 50 prosent høyere, framgår det av EU-kommisjonens 3. rapport om globale strøm- og gasspriser. Rapporten sammenlikner priser i EU med hele G-20-gruppen.

 

19. februar 2019 Frankrike

8400 gule vester arrestert
Det franske "liberale" regimet blir stadig mer autoritært. Innenriksminister Castaner sa sist uke til avisa Le Figaro at i alt 8 400 deltakere i de gule vestenes protestaksjoner er arrestert de siste tre månedene. 7500 er varetektsfengslet, 1800 er allerede domfelt.  

 

 

18. februar 2019 Havnivå

Landhevingen fortsetter
Den verdensledende havnivåeksperten, professor emeritus Nils Axel Mörner ved Universitetet i Stockholm, har mange konkrete eksempler på at klimaalarmistenes påstander om en truende, katastrofal global havnivåstigning ikke stemmer.

 

15. februar 2019 Farlige illusjoner

Slakter grønn "New Deal"
Terry O`Sullivan er leder for LiUNA, et "hardhat" fagforbund som organiserer en halv million bygningsarbeidere i Nord-Amerika. I en uttalelse slakter han den "grønne" New Deal som er lansert av demokratenes politiske stjerneskudd, Alexandria Ocasio-Cortez.

 

14. februar 2019 Grønn energi

Flatt Tesla-batteri i Australia
Flertallspolitikerne i den australske delstaten South Australia har stor sans for Angela Merkels grønne energipolitikk. De har gått for sol og vind. Dieselgeneratorer med et oppgitt forbruk på 80 000 liter i timen måtte gjøre nylig jobben da Teslas backup-batteri sviktet.

 

13. februar 2019 Økologi

Nei, biene er ikke truet
Verdens beholdning av domestiserte honningbier økte fra snaut 70 millioner kuber ved århundreskiftet til 91 millioner i 2017, ifølge statistikk fra FAO. Det står i skarp kontrast til omfattende mediepåstander om at biene nærmest står på randen av utryddelse.

 

12. februar 2019 Været

Den globale temperaturen synker
Det blir stadig vanskeligere for alarmistene å holde liv i myten om en katastrofal, menneskeskapt global oppvarming. Den globale temperaturen synker for tida. Tall for 2018 er lagt fram (blå kurve). De viser at kloden var kaldere i fjor enn i 2017, 2016 og 2015.

 

11. februar 2019 Økonomi

Europa mot resesjon?
Europas motor, Tyskland, hoster. En vekst på 1,5 prosent i 2018 var den dårligste på fem år. Og det meste kom i første halvår. I tredje kvartal krympet økonomien med 0,2 prosent. Høykonjunkturen synes å ebbe ut. Et økonomisk tilbakeslag rykker nærmere i Europa.

 

8. februar 2019 Sentralisering

Overkjørt av EU igjen

EUs prosedyreforordning er på vei. Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU. Betegnelsen er et gjesp, men som journalist Thomas Vermes i ABCnyheter skriver: Igjen skal regjeringen "med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge."

 

5. februar Klimagalskapen

Ender Norge som netto strømimportør?
Strømregningen for januar er minst like ille som for desember. Men årsaken er ikke bare utenlandskablene og dermed import av en europeisk kvotepris på CO2 som bykser i været for alvor. Få er klar over den radikale politikken et tilnærmet samlet storting har vedtatt, og som gjennom økt forbruk også vil medføre økt press på strømprisen.

 

4. februar 2019 Grønn politikk

Britisk klimakorrupsjon på toppnivå
Følg pengene: Konservative John Selwyn Gummer er leder for den britiske regjeringens komité for klimaendringer. Avisa Mail Online avslører nå at hans private selskap har fått betalt over 6 mill. kroner fra "grønne" bedrifter som tjener penger på hans klimaaktivisme.

 

1. februar 2019 Vindkraft

Monstermøllene på Frøya kan stoppes
Det ble begått store saksbehandlingsfeil da Frøya kommune sa ja til å bygge 14 vindmøller på 180 meter på Frøya. Det betyr at Trønderenergi og Stadwerke München ikke har gyldig tillatelse. Det fastslår advokatfirmaet  Steenstrup Stordrange, og NVE vedgår feilen.

 

31. januar 2019 Kraft

Erna får strømprisen midt i fleisen
Det er nok strømregninga for desember Solberg-regimet får rett i fleisen på den siste katastrofale meningsmålingen, uten at de skjønner bæret. Det er vel fortjent. Januarregninga er på vei, og den blir enda verre.

 

30. januar 2019 Folkelig motstand

Tyskerne stopper vindkraftverk

Folkelig motstand hjelper. Installasjonen av landbasert vindkraft sank med 55 prosent til 2,5 GW i Tyskland i 2018. Bransjen klager over at en "stadig mer profesjonell" motstand i befolkningen er blitt et alvorlig hinder for nye prosjekter.

 

29. januar 2019 Elektrifisering

Dyrere å kjøre elbil

Innkjøpsprisen er ikke spesielt gunstig, og det blir gradvis dyrere å kjøre elbil. De må betale flere avgifter, forsikringspremien øker på grunn av dyre reparasjoner, og det er heller ikke like billig å kjøre på strøm lenger. Rekkevidden forkortes drastisk om vinteren, i verste fall ned mot halvparten, og det kreves i tillegg både til dels langt mer strøm og lenger tid for å lade batteriet.

 

28. januar 2019 Infrastruktur

EUs kraftnett sliter

Det sveitsiske kraftnettet var for noen år siden omtrent like pålitelig som de berømte sveitserurene. Slik er det ikke lenger, takket være økende innfasing av ustabil sol- og vindkraft, fastslår Baseler Zeitung. Kan det være noe å lære for Norge her?

 

28. januar 2019 Dyrt og dårlig

Slakter tysk energipolitikk

En tysk regjeringskommisjon foreslo sist uke at Tyskland skal ha lagt ned alle kullkraftverk innen 2038. Nedleggelsen kan eventuelt framskyndes til 2035. Samtidig tar næringslivsredaktør Daniel Wetzel i die Welt-gruppen et knallhardt oppgjør med landets energipolitikk.

 

4. januar 2019 Ekstremvær

Tornadotørke i USA
Siden registreringene begynte i 1950, ble 2018 det første året uten kraftige tornadoer, det vil si med vindstyrke 166 engelske mil pr. time eller over. Også det langsiktige bildet over de siste 70 år viser at det blir stadig færre kraftige tornadoer i USA.

 

22. januar 2019 Olje

Norsk oljeutvinning sank i 2018
Tall fra oljedirektoratet viser at norsk oljeproduksjon etter tre års oppgang igjen sank noe i 2018. En samlet petroleumsproduksjon i fjor på 229 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) er en nedgang på ca. 4 prosent, fra 238 mill. kubikkmeter i 2017.

 

18. januar 2019 Havnivå

Klodens kystområder vokser

Forskning: Glem katastrofevarslene. Forskere som har undersøkt jordas overflate ved hjelp av satellittbilder fra Landsat, fant til sin overraskelse at klodens kyst-områder har ekspandert med netto 13 600 kvadratkilometer i perioden 1985-2015.

 

18. januar 2019 Naturen

Afrikas skoger vokser
Ved hjelp av satellittbilder fant Venter et al. i 2018 at skogdekket i Afrika sør for Sahara har økt med netto 8 prosent de siste 30 år. Dette er enda en bekreftelse på den økte globale planteveksten, bl.a. som følge av mer CO2 i atmosfæren.

 

15. januar 2019 Klimabløffen

Parisavtalen er død

I land over hele verden nekter folk å gi avkall på velferd og levestandard i bytte for tvilsomme klimamål, konkluderer Burnett.  Når skal også norske politikere så smått våge seg ut i virkelighetens verden? Det er nok best både for dem selv og for det norske folk at det ikke tar så altfor lang tid.

 

14. januar 2019 Vannkraft


Dårlig påskudd for dyr strøm
Kraftbalansen i Norge er god. Netto strømeksport i fjor var trolig over 10 TWh. Strømprisen går likevel til himmels. Vi avspises med tåpeligheter fra kraftmafiaen som forklaring.Hovedårsaken til økte strømpriser er den økende nettintegreringen med EU, der prisen til forbruker er 2-3 ganger så høy som i Norge.

 

9. januar 2019 Klima

Irland utsetter karbonavgift

Irlands statsminister Leo Varadkar sier at han har lært av protester mot vann-avgifter i Dublin og de gule vestenes demonstrasjoner i Frankrike, og utsetter innføring av karbonavgifter i budsjettet. Irland har dessuten nettopp økt deler av momsen.

 

8. januar 2019 Store naturlige svingninger


Klimaet: Svaret fins i fortida
Fortida har nøkkelen. Klodens naturlige klima er langt mer ustabilt enn vi innser. Det vi har opplevd av temperaturstigning i vår tid er en bagatell i forhold til hva som har foregått tidligere i de siste 25 000 år av jordas historie.

 

6. januar 2019 Eskatologi

Atomkrig for klimaet

Klimamenigheten er inne i en apokalyptisk fase. Konkurransen står om hvem som kan levere den verste undergangsvisjonen. PhD-student Samuel Miller McDonald ved Oxford Universitet tok teten sist uke ved å hevde at atomkrig kan bli eneste mulighet til å redde menneskeheten.

 

26. desember 2018 Klima

Svalbard var nesten isfritt
Ifølge Manglerud og Svendsen (2018) var augusttemperaturene på Svalbard 6 grader høyere enn i dag for 9000 til 10 000 år siden, og allerede for 11 000 år siden var det like varmt som i dag. Så sent som for 6 000 år siden var temperaturen på Svalbard 4 grader høyere enn i vår tid.

 

20. desember 2018 Klimakorrupsjonen

Klimapenger og varmluft

Følg pengene. Det er første jernregel i amerikansk politikk, skriver Stephen Moore på Townhall. En grunn til at så mange vitenskapsfolk hevder at jorda holder på å bli stekt, er at de får godt betalt for å si det, mener han.

 

18. desember 2018 Pengene som forsvant

Klimafondets kollaps
Det skulle bli flaggskipet for global klimapolitikk. Verdens største klimafond, FNs Green Climate Fund, ble opprettet i 2010. På FNs klimamøte i Paris 2015 ble det lovet at vesten skulle gi 100 mrd. dollar årlig, over 800 mrd. kroner, til mottakere i fortrinnsvis Asia, Afrika og Sør-Amerika. GCF skulle være hovedaktør.

 

16. desember 2018 Frankrike

Ingenting er løst
Forbausende laber regimeskifteinnsats i NRK - kan det være julestria? Hva om det var Putin som helg etter helg sendte tusener av politibetjenter på gata for å knuse dissentere med køller, pepperspray, vannkanoner og panservogner?

 

12. desember 2018 Diktatorspirene

Pengene bak klimalobbyen
En av dem heter Tom Steyer. Han er en amerikansk mangemilliardær som har slått seg opp på hegdefond, og han er en av det demokratiske partiets store sponsorer. En storspekulant fra Wall Street, i likhet med f. eks. George Soros, med andre ord. Er det ikke underlig at penger bare lukter når det passer sånn?

 

11. desember 2018 Globalismen

Det EU-vennlige "venstre"
Avisa Klassekampens politiske verdi er omvendt proporsjonal med statsstøtten den mottar. Islam, innvandring, klima. Det blir feil alt sammen. Historisk sett burde nei til EU være skrevet i stein, men de presterer å rote det til der også, i frykt for å havne i "feil" selskap og få devaluert sin sarte sjel.

 

7. desember 2018 Kulda dreper

UK: Økt dødelighet om vinteren

I vintersesongen 2017/2018 var det i England og Wales en overdødelighet på 50 100 dødsfall i forhold til resten av året, ifølge fersk statistikk som er lagt fram av det britiske statistikkontoret, ONS. Det er det høyeste tallet siden vinterhalvbåret 1975/1976. Imens snakker politikerne seg varme om faren for varmebølger.

 

6. desember 2018 Klimakrig

Macron gir for lite, for seint
Norske medier spiller bevisst ned opprøret mot president Emmanuel Macrons klimaskatter i Frankrike, i håp om at det skal gå over. Det gjør det ikke. Etter 3-4 uker med protester er presidenten mer presset enn noensinne, og han har fortsatt dynamikken i konflikten imot seg.

 

4. desember 2018 Klima og elitisme

Er klima den nye "ulvesaken"?
Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, tror fortsatt på menneskeskapte klimaendringer, men han er en av de første som tar signalene fra Frankrike, i en kommentar med tittelen "Klima kan bli den nye ulvesaken". Synspunktene hans er vel verdt å reflektere over.

 

4. desember 2018 Energi

Taiwan velger atomkraft
Med 59 mot 41 prosent av stemmene gikk tilhengerne av atomkraft overraskende av med seieren i en folkeavstemning på Taiwan 22. november. Myndighetene vil avvikle all atomkraft, og prøvde å hindre avstemningen, som likevel ble drevet gjennom av aktivister.

 

3. desember 2018 Klima


Drømmen om diktaturet
Drømmen om det globale diktaturet krever en overordnet idé, en sak som er så sterk og viktig at den rettferdiggjør alle midler, og et propagandaapparat som kan piske opp den nødvendige massepsykosen. I dag er det primært klimaspørsmålet som forsøkes utnyttet på denne måten.

 

29. november 2018 Svekket energisikkerhet

Mot kraftkaos i Europa?
I 3. kvartal betalte norske husstander over 123 øre pr. kilowattime inkludert strøm, nettleie og avgifter. Det er 30 prosent opp i løpet av ett år. Selve strømprisen gjorde et hopp på 66 prosent. Eksperter sier det kan være bare begynnelsen. I Europa ser det ikke bra ut.

 

 

28. november 2018 Atomkraft

Sprekker i Hunterston B
Atomkraftverket Hunterston B utenfor Glasgow i Skottland startet i 1976, og er det eldste britiske atomkraftverket i drift. Det er tidligere i år oppdaget sprekker i grafittkjernen i begge de to reaktorene, og de er nedstengt for inspeksjon. Med det er 20 prosent av Skottlands strømproduksjon tatt ut for store deler av vinteren.

28. november 2018 Grønn politikk

Irlenderne kan få skyhøy energiskatt
Maktelitens kollektive klimahysteri slår ut over hele Europa. I Irland kan hver husstand få inntil 30 000 kroner i nye årlige energiavgifter innen 2024, hvis ikke politikerne greier å innfri sine sanseløse og fullstendig urealistiske krav til "utslippsreduksjoner" på annen måte.

 

27. november 2018 Klima

Stadig mer snø i verden
Ifølge Rutgers Universitys Global Snow Lab har utbredelsen av snø vinterstid på den nordlige halvkule økt markant de siste 50 år. Den har også økt om høsten, men har sunket om våren.

 

20. november 2018 Temperatur

Det store bildet
Det er ingen uvanlig rask eller sterk oppvarming i vår tid. Grafen over er vitenskapelig ubestridelig, og må derfor forties av klimaetablissementet. Bildet viser temperatur-variasjoner de siste 10 000 år fram til 1855, basert på iskjerneprøver fra Grønlandsisen.

 

19. november 2018 Vindkraft

Til kamp for Stølsheimen

Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og mest naturødeleggende vindprosjektet i Norge til nå.

 

12. november 2018 Spådommen som ikke holdt mål

Profet uten filter
James Hansen ved Goddard Institute of Space Sciences er selve Gudfaren bak dagens klimahysteri. Hansen startet sin karriere som klimaskremmer allerede i 1988, da han i en senatshøring effektivt brukte en varmebølge i Washington som bevis på at den globale oppvarmingen allerede er her.

 

 

8. november 2018 Vinteren verre enn sommeren

Kulda dreper
Det går mot vinter igjen. På tide å minne om at det er kulda som dreper, og ikke varmen, til tross for at medier og en del politikere i henhold til klimadogmatikken har en tendens til å snu verden på hodet og gi inntrykk av at vi står i fare for å stekes på kloden vår.

 

 

5. november 2018 Svensk strømknapphet

- En brutal oppvåkning
Mangel på kapasitet i det svenske strømnettet begynner å sette bom for nyinvesteringer. I Uppsala, Stockholm, Malmø og i Mälardalen beskriver ekspertisen situasjonen som akutt: - En brutal oppvåkning, sier Eva Vitell i Vattenfall.

 

 

1. november 2018 Grønn energipolitikk

Kraftkrise i Belgia

 

Seks av Belgias sju atomreaktorer er stengt foran vinteren. En kriseplan omfatter tre timers rullerende utkoplinger av strømforsyningen til landets husstander, redusert industriproduksjon og å slå av lyset på motorveiene.

 

 

4. november 2018 Vindkraft

Vindkraftfiasko i Japan

En flytende vindturbin bygget som et prestisjeprosjekt utenfor Fukushima for å markere en "fornybar" gjenreisning etter jordskjelvet, tsunamien og atomkatastrofen i 2011, skal fjernesifølge japanske myndigheter.

 

 

29. oktober 2018 CO2-rensing

EU-milliarder i bøtta
EU-kommisjonen har brukt tilsvarende over 4 mrd. norske kroner de siste ti åra på prosjekter for fangst og lagring av karbon (CCS), men har mislyktes i å kommersialisere teknologien, melder Den europeiske revisjonsretten (ECA) i en rapport.

29. oktober 2018 Vindkraft

En støysender for hjertet
Politikere, medier og industri forsøker å opprettholde euforien omkring vindkraft som klimafrelser, men de mange skadevirkningene blir stadig tydeligere. Visuell forurensing, nedbygging av store områder urørt natur, og drap på utsatte fuglearter er de mest kjente. Nå fokuseres det i tillegg på helsefaren ved den store mengden infralyd, eller lavfrekvent lyd, som vindkraftverkene avgir.

 

24. oktober 2018 Olje

Oljen i utforbakke
AUF, som har vedtatt å avvikle all norsk petroleumsvirksomhet innen 2035, og andre klimafantaster kan dessverre ta det helt med ro. Innen den tid er norsk oljevirksomhet mer enn liten nok, helt uten politikernes hjelp. Det er ikke ressursgrunnlag til å opprettholde en produksjon i nærheten av dagens nivå.

 

 

24. oktober 2018 EU-økonomi

Vil EU avvise også Frankrikes statsbudsjett?

EU har avvist Italias statsbudsjett fordi det har et underskudd på 2,4 prosent. Frankrike signaliserer et større underskudd på 2,5 til 2,7 prosent. Det er visst ikke like ille. Kan det komme av at den franske presidenten Macron er mer populær i Brussel enn Italias EU- og innvandringsskeptiske regjering?

 

 

16. oktober 2018 Grønn energipolitikk

Helslakt av Die Wende
Den tyske riksrevisjonen slakter i en rapport Die Wende, Angela Merkels grønne energipolitikk. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har myndighetene i stor grad mislyktes i å styre omleggingen av landets energisystemer. Enorme kostander står ikke i stil med magre resultater.

 

 

15. oktober 2018 Olje

Oljeprisen i rød sone
- Oljeprisen er i rød sone. Dyr energi er tilbake på et dårlig tidspunkt, da den globale økonomien taper fart. Vi trenger mer olje, advarte lederen for Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, sist uke. Mer presist sagt taper økonomien allerede fart på grunn av dyr energi.

 

13. oktober 2018 Vindkraft

De slipper da vindturbiner
Jeg er på ingen måte tilhenger av Kjell Inge Røkkes planer om en nesten 200 meter høy skyskraper på Fornebu, som naturlig nok har opprørt nabolaget, men jeg synes energiblogger Hogne Hongset har en nokså treffende energipolitisk kommentar til denne historien.

 

5. juni 2018 Klima


Paris-avtalen er død
Den tyske energieksperten Fritz Vahrenholt erklærer at Paris-avtalen er død. For det første fordi dogmet om CO2 som klimadriver er avslørt. For det andre fordi den ikke leverer hva den lover. Ifølge foreliggende planer kommer kullkraft til å øke med 43 prosent de kommende år.

 

4. juni 2018 Klima

Menneskeskapt hysteri
Tidsperspektiv de siste 2500 år: Det er ikke noe spesielt ved oppvarmingen i det 20. århundre i forhold til varmeperioder i romertida og i middelalderen. Det er konklusjonen i et nytt, svensk forskningsarbeid som er omtalt i Climate of the Past.

 

12. juni 2018 Tesla

Bidragsentreprenøren
Tesla-sjef Elon Musk gir begrepet bidragsentreprenør et ansikt. Lawrence Solomon anslår at Musk allerede i 2015 ved hjelp av politikerne hadde lenset USAs skattebetalere for 40 milliarder norske kroner i direkte tilskudd, billige lån, og ymse former for fritak, utsettelser og rabatt på skatter.

 

10. juni 2018 Kull

Kullprisen til himmels
Kullprisen i Australia passerte 112 dollar tonnet sist torsdag, melder Bloomberg. Det er høyest på seks år. For to år siden var den under halvparten. Hovedårsaken er en kinesisk importøkning på over 8 prosent i årets fem første måneder. Kull er i skuddet igjen, og det ventes jevnt vekst i etterspørselen de neste fem år.

 

7. juni 2018 Klimakvoter

Derfor er strømmen så dyr
Det er høyere pris på klimakvoter som begynner å virke nå, og som er årsaken til at den norske strømmen er dyrere enn normalt for årstida. Prisen er økt fra 5 til 16 euro på ett år, og det antas at den vil fortsette å stige. Dette er politisk styrt, og det er det allerede punkterte og parodiske klimadogmet som tjener som syltynt påskudd for regimet.

 

6. juni 2018 Solpaneler

Solsjokk i Kina
Kinas myndigheter har stoppet all støtte til nye solkraftverk på ubestemt tid, og har redusert strømpris-subsidiene til eksisterende kraftverk med 7-9 prosent, skriver South China Morning Post. Aksjene til de største solkraftselskapene har falt kraftig på kort tid.

 

5. juni 2018 Vindkraft

To tredeler er subsidier
I mediene blir vindkraft stadig billigere. Det er lønnsomt, eller "samfunnsøkonomisk" lønnsomt, osv. Hva er realiteten? Et nytt britisk offshore vindkraftverk vil få to tredeler av sine inntekter de neste 20 år fra subsidier, og en tredel fra salg av strøm. Lite lønnsomt for skattebetalerne.

 

1. juni 2018 Klima

Det var varmere før
Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun. La oss se på et par ferske eksempler.

 

30. mai 2018 CO2-kvoter

Dyre CO2-kvoter gir dyr norsk strøm
Du lurer på hvorfor strømprisen holder seg vedvarende høy? Politikerne har bestemt det, og det er bare begynnelsen. Hovedårsaken er stadig dyrere CO2-kvoter i Europa. De har begynt å virke etter hensikten.

 

29. mai 2018 Vannkraft

EU fjerner vannkraft
Ifølge Eurostat sank produksjonen av vannkraft i EU med 15,4 prosent i 2017, i eurosonen med 18,5 prosent. Det er svært dramatiske tall. Er det tilfeldigheter, eller et trendskifte? Har EU begynt å dekonstruere vannkrafta? Skal også den erstattes av dyr, ustabil og langt mer miljøfiendtlig vindkraft?

 

28. mai 2018 Dyr vindkraft

Energi-vandalene
Vindkraft utgjorde 2,8 prosent av Tysklands energimiks i 2017, mens kullets andel var vel 22 prosent. Vindkraft trenger fem ganger så mange ansatte, for å levere en åttendedel av krafta. Faktor 40:1. Veien tilbake til steinalderen går strålende for EUs ledende industrinasjon.

 

23. mai 2018 Kraftforsyning

Blackout i Europa?
Equinor-direktør Tor Martin Anfinnsen advarer mot strømproblemer og kanskje blackouts i Europa, ifølge Bloomberg. "En alvorlig knapphet" kan ventes i land som UK, Tyskland og Belgia, sa Anfinnsen på en konferanse i Amsterdam nylig.

 

23. mai 2019 Oljefondet

Nå kutter vi oljen, dere
Oljeprisen er nesten doblet på ett år. Med dagens pris på rundt 80 dollar vil staten tjene over 80 milliarder kroner mer enn forventet i år. Verden skriker etter olje. Statoil-aksjen fyker til værs. Jess. Det er nå Norge bør slutte å investere i olje, ifølge Norges Bank.

 

22. mai 2018 Flydrivstoff

Dyrere flyreiser
Jetdrivstoff er praktisk talt avgiftsfritt. Et fat koster bare 20-30 prosent mer enn et fat råolje. Det betyr at drivstoffet er billig, men også svært avhengig av oljeprisen. Prisen er nesten doblet på to år. Det betyr dyrere flyreiser.

 

21. mai 2018 Kull

Også Japan går for kull

Enda et tegn i tiden: Japan gjør kuvending. Tidligere ville myndighetene i tråd med klima-teologenes grønne propaganda bygge ned landets kullkraftverk til å utgjøre bare 10 prosents andel av landets kraftforsyning. Nå skal den tvert om økes til 26 prosent innen 2030. Det er mer enn på svært lenge.

 

19. mai 2018 Kraftforsyning

Mindre strømforbruk i EU
Du har hørt PK-visa: Mer energi i form av elektrisitet, og helst fra fornybar kraft? Glem det. Fersk EU-statistikk viser at strømforbruket i EU falt med 0,8 prosent i 2017. I Tyskland sank forbruket med 7 prosent. Klima-teologene oppnår det stikk motsatte av hva de etter sigende ønsker.

 

 

18. mai 2018 Energiproporsjoner

Olje gruser vind
Økningen i globalt oljeforbruk i 2017 representerte nesten ti ganger så høyt energiinnhold som økningen i vindkraft, og tilsvarte nesten all installert vindkraft til dags dato. Likevel er det sistnevnte som skal redde verden!

 

 
6. mai 2018
Olje

Duket for oljeprisrally
Oljeforbruket slår alle rekorder i første kvartal, og fortsetter til værs. Brent har bikket 80 dollar fatet flere ganger, og prisen en måned fram er noen ganger høyere enn spotprisen. Dette er dynamitt. Fortsetter det stramme markedet, kan det komme et prisrally før vi aner det.

 


15. mai 2018
Plast

Bæreposer av plast er best
En fersk, grundig undersøkelse utført av den danske Miljøstyrelsen, publisert i februar i år, bekrefter at på våre breddegrader er den ordinære bæreposen av plast det beste miljøvalget av alle aktuelle alternativ.

 

 

14. mai 2018 Biomasse

Det store leirbålet
Er biomasse et reelt energialternativ for et moderne samfunn? Drax Power Station i Yorkshire er britenes største kraftverk. Det bruker 13,2 mill. tonn pellets, tilsvarende 120 prosent av UKs egen, årlige skogsavvirkning, på å dekke 0,7 prosent av landets energibehov.

 

 

9. mai 2018 I en eventuell krise

EU har krav på norske oljelagre
Norge har avgitt suverenitet over egne oljelagre i en krisesituasjon. Vi er lovpålagt å delta i en OECD-koordinert kriseplan (her i Europa betyr det EU) der "beredskapslager etter denne forskrifta blir tekne i bruk i den utstrekning og omfang som er påkravd med omsyn til den aktuelle situasjonen."

 

 

6. mai 2018 Biodrivstoff

Enda en pinlig biobløff

Så du tror to pluss to er fire? Glem det. Det er åtte, ifølge regjeringen. Den må pynte litt på elementær regnekunst, for å få sin like prektige som umulige biodrivstoff-kabal til å gå opp. Nytalen finner du svart på hvitt i et offisielt dokument fra Sannhetsministeriet. Unnskyld, Miljødirektoratet. Også kalt Elvestua.

 

 

4. mai 2018 Olje

Nå skal oljeprisen opp
Nå skal oljeprisen opp, og den skal trolig høyt. Ifølge siste utgave av IEAs Oil Market Report har forbruket oversteget tilbudet siden starten av 2017, og det er ventet at forskjellen vil fortsette og dels øke ut 2018. Det tærer kraftig på lagrene.

 

 

3. mai 2018 Klima

Inn i en mini-istid
- Vi går nå inn i en mini-istid, og det er ingen vei utenom. De neste 20 år vil det bli stadig kaldere, og jetstrømmen blir sterkere, sier den verdenskjente britiske astrofysikeren Piers Corbyn i en video som er lagt ut på YouTube i april. Ta deg tid til å se den. Videoen er meget informativ.

 

29. april 2018 Klima

Kaldt er varmt
Den "globale oppvarmingen" er nå så ille at 48 000 briter døde av kulde sist vinter, som var ekstra hard på den nordlige halvkule. Det er vinteren som, i varierende grad, tar liv i hele Europa. Likevel er det vanlig at mediene hevder det motsatte.

 

29. april 2018 Naturgass

Gassalg som aldri før
I slutten av april fortsetter russiske Gazprom å lever gass til Europa i et omfang som tilsvarer normale vintervolumer, sier styrets viseformann Alexander Medvedjev til Bloomberg. Lagrene er tomme etter en hard vinter, gasskraftverkene øker sin markedsandel, og det er fortsatt økonomisk vekst i Europa.

26. april 2018 Naturgass

Et gassrør uten gass?
Danske og polske interesser har inngått en intensjonsavtale om å bygge Baltic Pipeline, en rørledning som skal forsyne Danmark og Polen med norsk gass. Investerings-beslutning ventes i høst. Ledningen kan stå ferdig i 2022, da Polens gassavtale med Russland løper ut.

 

 

24. april 2018 Vindkraft


Tysk vindkraft går ut på dato

Fra og med 2020 begynner statsstøtten å løpe ut for tusenvis av tyske vindturbiner, som da henvises til markedspris. Den sveitsiske avisa Basler Zeitung skriver at mange av disse turbinene kan bli nedlagt. De gamle turbinene er minst konkurransedyktige. Etter 20 år har de dessuten høye vedlikholdskostnader, og kan kreve dyre reparasjoner.

 

 

23. april 2018 CO2-fangst


Sjuk politikk
Ifølge ferske anslag vil det koste staten over 20 mrd. kroner over tre år å videreføre finansieringen av fullskala anlegg for CO2-fangst ved tre norske industrianlegg, Yara på Herøya, Norcem i Brevik og Fortum/Oslo kommunes Klemetsrudanlegg.

 


22. april 2018 Hydrogenbiler


Bilisme for de få
Putt 100 kWh inn i en hydrogendrevet brenselcellebil, få 23 kWh ut igjen til framdrift. Det er bare fornuftig og bærekraftig for folk som tror at energi er billig overskuddsvare. Det er visst en forutsetning for å bli politiker i dag. Dette blir bilisme for de få.

 

 

16. april 2018 Biodrivstoff


Zero tyr til ufine metoder
På grunn av et råttent budsjettkompromiss, framtvunget av Venstre i 2016, importerer oljelandet Norge nå store mengder dyrt, dårlig og miljøfiendtlig biodrivstoff, palmeolje inkludert. Det er ikke underlig at tilhengerne må ty til bakvaskelser og skitne triks for å forsvare galskapen.

 

 

10. april 2018 Atomkraft


Finland endrer kraftbalansen
Finland er i ferd med å endre kraftbalansen i Norden ganske markant, og de gjør det med atomkraft. Det kan være verdt noen ord, sjøl om ikke så mange andre syns det. Både Sverige og Norge mister en stor kraftkunde.

 

 

5. april 2018 Klima
Trump ble klimavinner

Ikke at jeg tror det betyr noe for det globale klimaet, men jeg  har sans for politisk ironi. USA reduserte sine CO2-«utslipp» mest i fjor, mens klimakorrekte EU økte kraftig. Donald Trump innkasserer den beste "klimabalansen, ifølge tyske Die Welt.

 

5. april 2018 Naturgass
Ny Gazprom-rekord igjen
Til tross for at vinteren er på hell, satte Gazprom i mars ny månedsrekord for gasseksport til Europa, med 19,6 mrd. kubikkmeter. Den forrige var fra januar 2017 med 19,1 mrd. kubikkmeter.

 

4. april 2018 Høye fallrater
Skiferoljens akilleshæl
For 8-9 år siden var det nesten ingenting. Nå kommer 55 prosent av USAs totale olje- og gassutvinning fra skifer. Med dette er USAs oljevirksomhet blitt svært sårbar. Skiferoljens akilleshæl er og blir skyhøye fallrater.

 

3. april 2018 Energi og strategi
Mer russisk gass til EU
I Europa er naturgass en strategisk vare. De to store leverandørene, Russland og Norge, økte begge sin eksport til EU i 2017. Konsulentfirmaet Rystad Energy tror imidlertid at mens russisk eksport og dominans vil fortsette å øke, vil norsk gassproduksjon begynne å synke fram mot 2020.

 

23. mars 2018 Verden drives av gamle oljefelt
Peak Oil er ikke død
Oljeprisen har steget med 40 prosent på ett år. Peak Oil er slett ikke død. Rystad Energy viser at de olje- og gassfunn som ble gjort i verden i fjor, bare dekket 11 prosent av uttaket. Det hittil siste året da verden fant mer olje enn den forbrukte, var 2006.

 

22. mars 2018 Ja, vi selger dette landet
Idag ACER, i morgen Statoil?
Det tilsynelatende latterlige forslaget fra Statoils styre om å endre navn til Equinor kan bare ha en hensikt - å pynte brura for Wall Street og global finans- og storkapital. Da er det greitt å bli kvitt både stat og oil. Det dukes for ytterligere salg til utlandet av kronjuvelen i norsk olje.

 

21. mars 2018 Norwegian i trøbbel
Oljeprisen til værs?
Norwegian kriser igjen, og det er alvorligere enn noensinne. Underskuddet bare i 1. kvartal i år er på ufattelige 2,6 milliarder kroner. I tillegg har Finanstilsynet tvunget selskapet til å skrive opp fjorårets underskudd til 2,3 mrd. kroner. Det er to ting Norwgian ikke trenger nå - renteøkning og dyrere olje. De kan få begge deler.

20. mars 2018 Lagerenergien


En sivilisasjonskamp
Vi opplever det absurde i at en reaksjonær, skjermet maktelite ikke kan avskaffe sivilisasjonen fort nok. For dem er det et grønt framtidsparadis, men uten å skjønne det, er de i ferd med å tvinge verden tilbake til tidligere produksjonsstadier. Energien verden lever av, er blitt deres fiende.

 

19. mars 2018 Vindkraft
Meningsløs rasering av norsk natur
Skjønner vi egentlig hva vi på kommando fra EU er i ferd med å gjøre med norsk natur? En vindturbin på Fosen, Norges hittil største vindkraftprosjekt, rager 145 meter over bakken inkludert rotor. Oslo rådhus er til sammenlikning under halvparten, 66 meter.

 

16. mars 2018 Energi
UK kjøper mer russisk naturgass
Første russiske tanker med flytende naturgass (LNG) ankom England i slutten av desember, i grevens tid. En uvanlig kald vinter har tært hardt på britenes gassreserver. Hittil i 2018 har UK fått dekket halvparten av sitt LNG-behov fra russerne. Men hva gjør den britsike regjering? Fyrer opp til kald krig.

16. mars 2018 Nervegift
USA ryddet Novichok-fabrikken
Novichok er som kjent nervegiften som ble brukt mot den russiske avhopperen i England, og som har ført til diplomatisk krise mellom de to land. Ifølge en artikkel av Judith Miller i New York Times den 25. mai 1999 fantes det bare en fabrikk for dette stoffet, og det var USA som ryddet den etter Sovjetunionens fall.

 

15. mars 2018 Vindkraft
Tåler ikke trøkket
Havvindfarmen Thanet utenfor Kent i England var verdens største da den ble satt i drift høsten 2010. Allerede etter 7 års drift viser det seg at bladene, som skal holde i 20 år, ikke tåler belastningen. De eroderer, og må nå hasterepareres på 140 av de 175 vindmøllene, ifølge tv-selskapet ITV.

 

15. mars 2018 Farlig politisk korrekthet

Statoil blir Equinor
Den politiske korrektheten har utviklet seg til en form for sykdom som rammer alle samfunnssjikt. Når Statoil skifter navn til Equinor, handler det om et oljeselskap som ikke lenger vil framstå som et oljeselskap. Selve begrepet olje er nå så belastet i maktas korridorer at det må bort.

 

15. mars 2018 Energi
Grønne kortslutninger
Synes du det er vanskelig å fatte hva grønn energi egentlig går ut på? Ta det med ro. Det er meningen. Tåketale er forutsetningen for at svindelen kan fortsette. Granskning av komplekset er som å angripe selveste Bøygen.

 

12. mars 2018 Regnskog og korrupsjon
Erna, Michel, regnskogen og milliardene

Norge har snart brukt 9 milliarder kroner på å «redde» regnskog i Brasil. Nå åpner brasilianske myndigheter et nytt område på størrelse med Italia for hogst. Den norske regjering skar kraftig ned på overføringene i fjor, men selve avtalen ruller videre til 2020. De rødgrønne startet ballet. Erna er i ferd med å cashe inn en ny månelanding, denne gangen i mer eksotiske omgivelser enn Mongstad.

 

8. mars 2018 Løgnpressa

Medienes elendighet
Det skal gå så mye bedre med de kontrollerte mediene nå, ifølge årets egenmelding. Men det er snakk om høgst selektiv tallbruk. Lesertallene synker, og ikke minst raser det viktige papiropplaget, som fortsatt utgjør avisenes hovedinntekter og ryggrad.

 

28. februar 2016 Klima

Klima vasker hvitest
Norge kuttet regnskogbistand. Brasil kutter Hydro-produksjon. Et lite lærestykke i realpolitikk. Den som kverner og går bak de evinnelige filantropiske snakkeboblene ment for medier og offentlighet, og som nå til dags oftest består av noe med miljø og ikke minst klima. Det vasker hvitest når kontakter skal smøres.

 

26. februar 2018 Pengetrykking

EU fyrer videre med euro
Mens optimisten sier at flaska fortsatt er halvfull, vil pessimisten som kjent klage over at den er halvveis tømt. Hvor lenge kan Den europeiske sentralbanken ESBs gigantiske støttekjøp av euro fortsette? De kjører på overtid allerede.

 

18. februar 2018 Falske nyheter

Tilfellet Niklas Cruz

Onsdag 14. februar gikk 19-åringen Niklas Cruz inn i Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Han utløste brannalarmen, drepte 17 mennesker og skadet 14 i kaoset som oppstod. Men Cruz er bare en meget ensom og syk ung mann, og ikke den organiserte høyreekstremisten norske medier påstår at han er.

 

15. februar 2018 Kraft
Grønn blackout i Tyskland
Det grønne energiskiftet i Tyskland går ut på å bytte ut billig og stabil varmekraft med dyr og utstabil vind- og solkraft. Det har hittil kostet over 1 billion norske kroner i subsidier, og vil ifølge beregninger koste over 3 nye billioner innen 2025.


10. februar 2018
Klima
Snøen på Kilimanjaro

I 2006 sa fredsprisvinner Al Gore med et effektfullt ordspill på Ernest Hemingways sagnomsuste novelle "The Snows of Kilimanjaro" at snøen på Kilimanjaro ville være borte innen 2010. Bildet er tatt 3. januar 2018, og er en god illustrasjon på klimaalarmistenes virkelighetsforankring.

6. desember 2017 Blir stadig verre
EUs energidrama
Det er noe desperat over EU-parlamentets industri- og energikomité nå. Her om dagen økte den målet for energieffektivisering i EU til 40 prosent innen 2030, dvs. i løpet av 12 år. Bare for ett år siden økte budet fra 27 til 30 prosent. Tenk på et tall, kall det et mål. Pass bare på at det er politisk korrekt.

28. november 2017 CO2 gir plantevekst
En grønnere klode
Studien "Greening of the Earth and its Drivers" er utarbeidet av 32 forfattere fra 24 institusjoner i 8 land. Den ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change i fjor vår, og påviste ved hjelp av satellittdata at den økte planteveksten på kloden de siste 33 år tilsvarer et bladdekke på 18 millioner kvadratkilometer, to ganger USAs areal. Eller 4,4 MILLIARDER gigantiske sequoia-trær, verdens mest massive tre og kanskje den største levende organisme på jorda.

27. november 2017 Fornybart
Tilbake til framtida?
Den danske forskeren Bjørn Lomborg har på sin Facebook-side publisert en graf over andelen fornybar energi globalt siden år 1800, samt IEAs prognoser for framtida, og konkluderer med at nei, dette vil ikke redde verden med det første.

16. november 2017 Vind- og solkraft
Kraftløs utopi
Den som åpner en avis, ser på tv eller hører på en politiker, får grundig gnidd inn at det er vind- og solkraft som skal redde verden fra den sikre undergang. Ved søk på nettet er Google nå slik tilrettelagt at det frambringes milevis av lenker hvor evangeliet lovprises. Men er påstandene riktige?


13. november 2017 VG setter virkeligheten på hodet
Det er kulden som tar liv
I tråd med gjeldende klimaregime er dødsfall knyttet til varmebølger blitt et populært tema i mediene. I august skreiv f. eks. VG med henvisning til forskere at global oppvarming (sic) vil gjøre «drepende hetebølger vanlig i Europa». Men det er fortsatt vinteren og kulden som tar liv. I hele Europa.


8. november 2017 Nja, ikke helt
Global elbilrevolusjon?
Norske myndigheter og grønne bilentusiaster mener Norge er et foregangsland når det gjelder elbiler og at resten av verden kommer etter. Gjør den det? Ikke helt ennå. Rene elbiler utgjorde 0,5 prosent av globalt bilsalg i fjor, og inkludert hybrider 0,2 promille av den globale bilparken.


6. november 2017 Oljeforbruket til værs
Oljeforbruket til værs

Verden har aldri brukt mer olje, og forbruket skyter fart. Prosentvis vekst i etterspørselen har i år vært minst på høyde med gjennomsnittet de siste 30 år, og trolig blant de høyeste målt i millioner fat/døgn etter 1974. Etterspørselen nærmer seg 98 mill. fat i døgnet.


13. juni 2017 Ressursanslag
Uvisst i Barentshavet

I Nordsjøen og Norskehavet har letinga etter olje og gass gitt magre resultater de siste årene. Olje- og gassnæringa og regjeringa har derfor vendt sine øyne mot Barentshavet, særlig Barentshavet sørøst og den østlige delen Barentshavet nord.


3. juni 2017 Tilbake til hest og kjerre?
Dyr solkraft
Totalt antall arbeidsplasser innen fotovoltaisk solkraft indikerer at det kreves 15-16 ansatte for å levere like mye strøm som 1 ansatt gjør innen kullkraft. For vind er forholdstallet 5-6 til 1, for vannkraft 2 til 1. Oversikt utarbeidet av vind- og solkrafttilhengere.


25. april 2017 Rovdrifta
Finner for lite
Kåre Wahl har undersøkt resultatene av norsk leteboring etter olje og gass de siste fire åra. Med unntak for 2013 er oljefunnene langt unna å dekke opp for uttaket samme år. Av gass er det bare funnet totalt 125 mrd. kubikkmeter på fire år, mens årsuttaket i fjor var på ca. 110 mrd. kubikkmeter.


20. april 2017 Politikk som ikke kan rokkes
Djupstaten regjerer
Djupstaten er et permanent, diktatorisk regime, hevet over demokratiske spilleregler, som bringer sin agenda videre fra den ene regjeringen til den andre. Politiske protester mot dette regimet er ofte utelukkende taktikk for å vinne valg og overta taburettene. Straks det er skjedd, er løftene glemt.


20. april 2017 Rovdrift
Sokkelen dreneres
Kåre Wahl er en av de få som har studert oljedirektoratets omfattende datagrunnlag i detalj. På bakgrunn av dette anslår han at norsk oljeutvinning vil være nesten halvert i løpet av en tiårsperiode, fra vel 1,6 mill. fat/døgn i fjor til 0,9 mill fat/døgn i 2025.6. april 2017 Økende energiimport i USA
Kamuflert sammenbrudd
Det er ikke uvanlig at politikere pent får administrere en utvikling som er stikk i strid med egen målsetting. Energipolitikerne i Donald Trumps administrasjon bør se med bekymring på de høyst reelle fakta som møter dem i marsutgaven av Monthly Energy Report. USAs energiimport økte kraftig i 2016.


5. april 2017 Kort rapport fra virkelighetens verden
Kverna maler
Peak Oil pågår, men mer som en plagsom aldringsprosess med gitt utgang, enn en disruptiv katastrofe. Derfor er den heller ikke interessant for politikere og medier. De kjemper helt andre kriger, men aller helst leker de Kom skal vi danse.


4. april 2017 Og oljeimporten øker
USAs energiutvinning i fall
Oljekrisa har tidligere rapportert om synkende amerikansk oljeutvinning i 2016. Nå har USAs energidepartement lagt fram statistikk som viser at landets totale energiproduksjon sank i fjor, for første gang siden 2009.


3. april 2017 Peak Oil
Uvelkomne tanker
Interessant artikkel av Sven Røgeberg på Kulturverk: "At verdiene som forsvares er fossile verdier, at sivilisasjonen vi er så stolte av er frembrakt innenfor et historisk enestående energisystem, at sol- og vindkraft ikke kan skaleres opp til et fullverdig alternativt energisystem og strømnett – dette er tanker som ikke er velkomne."


28. mars 2016 Norsk gassproduksjon
Rigget for produksjonsfall
Norge har 66 felter som produserer gass. I 2016 produserte de 116,8 mrd. kubikkmeter. De tre største feltene er Troll, Snøhvit og Ormen Lange. Etter en gjennomgang, konkluderer Kåre Wahl med at omkring 2025 vil norsk gassutvinning være inne i en kraftig nedgangsperiode.


USAs oljeproduksjon 2016
Kryper nedover
De endelige tall fra USAs energidepartement foreligger, og det kan være av interesse
å se på faktisk utvikling i USAs oljeproduksjon i 2016. Snittet i 2016 var 8,9 mill. fat/døgn. Toppen ble passert i juni 2015 med 9,6 mill. fat/døgn.


9. mars 2017 Kall det entropi
Katastrofe avverget
For 10-12 års tid siden stagnerte verdens oljeproduksjon. Pilene pekte nedover for en rekke produsenter, prisen gikk i været, teknologiens muligheter syntes uttømt, og Peak Oil var på manges lepper. Mer eller mindre dramatisk fallende estimater ble presentert av troverdige og seriøse kilder.


7. mars 2017 Tyskland nær utkopling
Mot kraftkaos i EU
Med jevne mellomrom dukker det opp "gladmeldinger" i mediene om at vindkraft dekker alt strømbehovet og mer til over et kort tidsrom ett eller annet sted Europa. Sannheten er at både forretningsmodellen og markedet for kraft-sektoren i EU er i ferd med å raseres av subsidiejungel og utopisk politikk.


7. mars 2017 Opplagstall
Bratt nedover for papiravisa
Avisene la fram opplagstallene for 2016 i dag, og som vanlig trekker de seg seirende tilbake til Berlin, for å bruke en historisk analogi. Siden det er papiropplaget det er så om å gjøre å snakke seg bort fra, vil jeg gjerne være behjelpelig med å vaske fram utviklinga for noen av de store.


3. mars 2017 Ned 23 prosent siden 2014
Nedover-Bakken
Bakken innledet skiferoljeboomen i USA, og gjorde Nord-Dakota til USAs nest største oljeproduserende delstat, etter Texas. Feltet "tok av" tidlig i 2011, og peaket i 2014 med vel 1,2 mill fat/døgn. Analytikeren Art Berman skriver nå at han ser begynnelsen på slutten for Bakken.


1. mars 2017 Øker miljøbelastningen
Biogalskap
Myndighetene gir etter for verdens største biodieselprodusent, det finske oljeselskapet Neste med 150 mrd. i årlig omsetning og operasjoner i 14 land, ogi tillater palmeoljerester i 2. generasjons såkalt miljøvennlig biodiesel, som attpå til teller dobbelt når man regner ut "utslippsreduksjoner" - nå nyord for utslippsøkninger.


Importandelen øker
Trange energitider i EU
Eurostat har offentliggjort energistatistikk for 2015, som viser at EUs totale energiforbruk på vel 1,6 mrd. tonn oljeekvivalenter var lavere enn i 1990, og nesten 12 prosent ned i forhold til den historiske toppen som ble passert i 2006, med vel 1,8 mrd. toe.


9. februar 2017 Havvind den nye skiferoljen?
Kan Statoil overleve?
Oljekrisa har påført Statoil-ledelsen elsjokk og panikktilstand. Feilinvesteringer i "fornybart" som følge av dette kan bli enda mer skjebnesvangre enn skifer-oljeeventyret i USA, den største katastrofen i selskapets historie til nå. Det er begrenset rom for nye feilgrep.


2. februar Ingen Peak Oil på radaren
Tvilsom oljeoptimisme
BPs Energy Outlook 2017 strutter av en optimisme som det er vanskelig å dele. Verdens BNP skal dobles de neste 20 år, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,6 pst. Energibruken skal opp 30 prosent, og klodens befolkning vil øke til 8,8 mrd. mennesker. Ja, hvor skal det ende?


29. januar Obama rulles tilbake
Slipper energien fri
Få er klar over hvor djuptgripende Obamas reguleringer av USAs energisystem har vært, og at landet står overfor det største skiftet igjen på dette området på ti år. Det er konsekvensene av den fikse ideen om global oppvarming og tilhørende "klimapolitikk" som rulles tilbake.


26. januar 2017 Rovdrift på sokkelen
Gamle oljefelt ruler
Ivar Refsdal driver en blogg der han med svært klare og talende grafer setter fokus på ressurssituasjonen og rovdrifta på norsk sokkel, og viser hvor uansvarlig høgt petroleumsuttaket lenge har vært i forhold til nye funn.


18. januar 2017 Dieselbilforbudet i Oslo
Råtten NRK-journalistikk
Tirsdag 17. januar gjennomførte byrådet i Oslo dieselbilforbud, under henvisning til fare for høy luftforurensing. Allerede i morgentimene var det klart at værvarslet hadde slått feil, og at forutsetningen for forbudet var falt bort. Kvelden ble en selsom opplevelse av pinlig damage control i NRK-regi.


17. januar 2017 Null miljøgevinst
Absurd politikk
Oslos første forsøk på restriksjoner på biltrafikken for å bedre luftkvaliteten er en sjelden kombinasjon av fiasko og farse, og bør få umiddelbare politiske konsekvenser ved at hovedansvarlig for idiotiet, samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra ekstremistpartiet MDG avgår.


17. januar 2017 Norsk sokkel
Rovdrifta trappes opp
Optimistisk tone i Sokkelåret, som nylig ble framlagt av oljedirektoratet. Men desiste 20 år er det bare funnet mer olje og gass enn hva som er tatt ut i to år, i 1997 og i 2010. I 2016 ble det tatt ut ca. fire ganger så mye som ble funnet, i 2015 enda mer.


11. januar 2017 Nye EU-direktiv
Omvendt bankran legaliseres
Høringen om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren er nå ferdig. EUs bail in-direktiv er på veg inn i norsk rett. Stortinget vedtar snart lovverket. Innskytere eier ikke lenger alle pengene sine når de står i banken.


9. januar 2017 Fra sandkassen
Dønn lei hele CO2-gnålet
Sps Marit Arnstad burde ha jublet over bunnrangeringen på Ciceros tullemåling, og benyttet anledningen til å trekke saken ned på jorda og slakte hele klimabløffen. Men nei, i stedet skal hun bevise at Sp så menn er like flinke til å kutte "klimagasser" som noen andre.


6. januar 2017 Fornybar kraft
Strålende utopier
Dette er ikke morsomt lenger. Klimasekten har fått gjennomslag i det politiske etablissementet. Den øyner makt til å ødelegge hele vår moderne sivilisasjon, og sikter seg nå inn på selve livsnerven, energisystemet.


5. januar 2016 Biodrivstoff
Hegnar har rett
Klima- og energihysteriet er et klart utrykk for at norsk politikk er i total krise. Et virkelighetsfjernt etablissement dyrker sine utopier i strid med folkets interesser, og kan ende opp med å kjøre hele samfunnsøkonomien i grøfta.


4. januar 2017 Energipolitisk uføre
Enda et tysk mareritt
Angela Merkel har ikke bare EUs mest katastrofale innvandringspolitikk å svare for. Energipolitikken er nesten enda verre. Den har utviklet seg til et mareritt av reguleringer og subsidier som holder på å ta knekken på tyskernes økonomi.


26. desember 2016 Sykliske endringer
Arktisk havis på Nansens tid
- Fra slutten av 1990-tallet og utover på 2000-tallet har sommerisen blitt redusert gradvis. I 2012 nådde den et minimum, men har i årene etter vokst. Isforholdene på 2000-tallet likner forholdene Nordenskiöld og Nansen møtte 120 år tidligere, hevder Arvid Oen i en artikkel på nettstedet geoforskning.no.


17. desember 2016 Fire feil av fire mulige
Forbudt sannhet
Doktorgradsstipendiat Lina Ingeborgrud uttrykte rimelig klart det politiske kartellets syn på klimaet i et leserinnlegg i avisa Klassekampen her om dagen. Politisk korrekt blander hun også inn verdier. Men har hun rett faktamessig? La oss se på saken.


16. desember 2016 Stadig nye fullmakter
Nei til EUs energiunion
Et skandalisert EU fortsetter utrettelig å samle makt i Brussel. For tida er Energiunionen et sentralt tema. I ly av dette bygges EUs energibyrå ACER ut med stadig nye fullmakter. Det kan ende opp som Norges nye energidepartement.


16. desember 2016 Aleppo, Syria
Russisk armageddon
I Aleppo har jihadistene lidd nederlag. Når vestlige medier omtaler IS, kalles de terrorgrupper, i hvert fall hvis de utøver sin aktivitet i Paris eller Brussel. Den terroren de har bedrevet i Syria registreres knapt, skriver Kåre Wahl.


14. desember 2016 Energikrisa er her
Nei, det går ikke bra i EU
Energiforbruket er den sikreste indikatoren på den økonomiske tilstanden i et samfunn. I EU har forbruket som det framgår av IEA-statistikk falt med 12-15 prosent siden toppen i 2006, og det var i 2014 lavere enn på 1990-tallet.


12. desember 2016 Vi skal alle bli Hellas
Nå skal det svi for alvor
Brussel vil omgjøre hele Europa til Hellas, med naturlige klima-endringer som eneste absurde, offisielle begrunnelse. Her til lands så vi de første forpostfektningene under høstens budsjettfarse, med Venstre i hovedrollen. Vi er bare i startfasen.


12. desember 2016 Ingen borgerkrig
Russland avverger kalifatet
Krigen i Syria er ingen borgerkrig, det er en regelrett invasjon. Den har hatt som mål å styrte det verdslige regimet til Assad på samme måte som man styrtet regimene i Irak og Libya. Disse tre landene har hatt det til felles at de ikke har villet underordne seg amerikansk hegemoni.


10. desember 2016 Bombesikkert påskudd?
Falsk virkelighet
Begrepet "fake news" er i vinden for tida. Planting av bevisst falske nyheter. Men hva om selve virkelighetsbildet i mediene er falskt? Et godt eksempel på dette finner vi i en artikkel av økonomiredaktør Ola Storeng i Aftenposten. EU vil bruke klimapåskudd til å rasere Norge, og Storeng henger på.


9. desember 2016 Nå kommer innstrammingene
Når inntektene svikter
Petoro er den anonyme giganten som ivaretar den norske statens direkte eierandeler i oljevirksomheten (SDØE), det vil si en tredel av all olje og gass på sokkelen. Utviklinga i selskapet er dramatisk og speiler den nye virkeligheten i norsk økonomi.


8. desember 2016 Medietroverdighet
Den store isbjørnbløffen
Dn.no har fortsatt hakk i plata når det gjelder isbjørn og klima. Faktum er at det marine pattedyret lever og boltrer seg mer enn noensinne i sitt naturlige habitet. På Svalbard har bestanden vokst med 42 prosent på 11 år, og den er i topp fysisk form.


 7. desember 2016 Dyrt og dårlig
Uten bakkekontakt
Det er forskningsbelegg nok som viser at "biodrivstoff" for bil er det reine idioti. Det er svindyrt, det er teknisk dårlig, og det har direkte negativ effekt både for klima og miljø. Likevel kjører et politisk maktetablissement uten bakkekontakt videre mot økonomisk havari.


5. desember 2016 Skremmende kunnskapsvegring
Grønt er det nye svart
Den offisielle norske debatten om såkalt biodrivstoff er basert på en skremmende kunnskapsvegring. Det politiske etablissementet fortsetter hardnakket å bruke klima som et hovedargument, til tross for at til og med EU-parlamentet er tvunget til å unnrømme at det ikke stemmer.


2. desember 2016 CO2 er avsporing
Et reelt miljøproblem
Økende energibruk er i hovedsak en bra ting i utviklingsland. Bedre levestandard, lengre levealder og - mindre velkomment - økende folketall er bevis på det. Men helseskadelig luftforurensing er et reelt problem. CO2 er ikke en del av det.


1. desember 2016 CO2-hysteriet
System i krise
Farsen som har utspilt seg på regjeringsplan de siste dagene er uttrykk for et politisk system i krise. Minipartipolitikere uten bakkekontakt forfølger sine utopier, uten hensyn til folks ve og vel. Resultatet for miljø og klima er ubetydelig.


30. november 2016 Økonomisk slitasje i OECD
Vesten henger etter
Av Key World Energy Statistics, offentliggjort av OECDs energibyrå IEA i dag, framgår at vesten fortsatt sliter med "gjeninnhentingen". Kurva ble brutt i 2008, og energibruken har aldri tatt seg opp igjen, ikke en gang til gammelt nivå.


30. november 2016 Ingen reelle alternativ i sikte
Verden er fortsatt fossil
Beklager, men virkeligheten er gjenstridig. Verden er fortsatt fossil hva energi angår, og noen relle alternativer er ikke i sikte tross forsikringer om det motsatte. Hovedproblemet med lagerenergi er ikke forurensingen, men at den er endelig.


28. november Politisk ukorrekt forskning
Kreftfarlig biodiesel
Politisk korrekte Tine går for biodiesel. Blant forskere er det kjent at innblanding av såkalt biodiesel i vanlig diesel fører til økt utslipp av nanopartikler, som er så små at de trenger gjennom cellemembraner og kan forårsake både kreft og skader på arvestoffet.


24. november 2016 Storslått strategi for fall
En varslet fiasko
Det fins tilbakeslag, som at EU nylig forlenget sanksjonene mot Russland, og truer med sensur av russiske engelskspråklige medier, men det er visst mest spill for galleriet. Ser vi på de harde energifakta, er neocons konfrontasjonspolitikk allerede såå... ja, så før-niende-november-tjueseksten.


23. november 2016 Big Oil skifter strategi
Stikker de fra regninga?
Det har vakt liten oppmerksomhet i norske medier at store internasjonale oljeselskaper som Exxon Mobile, Total og Shell kan komme til å forlate norsk sokkel. Festen er på hell, mesteparten av ryddekostnadene gjenstår. Planlegger de å stikke fra regninga? Alarmklokkene går i departementet.


22. november 2016 Ikke helt billig
Galskap i ørkenen
NRK skryter av solkraftverket Noor i Marokko, men glemmer en del vesentlige opplysninger, som selgere flest. De viktigste, faktisk. Noor 1s utbyggingskostnader er nesten 20 ganger så høye som snittkostnad for ny vannkraft i Norge.


21. november 2016 CO2 nærer planteveksten
Kloden vår blir stadig grønnere
Kloden vår blir stadig grønnere, og det går fort. Naturen reagerer som ventet på økningen av planteføden CO2 i atmosfæren. En studie publisert i vår viser økende gjenvekst på 25-50 prosent av planetens bevokste landmasse, mens bare 5 prosent er utsatt for tap av vekster.


20. november 2016 Netto energiavkastning
Tilbake til steinalderen?
"Klima- og miljø"-minister Vidar Helgesen hevder at det arbeider 2,5 millioner mennesker innen fornybar energi i USA. De leverer 11 prosent av landets strøm, mens 80 000 kullarbeidere genererer 33 prosent. Stemmer dette, er det neppe kullarbeiderne som er problemet.


18. november 2016 Reduserte investeringer
Leteboringen rammes
USAs energidepartement har gjort en interessant sammenstilling av tallmateriale fra SSB og oljedirektoratet, som viser at det er leteboringen som rammes av reduserte investeringer på norsk sokkel, mens produksjonsboringen opprettholdes, i hvert fall ut første halvår i år.


18. november 2016 CO2 som verdens svøpe
Peak svada i årets WEO
Når jeg leser noe av det verste tankespinnet, er det fristende å skrive at den viktigste forskjellen på årets utgave av IEAs World Energy Outlook og Asbjørnsen og Moes eventyr er at sistnevnte ofte inneholder en kjerne av sannhet. Politisk korrekthet må naturligvis ramme en organisasjon som OECDs energibyrå IEA med full tyngde.


10. november 2019 Fattigdom og håpløshet
Uviss framtid
USA og Europa graviterer ubønnhørlig mot 3. verdenstatus, tross fenomener som Donald Trump og Brexit. Årsakene er djupt strukturelle. Og globalismen, profitørene og virkningene lar seg ikke fjerne med et pennestrøk.


8. november 2016 På´n igjen
Ny månelanding?
Den ble hyllet av mediene, SV og miljøfantaster av typen Frederic Hauge i Bellona. TU la ut om hvordan "månelandingen" på Mongstad ville fungere reint teknisk. Jubelen stod i taket. Framtida banket på døra. Verden skulle reddes. Trodde de hadde lært.


6. november 2016 En troende vil frelse verden
Fra drivhuset
- Global oppvarming er ikke farlig. Det er ingen grunn til å bekymre seg, sier Alexander Kirillov, direktør for den største nasjonalparken i Russland. Det må han ikke si, for det er ikke hva norske misjonærer vil høre. Da blir du tatt i skole.


6. november 2016 Snakk om andre ting
På propagandaens vinger
Innholdet?Å neida. Den såkalte mediedebatten i Norge handler alltid om andre ting. Det er ny teknologi, Facebook, Google, Staten, Posten sin feil. Klart rammebetingelser betyr noe.Men hvorfor aldri et ord om at mediekrisa kan ha noe med kvaliteten på innholdet å gjøre?


USAs energiimport øker igjen
Enda et svart hull
Jeg har i et par artikler omtalt EUs utvikling som et stadig større svart hull i verdens energibalanse. Nå viser de siste tall fra USAs energidepartement at importavhengigheten har begynt å øke igjen også der i gården, etter å ha krympet siden 2005.


UK i gassknipe
Trender på kollisjonskurs
Viktige trender på kollisjonskurs er fallende norsk og nederlandsk gassutvinning kombinert med økende britisk importbehov. LNG er dyrt, og kan neppe dekke behovet. Virkeligheten er i ferd med å innhente britene også. Hallo, Putin, er du der?


31. oktober 2016 Falt 38 prosent på to år
Skjerpet gasskrise i Nederland
Nederland, EUs største naturgassprodusent og tredje største leverandør etter Russland og Norge, har brukt opp 80 prosent av sine reserver og har gått i sjokkartet fall. Trist for EU. Desto mer interessant for Russland.


27. oktober 2016 Bak svadaen
Når sant skal sies
EU blir stadig mer avhengig av energiimport fra Russland. Ifølge EU-kommisjonen importerer EU energi for 9 milliarder norske kroner hver dag, tilsvarende 20 prosent av all import. Og det er ikke snakk om vind- og solenergi. 30 prosent av oljen og 39 prosent av gassen kommer fra Russland.


25. oktober 2016 Rovdrift har sin pris

Stø kurs mot underskudd

I øyeblikket møter norsk oljevirksomhet den verst tenkelige kombinasjon, synkende produksjon og fortsatt lave priser. I september var handelsoverskuddet krympet til 3,2 mrd. kroner. Det er 78,5 prosent lavere enn snittet i fjor. 


24. oktober 2016 Bluetooth, anyone?

En nasjon i forfall

Kista, Stockholm. Fra Silicon Valley med Ericsson som nasjonens fremste IT-ikon, til Shit Valley på 20 år. I dag er Ericsson nede for telling. De ansatte må nå advares mot en ransbølge i nærområdet, og tiggere inntar parkeringsplassen foran praktbygget. Noe å lære av dette?


21. oktober 2016 Massebilismen forsvinner med oljen

Faktaresistens på tilbud

Den politisk korrekte vrangforestilling om at oljen vil bli "utkonkurrert" av alternativ energi som driver elbiler har nådd Statoil-sjefen Eldar Sætre. Hvorfor er det så vanskelig å forholde seg til de enkleste kjensgjerninger?


19. oktober 2016 Ned 18-20 prosent

Kraftig produksjonsfall på sokkelen

Månedstall betyr ikke all verden, men petroleumsproduksjonen for september viser et kraftig fall. Oljeutvinninga falt 18 prosent, gass (graf) med 20 prosent. Ikke planlagt nedetid er en årsak, men det fins flere, som oljedirektoratet ikke går nærmere inn på.


18. oktober 2016 Og mediene ser en annen veg

Skifereventyr på hell

Det er ikke mer enn 8 år siden "skiferoljeeventyret" tok av i USA. Da var både amerikanske og norske aviser fulle av hype om oljeboom, arbeidsplasser, utvikling og velstand. "Seriøse" New York Times fablet om nordamerikansk sjølforsyning av olje. I dag er bildet et annet.


13, oktober 2016 Lever på gamle felt

Oljefunn på bunnivå

En oversikt fra Bloomberg viser at det aldri er blitt funnet mindre olje i moderne tid (på 70 år) enn i 2015. Funnene utgjør en tiendepart av det årlige gjennomsnittet siden 1960. Norske Rystad Energy påpeker at nye oljefunn i 2015 bare dekket 6 prosent av forbruket. Det blir enda verre i år.


12. oktober 2016 En lekse i energirealisme fra Putin

De farlige utopiene

Alle vestlige energiutopier til tross, i 2040 vil olje, kull og gass trolig fortsatt utgjøre 75 prosent av verdens energiforsyning. De øvrige 25 prosent vil fordeles på biomasse og biodrivstoff med 10 prosent, atomkraft 7 prosent, vannkraft 3 prosent og annet fornybart med 5 prosent.


BP Energy Outlook er ute
Ville spekulasjoner
Det eneste sikre som kan sies om prognoser og framskrivinger, er at de ikke kommer til å stemme. 2016-utgaven av en av biblene på energiområdet, BP Energy Outlook, er nettopp offentliggjort. Dokumentets spådommer gjelder 20 år fram i tid, og de består til dels av ville spekulasjoner.


Oljen som endelig ressurs
Gratis lunch i 150 år
Årets viktigste bok i Sverige er ikke omtalt i norske medier, og kommer heller ikke til å bli det. Den heter "Gratislunchen - eller varför det er så svårt att förstå at allt har et slut", og er skrevet av  journalisten Therese Uddenfeldt.


Leteresultater
Hva vet vi om norsk sokkel?
Hva vet vi egentlig om mulighetene på norsk sokkel? Kåre Wahl har studert de siste leteresultatene. Påfallende ved disse tallene, er det store antallet tørre brønner i Nordsjøen og Norskehavet. I Barentshavet ser det bedre ut, men også her gjelder det å holde tunga rett i munnen.


Konflikt mellom Armenia og Aserbajdsjan
Enda en oljekrig?
Kontrollen over Bakus olje var ett av Adolf Hitlers strategiske hovedmål. Europa var enda fattigere på olje i hans tid enn det er i dag, da oljen i Nordsjøen ikke var oppdaget, og de geopolitiske interessene er de samme. Men de nye kampene mellom Armenia og Aserbajdsjan handler om langt mer enn Baku.


Amerikansk skiferolje
Brønnproduksjonen synker
I Bakken, USAs tredje største skiferoljeområde, falt produksjonen pr. brønn med nesten 20 prosent det siste året. Antallet nye brønner holder ikke lenger tritt med fallratene i de gamle. Inkludert oljeprisfallet betyr dette at produksjonsverdien pr. brønn er nesten halvert.


4. april 2016 Mot nedtur
Et norsk gassperspektiv
Etter en gjennomgang av norske gassreserver, finner Kåre Wahl ingen fasit på regnestykket. Men konklusjonen på drøftinga er at omkring 2025 vil norsk gassproduksjon være inne i en kraftig nedgangsperiode. Det samsvarer med at oljedirektør Bente Nyland for noen år siden sa at «med dagens produksjon kommer det til å gå bratt nedover etter 2020.»


Norsk oljeutvinning fra 2015
Spår kraftig fall
Med bakgrunn i tall fra oljedirektoraet, har Kåre Wahl sett nærmere på perspektivene for norsk olje i åra framover.Hans konklusjon er at norsk oljeproduksjon om 10-15 år vil være under 1 million fat pr. døgn.


En lagerressurs som tømmes raskt
Oljeprisen kryper oppover
Oljealderen kommer ikke til å ta slutt på grunn av lav oljepris. Tvert om. Den vil en gang slutte i skrikende oljemangel, en pris på hundrevis av dollar pr. fat, et globalt økonomisk sammenbrudd og en massesult av et tidligere ukjent omfang. På sikt er det ingen tvil: Olje er en lagerressurs som tømmes raskt.


14. mars 2016 Dysfunksjonell politikk

Klassepolitikk i bankdrakt
Hvor lett er det å opptre fornuftig, når resten av verden går av skaftet? En fersk studie fra Bank of International Settlements viser at en tydelig effekt av sentralbankenes politikk er at den utvider kløften mellom rike och fattige. Politikken blir stadig mer dysfunksjonell, sentralbankene overtar.


 Negativ rente
Penger uten verdi
Det er mange absurde trekk ved dagens verden. Virkeligheten overgår fantasien. I flere land i Europa, bl. a. Sverige, er det nå f. eks. innført negative renter. Det betyr at banker kan FÅ BETALT for å låne penger i landets sentralbank.


Kraft og proporsjoner
Norsk energieksport synker
Norsk energidebatt preges ofte av villedende fokus og føringer. Norge er et vannkraftland, javel, men målt i TwH utgjør samlet strømproduksjon bare 6-7 prosent av olje- og gassutvinningen på sokkelen, og strømeksporten bare 0,6 prosent.


Hvor lenge varer det?
Olje på overtid
Hus under hver busk. Peak Oil er en glemt sak. Lave oljepriser forklares med den amerikanske skiferoljerevolusjonen, som vil garantere rikelig med olje til rimelig pris for lange tider framover. Ja, vil den, og i så fall - hvor lenge?


3. februar 2016 Det store sjakkbrettet
Krigen om Europas energiframtid
"Borgerkrigen" i Syria handlet aldri om demokrati. Den handler om energikorridoren til Europa. Den ble startet av Qatar, Saudi-Arabia og USA etter at Syria avviste et forslag fra Qatar om å bygge en gassrørledning gjennom Syria til Tyrkia. I øyeblikket har Russland og Gazprom overtaket.


Masseinnvandring og økende oljepris
Den perfekte storm
EU importerer 53 prosent av sin energi. Energiimporten koster EU over 80 milliarder kroner daglig, tilsvarende 20 prosent av all import. En galopperende oljepris kombinert med fortsatt masseinnvandring vil være den perfekte storm for Europa.


28. januar 2016 Norske aktører i kald krig-farse

Statoils Litauen-skandale
Statoil er blitt tvunget til å reforhandle LNG-kontrakten med Litauen. Det politiske kald krig-prosjektet har vært en kommersiell fiasko, og en dyr erfaring for litauerne. Men i Vilnius er Vestens globalister trygt plassert i førersetet, og parolen har vært uavhengighet av - billig -  russisk gass.


25. januar 2016 Nærsynt?
Klimatiske overdrivelser
Vi kjører ikke bil med mikroskop, sjøl om det utvilsomt ville ha gitt en god innsikt i ujevnhetene i asfalten. I powerpoint-sfæren fins et triks som heter å skalere y-aksen. Brukes til å fokusere på et poeng, men også til å forføre. Utbredt blant klimaforskere.


Rovdrift kamufleres
Svart blir grønt
Europas akilleshæl er en katastrofal mangel på egen lagerenergi; kull, olje og gass. Alternativene har det til felles at de ikke strekker til, og at de er svært dyre. De markedsføres gjerne som grønne. Hvor sant er det? La oss se litt nærmere på såkalt bioenergi, som ifølge planene skal erstatte kull.


Bioenergien og miljøet
Rein svindel
Klimahysteriet har mange skadevirkninger. USA og EU vil gjøre biomasse til den dominerende erstatning for kull, olje og gass i framtida. OECDs energiorgan IEA regner med en tredobling i bruken av biomasse fram mot 2050. I en rapport knuser Global Forest Coalition fire grunnleggende politikerløgner om bioenergi.