Demokraturets fristelser


Ifølge rådene som gjaldt fram til 15. mai skulle barna alltid vaske hendene før de dro hjemmefra, når de kom til skole/SFO, etter hosting og nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider og etter at de kom inn fra uteaktivitet, samt ved synlig skitne hender.

Slike vanvittige "råd" kan ikke gjennomtvinges under normale forhold. Forutsetningen har denne gangen vært en virustrussel som er hypet ut av alle proporsjoner. Fryktens logikk er innført. Vi er skremt til taushet og lydighet. Du vil da ikke sette andres liv i fare?


 

- Inn i en mini-istid

Piers Corbyn: Sola styrer klodens klima. CO2 har null innvirkning.

 

To tredeler er subsidier

Britene kunne ha fått tre ganger så mye gasskraft som vindkraft for samme pris.

 

Det store bildet

Temperatursvingningene har vært mye større og raskere tidligere de siste
10 000 år enn i dag.

 

Drømmen om diktaturet

Klimahysteriet stimulerer drømmen om diktaturet i enkelte kretser.

 

Den store svindelen

Bioenergi i form av pellets er et større miljøproblem enn kull.

 

Svart blir grønt

Er de markedsførte alternativene til olje, kull og gass grønne?

 

Global opphisselse

Hvor dramatiske er de globale temperatur-endringene?

 

Det var varmere før

Norge har vært 3-5 grader varmere og vesentlig frodigere.15. mai 2020 Energibærere

Den store hydrogenkalkunen
Da Statoils skifer-drøm i USA i sin tid begynte å rakne med 20 milliarder kroner i avskrivninger, kalte jeg det en ny Enron-skandale. Ikke verdens beste bilde, men det ga mening på den tida. Enron er fortsatt vår tids skjellsettende økonomiske svindel med energi som røyktepp. Nå seiler hydrogen opp.

 

13. mai 2020 Solkraft

Tysk solkraftindustri kan implodere
Tysk solkraftindustri er i likhet med vindkraftindustrien i dyp krise, og kan implodere i løpet av sommeren, skriver Euractiv. Årsaken er at den fortsatt er alt annet enn konkurransedyktig. Den er avhengig av store subsidier for å overleve.

 

11. mai 2020 Norsk vindkraft

Naturvandalisme uten sidestykke
- Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser gir store utfordringer knyttet til demokrati, tillit og legitimitet for beslutninger, skriver KS i sin høringsuttalelse om vindkraft.

 

7. mai 2020 Energi

Tyskland bruker mer olje og gass
Potemkins kulisser (bildet): Til tross for stort fokus på vind- og solkraft økte tysk olje og gassforbruk med henholdsvis 2 og 3,3 prosent i fjor. Innenlandsk energiforsyning sank med hele
8 prosent. Tysklands importavhengighet av energi økte til 70 prosent, ifølge AG Energiebalanzen.

 

28. april 2020 Klima

Et gjensyn med "ozonhullet"
Våren ga oss et noe uventet gjensyn med en gammel slager, som av klikkbevisste medier, politikere og forskere er døpt "ozonhullet". Det er fake. Ozonlaget tynnes bare ut, stort sett vinterstid i polarområdene, når det er lite eller ingen sol og tilsvarende lite UV-stråling.

 

23. april 2020 Under falsk flagg

De grønne profitørene
Oljeinvesteringer i skatteparadis. Årslønn til USA-sjefen på 12 millioner kroner. Beskyldninger om drap og tortur. Slikt affiserer ikke NRK. Årets tv-aksjon er tildelt World Wildlife Fund. Med hovedkontor i Sveits, over 3. mrd. kroner i årsomsetning og mer enn 40 kontorer verden over.

 

20. april 2020 Klima

Alpene var nesten isbrefrie
Krympende isbreer i Alpene er blant vår tids favorittskremsler, men det har neppe noe med menneskelig aktivitet å gjøre. I mer enn halvparten av de siste 10 000 år har det vært klart mindre is i Alpene enn i dag - som følge av helt naturlige klimavariasjoner.

 

18. april 2020 Havstigning

Ingen fare med havnivået
Ifølge målinger foretatt av Colorado Universitet er havstigningern på 1.1 millimeter pr. år. Dette må vel forstås som en økning i middelvannstand. Det gir en stigning på 1 cm på 10 år og 10 cm på 100 år. Altså ingen stor økning. Og det skulle ikke by på problemer for kyster og øysamfunn noen steder på kloden.

 

16. april 2020 Vindkraft

- Vi har rett til å være forbannet
Vindkraft løser ingen problemer, den skaper bare nye.  Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge natur. Dette er budskapet som møter oss på nettsida til Motvind Norge - folkebevegelsen som vil stoppe vindindustrien og ta naturen tilbake til folket.

 

13. april 2020 Korporativ symbiose

Mediestøtten tar helt av
De uheldige sidene ved den norske statens korporative trekk er blitt svært tydelige i symbiosen mellom politikere og medier. Politikerne bruker skattepenger til å kjøpe seg lojalitet. Mediene forhindrer fri og åpen debatt om sentrale samfunnsspørsmål som klima, innvandring og islam.

 

7. april 2020 Global oppvarming?

Enorme snømengder i april
4. mars kunne Oljekrisa melde om store snømengder på den nordlige halvkule. Siden har det bare blitt verre. Men da dette er en politisk ukorrekt kjensgjerning, har den stort sett gått hus forbi hos ellers vær- og klimafikserte medier. Snømengden har i årets sesong stort sett ligget på rekordnivå for referanseperioden 1982-2012 hele tida.

 

4. april 2020 Økonomien stuper

Nattsvart i Europa
For bare en måned siden ble det kalkulert med en svak vekst på vel en prosent i eurosonen i år.
Nå er scenariet en dyp resesjon på over 4 prosent. I øyeblikket virker også det optimistisk. De politiske tiltakene mot koronaviruset vil "bryte forsyningskjeder, ramme turismen og svekke etterspørselen" både i indre og ytre markeder.

 

30. mars 2020 Korona

Multiresistens dreper
Hvorfor er dødeligheten blant koronapasienter i land som Italia, Spania og Frankrike så høy? Det er flere årsaker. En av dem er at mange ikke dør av viruslungebetennelsen, men av en uhelbredelig, etterfølgende multiresistent bakterieinfeksjon.

 

28. mars 2020 Tiltakene er verre en viruset

En sjokkdoktrine på norsk
En halv million arbeidsledige er innen "rekkevidde" i unntakslandet Norge. Ingen kan si hvor dette ender, men historisk har høy ledighet det med å bite seg fast. Høy ledighet har høye sosiale kostnader for de som rammes. Men det er selvfølgelig langt mer tv-vennlig panikk i et virus som kan ramme de beste familier.

 

 23. mars 2020 Panikk

Hvor farlige er virusepidemier?
Før var det svineinfluensa, MERS, SARS, Zika, Ebola og AIDS. Nå er det koronaviruset som skaper hysteriske tilstander verden over. Hvorfor lærer vi ikke av historien? Det er professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik som stiller spørsmålet på Universitetet i Tromsøs

 

21. mars 2020 Politisk korrekthet


Lombardia: Klem en kineser
Det er ikke tilfeldig at Lombardia i Nord-Italia er blitt et episenter for koronasmitten på veien fra Kina til Europa, men det er tabu å si hvorfor. Området er en innfallsport for Kina i Europa, og politisk korrekthet hindret tidlige smittetiltak.

 

19. mars 2020 I panikkmodus

 

Frykt som samfunnsproblem

Sakte ser det ut til å demre for oss at koronaviruset stort sett oppfører seg som andre influensavirus, muligens en tanke mer hissig. Hittil er det panikktiltakene som har skadet samfunnet, ikke selve viruset. Hva kan vi lære av dette for ettertiden?

 

 

15. mars 2020 Klima

EU vil ha global karbontoll

EU er energifattig. Importavhengigheten øker. Totalt er den nå ca. 55 prosent. For olje er den 90 prosent, for naturgass nesten 80 prosent. Dette er hovedårsaken til EUs såkalte klimapolitikk, som består i å skattlegge hydrokarboner for å tvinge fram overgang til dyr, "fornybar" energi.

 

 

12. mars 2020 Strømeksport

Knusende nei til kabel

Tross et skittent meningsmålingstriks fra utbyggernes side, ble høringsrunden om Skottlandskabelen NorthConnect fra Hardanger er knusende nederlag

 

 

11. mars 2020 Tesla i trøbbel

 

Globalt elbilsalg stuper

Ifølge Inside EVs ble det verden over solgt vel 150 000 rene elbiler i januar i år. Det er nesten en halvering av salget i forhold til desember, og skal utgjøre en total markedsandel på 2 prosent. Salget er satt tilbake til januar 2019. Hele fjorårets vekst er utradert. Tesla rammes hardt.

 

 

 9. mars 2020 Grønt vanvidd

EU: 11 millioner arbeidsplasser truet

Coronaviruset er forhåpentlig forbigående, men det kan i farten utløse en dyptgående krise i en allerede skrantende, gjeldstynget verdensøkonomi. I Europa kommer den grønne galskap på toppen. Brussel har lovfestet at EUs medlemsland skal være "klimanøytrale" innen 30 år. 11 millioner industriarbeidsplasser er truet.

 

4. mars 2020 Vinterværet

 

Kloden drukner i snø

Stikk i strid med klimaalarmistenes spådommer: Den siste oppdateringen av snømassen på den nordlige halvkule av Global Cryospheric Watch, tilsluttet Den meteorologiske verdens-organisasjonen, løper fram til 2. mars. Den nordlige halvkule holder for tida på å drukne i snø.

 

 

2. mars 2020 Krafteksport

Ensidig om kraftkabler

En undersøkelse utført av Norstat for kraftbransjens organisasjon Energi Norge og kabelutbyggeren Northconnect kommer, ikke særlig overraskende, til at det er stort flertall i Norge for å bygge kraftkabler til utlandet. Kabelaksjonen slakter målingen som et bestillingsverk med ledende spørsmål.

 

 

28. februar 2020 Solcellepaneler

En tikkende miljøbombe

Så du tror solpaneler er bærekraftig og miljøvennlig energi? Hvordan kan det da ha seg at de genererer slike enorme mengder giftig avfall? Det er Michael Shellenberger, i sin tid Time Magazines miljøhelt, og vinner av Green Book Award i USA. Sol- og vindentusiasten som begynte å tenke, og gjorde kuvending.

 

 

20. februar 2020 Vindkraft

 

Mot grønt blodbad i Sverige?

Siden 2003 har svenske strømkunder betalt 50 milliarder SEK til vindkraftbaronene i form av elsertifikater. Det rekker ikke. Nå hevder bransjen at et "grønt blodbad" truer, fordi sertifikatprisen er blitt for lav, samtidig som også strømprisen er på et bunnivå.

 

 

16. februar 2020 Vindkraft

 

Får betalt uten å levere

Hørt om pølsefabrikker som får betalt for ikke å selge pølser? Ikke jeg heller. Renewable Energy Foundation skriver at britiske skattebetalere i 2019 måtte ut med tilsvarende 1,6 milliarder norske kroner til i alt 86 vindkraftselskap, for kraft som ikke ble levert. Det er ny rekord.

 

 

12. februar 2020 Klimaekstremismen

Kan noen tette hølet?

Det er ikke vanskelig å være enig med Kjell Erik Eilertsen nå: - Dette er så vilt at man nesten ikke tror det er sant. Det vil bli skrevet om i fremtidige historiebøker. En regjering med mindre enn 25% oppslutning i folket. Helt blottet for Norges ve og vel.

 

 

9. februar 2020 Mislykket bistand

Grønt milliardsløseri

Green Resources skulle bli en av Norges største satsinger i Afrika. Det var nettopp slike prosjekter f. eks. daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og nærings- og handelsminister Trond Giske ville se flere av. På seks år tapte selskapet 1,7 mrd. kroner.

 

 

6. februar 2020 Energi

 

Enorme havvindsubsidier

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suses, skriver Dagens Næringsliv. Det gjør den, hva fortjeneste angår. Men hvem betaler moroa og milliardene på bunnlinja? Og har vi egentlig journalistikk i Norge?

 

 

4. februar 2020 Klimasvindelen

Bløffen om biodrivstoff

Nei, det ble ikke solgt 640 millioner liter biodrivstoff i Norge i fjor, slik NTB hevder. 38 prosent, eller 243 mill. liter er nemlig oppført som såkalt avansert biodrivstoff. Der teller ifølge Miljødirektoratet en liter for to, uten at det nevnes i NTBs pressemelding.

 

 

31. januar 2020 Ytringsfrihet

NRK går for klimadiktatur

Statskanalen har lagt fram en strategi for hvordan journalistene skal arbeide med klima. Den ble nylig omtalt i fagbladet Journalisten. Det er nedslående lesning. Leder for strategiarbeidet har vært Astrid Rommetveit.

 

 

27. januar 2020 Forurensing

Vindmøller sprer mikroplast

Etter hvert er det blitt rimelig klart at visuell forurensing ikke er eneste problem med vindkraft, kanskje ikke en gang det verste. Skadevirkningene er mange og alvorlige. Spredning av mikroplast i naturen fra slitasje av rotorene er ett av dem.

 

 

7. januar 2020 Klima

 

Equinor og "klimakuttet"

Equinor tar grep og vil redusere "den globale oppvarmingen" med noe sånt som 0,00004 grader. Kostnaden er anslått til 50 milliarder kroner. Oljeselskapet skal redusere sine CO2-utslipp med 5 millioner tonn innen 2030. Hvor mye CO2 er dette egentlig?

29. desember 2019 Klima og religion

Du tar feil, biskop Finnset

Gamle religiøse myter om jomfrufødsel, oppvåkning fra de døde m.v. er så sin sak. Men når det gjelder aktuelle klimaspørsmål bør også norske biskoper forsøke å forholde seg til fakta. Det gjorde ikke biskop Herborg Finnset i sin tale 1. juledag i Nidarosdomen.

 

20. desember 2019 Johan Sverdrup

Redder handelsbalansen

De siste ukene har gitt oss et lærestykke i at olje fortsatt er den viktigste enkeltfaktoren i norsk økonomi. Johan Sverdrup-feltet, kanskje den siste oljegiganten på norsk sokkel, kommer i drift før tida og retter dermed opp norsk handelsbalanse.

 

3. desember 2010 Sliter uten subsidier

 

Globalt elbilsalg stuper

Tidligere i høst kunne Oljekrisa melde at det globale elbilsalget var begynt å synke. Nå foreligger tallene for oktober måned, og de viser ifølge nettstedet InsideEVs en nedgang på 28 prosent i forhold til samme måned året før. Nettstedet utelukker langt på vei ny salgsrekord i år.

21. november 2019 Dyrere drivstoff

Snart 30 kroner literen?

Biodrivstoff er langt dyrere å produsere enn bensin og diesel. Med like avgifter vil det være sjanseløst i konkurransen ved pumpa. Ved tvangsinnblanding vil det trekke opp prisen på vanlig bensin og diesel. Jo høyere innblanding, desto høyere pumpepris.

 

20. november 2019 Vindkraftmotstanden

Nei, Motvind blokkerer ikke "klimafornektere"

Styreleder Eivind Salen gjør det helt klart at Motvind er tverrpolitisk og at enhver vindkraftmotstander er velkommen i organisasjonen, uansett hva man måtte mene om andre spørsmål. Det er en viktig og velkommen presisering, etter at Schibsted-avisa Adressa har forsøkt å gi inntrykk av det motsatte.

 

 

 13. november 2019 Vindkraftkrise skjerpes

Tysk vindkraftgigant vakler

Krisa i tysk vindkraftbransje skjerpes, og har nådd selveste edderkoppen i nettet, Enercon. Kjempen har bygget 17 000 av de vel 29 000 vindmøllene på land i Tyskland. Nå varsler de innstramminger som vil koste 3000 arbeidsplasser, ifølge Süddeutscher Zeitung.

 

4. november 2019 Trendbrudd

Elbilsalget synker globalt

Trendbrudd: Det globale elbilsalget synker. I begge de viktigste markedene, Kina og USA, synker det raskere enn det øvrige bilsalget. Allerede beskjedne markedsandeler har begynt å krympe. Er toppen nådd?

 

27. oktober 2019 Globalismen

Energiopprør i Chile

Norske medier har skrevet en hel del om det ukelange folkelige opprøret mot Chiles regjering, men det er langt mellom analysene. Det er ikke tilfeldig. Det er nemlig rådyr klimapolitikk og «grønn» omstilling som ligger bak, akkurat som i Macrons Frankrike. Det skal det ikke snakkes høyt om.

 

15. oktober 2019 Det grønne skiftet

 

Tysk strøm stadig dyrere

Tyskland har 30 000 vindturbiner, og en høy andel såkalt fornybar kraft. Som følge av det «grønne» skiftet har landet, sammen med Danmark, også skaffet seg klodens kanskje høyeste strømpris. I år har den satt ny rekord. Igjen.

 

12. juni 2019 Dyr strøm

Energifattigdom i EU
Hovedmål med EUs energiunion er konkurransedyktig og rimelig energi til alle. Målene er ikke i sikte. I EU betaler forbrukerne 2-3 ganger så mye for energien som i USA, skriver professor emeritus Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI i en krtiask gjennomgang av EUs energipolitikk.

 

9. juni 2019 Grønn omstilling

Elsertifikatene fra helvete
Stadig flere oppdager at gjenværende norsk natur er i ferd med å bli nedluset av monsterturbiner. Det er dyr, ustabil og lite kraft, og det er ikke bruk for den i Norge. Vi har overskudd av vannkraft. Protestene øker over hele landet.

 

5. juni 2019 Drivstoff


Hydrogenbløffen lever
Hydrogenbiler kan aldri bli konkurransedyktige. De krever tre ganger så mye strøm pr. mil som en vanlig elbil. "Hydrogensamfunnet" er et nytt Fata Morgana som lever av dumme politikere og offentlige midler.

 

26. mai 2019 Klima

 

Hva er karbondioksid?
Mange engasjerer seg i klimaspørsmålene, og bra er det. Sjøl om det er alarmistene som kommer mest til orde i debatten. Klimadebatten bør ha en vitenskapelig tilnærming der alle forhold av betydning belyses og diskuteres.

 

24. mai 2019 Peak Oil

 

Dansk oljeutvinning stuper

Ifølge den danske Energistyrelsen sank utvinningen av olje og gass i Danmark med hele 15,6 prosent i 2018. Det medførte at landets selvforsyningsgrad av energi stupte fra 84 til 76 prosent, tilsvarende 69 petajoule. Samlet dansk vindkraftproduksjon utgjør i sammenlikning 50 petajoule.

 

22. mai 2019 En varslet krise

 

Grønne skatter truer svenske kraftverk

Grønne skatter truer nå kraftforsyningen til svenske storbyer. Det blir stadig klarere at grønn politikk ikke er veien til framtida, det er veien til kaos, økonomisk sammenbrudd og ulands-status.

  

20. mai 2019 Mobilitet

Den globale elbil-revolusjonen uteblir

Elbilrevolusjonen er og blir et norsk fenomen. Salgstallene kryper oppover globalt, men volumene er fortsatt svært beskjedne. EVvolumes har publisert de endelige tallene for 2018.

 

8. mai 2019 Grønn omstilling skranter

 

Tysk vindkraftboom over

Tyske medier har i det lengste forsvart Tysklands fantasifulle, grønne skifte, til tross for at det lenge har vært klart at det er bygget mer på håp og følelser enn på realiteter. Men nå begynner kappevendingen.

 

2. mai 2019 Vindkraft

Tysk vindkraftkollaps

I Tyskland sank installasjonen av ny, landbasert vindkraft de tre første måneder i år til sitt laveste nivå siden år 2000, ifølge lobbygruppa FA Windenergie an Land. Bare 41 nye vindturbiner med en samlet kapasitet på 134 MW ble satt i drift på land i årets første kvartal. Det er en reduksjon på nesten 90 prosent i forhold til gjennomsnittet samme periode de tre siste år.

 

26. april 2019 Medietillit

Når leserne forsvinner

Norsk Mediebarometer 2018 fra Statistisk Sentralbyrå foreligger. Kort oppsummert: De "politisk korrekte" mediene fortsetter å tape, nå på alle fronter. Inntrykket er at jo mer statsstøtte de får, desto mer uinteressante og irrelevante blir de for publikum.

 

8. april 2019 Klima

Katastrofe i sakte film

EUs klimapolitikk er en katastrofe i sakte film. Politikerne er i ferd med å innhentes av sine urealistiske løfter. Innen 2021 skal personbiler i Europa "slippe ut" i gjennomsnitt bare 95 gram CO2 pr. kilometer. I 2030 skal dette være redusert til 59 g/km.

 

4. april 2019 Vindkraft

Frøya sier nei

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra klimakortet? Det er lederen for aksjonen Nei til vindkraftverk på Frøya, Hans Anton Grønskag, som stiller dette spørsmålet i en artikkel i lokalavisa. Folkeavstemningen denne uka gav et massiv nei-flertall.

 

27. mars 2019 Monstermøllene

Proteststorm mot vindkraft
Google "nei til vindmøller"og se resultatet. Det koker av misnøye og protest over hele landet, fra Lindesnes til Finnmark. Den gigantiske vindkraftutbyggingen som er i gang i Norge er i ferd med å vekke et lokalt engasjement vi neppe har sett siden EU-kampen, og den kan bli det mest kontroversielle prosjektet i vår tid. Flere opprop er i gang på nettet.

 

20. mars 2019 Vindkraft

Vindmøller gir lite energi i Tyskland

Etter billioner av kroner i subsidier, en strømpris i verdenstoppen, et landskap rasert av nesten 30 000 vindturbiner og et stadig mer ustabilt strømnett, dekket vindkraft i 2018 fortsatt bare 3,2 prosent av Tysklands totale energimiks, opp fra 2,8 pst. året før.

 

5. mars 2019 Klima

I strupen på EUs klimapolitikk

Det er ingen grunn til å vente et jordskjelv i EUs klimapolitikk. Men en styrket gruppe nasjonalkonservative partier etter vårens valg til Europa-parlamentet vil ikke bare bekjempe EUs liberale innvandringspolitikk. Flere vil også gå i strupen på EUs klimakonsensus.

 

4. mars 2019 Gass

Nord Stream 2 snart klar

Europas viktigste pågående energiprosjekt er praktisk talt ukjent for norsk offentlighet. Gassrørledningen Nord Stream 2 er til 70 prosent fullført og skal stå klar ved utgangen av året. EUs motstand er spill for galleriet. Tyskland har ikke råd til å stoppe dette prosjektet.

 

25. februar Vindkraft

Motstanden øker i Europa
2018 var det dårligste året for ny landbasert vindkraft siden 2008. 12 europeiske land installerte ikke en eneste vindmølle i fjor. Installasjon av ny kapasitet sank med 32 prosent i forhold til 2017, framgår det av årsrapporten til bransjeforeningen WindEurope.

 

20. februar 2019 EUs energipolitikk

Prisen for grønn galskap
Husholdningsprisen på strøm og gass i EU er nå dobbelt så høy som i G-20-land utenfor EU, og prisen til industrien er 50 prosent høyere, framgår det av EU-kommisjonens 3. rapport om globale strøm- og gasspriser. Rapporten sammenlikner priser i EU med hele G-20-gruppen.

 

19. februar 2019 Frankrike

8400 gule vester arrestert
Det franske "liberale" regimet blir stadig mer autoritært. Innenriksminister Castaner sa sist uke til avisa Le Figaro at i alt 8 400 deltakere i de gule vestenes protestaksjoner er arrestert de siste tre månedene. 7500 er varetektsfengslet, 1800 er allerede domfelt.  

 

 

18. februar 2019 Havnivå

Landhevingen fortsetter
Den verdensledende havnivåeksperten, professor emeritus Nils Axel Mörner ved Universitetet i Stockholm, har mange konkrete eksempler på at klimaalarmistenes påstander om en truende, katastrofal global havnivåstigning ikke stemmer.

 

15. februar 2019 Farlige illusjoner

Slakter grønn "New Deal"
Terry O`Sullivan er leder for LiUNA, et "hardhat" fagforbund som organiserer en halv million bygningsarbeidere i Nord-Amerika. I en uttalelse slakter han den "grønne" New Deal som er lansert av demokratenes politiske stjerneskudd, Alexandria Ocasio-Cortez.

 

14. februar 2019 Grønn energi

Flatt Tesla-batteri i Australia
Flertallspolitikerne i den australske delstaten South Australia har stor sans for Angela Merkels grønne energipolitikk. De har gått for sol og vind. Dieselgeneratorer med et oppgitt forbruk på 80 000 liter i timen måtte gjøre nylig jobben da Teslas backup-batteri sviktet.

 

13. februar 2019 Økologi

Nei, biene er ikke truet
Verdens beholdning av domestiserte honningbier økte fra snaut 70 millioner kuber ved århundreskiftet til 91 millioner i 2017, ifølge statistikk fra FAO. Det står i skarp kontrast til omfattende mediepåstander om at biene nærmest står på randen av utryddelse.

 

12. februar 2019 Været

Den globale temperaturen synker
Det blir stadig vanskeligere for alarmistene å holde liv i myten om en katastrofal, menneskeskapt global oppvarming. Den globale temperaturen synker for tida. Tall for 2018 er lagt fram (blå kurve). De viser at kloden var kaldere i fjor enn i 2017, 2016 og 2015.

 

11. februar 2019 Økonomi

Europa mot resesjon?
Europas motor, Tyskland, hoster. En vekst på 1,5 prosent i 2018 var den dårligste på fem år. Og det meste kom i første halvår. I tredje kvartal krympet økonomien med 0,2 prosent. Høykonjunkturen synes å ebbe ut. Et økonomisk tilbakeslag rykker nærmere i Europa.

 

8. februar 2019 Sentralisering

Overkjørt av EU igjen

EUs prosedyreforordning er på vei. Regjeringen vil igjen avgi myndighet til EU. Betegnelsen er et gjesp, men som journalist Thomas Vermes i ABCnyheter skriver: Igjen skal regjeringen "med det første ta inn en ny lov som gir EU direkte makt i Norge."

 

5. februar Klimagalskapen

Ender Norge som netto strømimportør?
Strømregningen for januar er minst like ille som for desember. Men årsaken er ikke bare utenlandskablene og dermed import av en europeisk kvotepris på CO2 som bykser i været for alvor. Få er klar over den radikale politikken et tilnærmet samlet storting har vedtatt, og som gjennom økt forbruk også vil medføre økt press på strømprisen.

 

4. februar 2019 Grønn politikk

Britisk klimakorrupsjon på toppnivå
Følg pengene: Konservative John Selwyn Gummer er leder for den britiske regjeringens komité for klimaendringer. Avisa Mail Online avslører nå at hans private selskap har fått betalt over 6 mill. kroner fra "grønne" bedrifter som tjener penger på hans klimaaktivisme.

 

1. februar 2019 Vindkraft

Monstermøllene på Frøya kan stoppes
Det ble begått store saksbehandlingsfeil da Frøya kommune sa ja til å bygge 14 vindmøller på 180 meter på Frøya. Det betyr at Trønderenergi og Stadwerke München ikke har gyldig tillatelse. Det fastslår advokatfirmaet  Steenstrup Stordrange, og NVE vedgår feilen.

 

31. januar 2019 Kraft

Erna får strømprisen midt i fleisen
Det er nok strømregninga for desember Solberg-regimet får rett i fleisen på den siste katastrofale meningsmålingen, uten at de skjønner bæret. Det er vel fortjent. Januarregninga er på vei, og den blir enda verre.

 

30. januar 2019 Folkelig motstand

Tyskerne stopper vindkraftverk

Folkelig motstand hjelper. Installasjonen av landbasert vindkraft sank med 55 prosent til 2,5 GW i Tyskland i 2018. Bransjen klager over at en "stadig mer profesjonell" motstand i befolkningen er blitt et alvorlig hinder for nye prosjekter.

 

29. januar 2019 Elektrifisering

Dyrere å kjøre elbil

Innkjøpsprisen er ikke spesielt gunstig, og det blir gradvis dyrere å kjøre elbil. De må betale flere avgifter, forsikringspremien øker på grunn av dyre reparasjoner, og det er heller ikke like billig å kjøre på strøm lenger. Rekkevidden forkortes drastisk om vinteren, i verste fall ned mot halvparten, og det kreves i tillegg både til dels langt mer strøm og lenger tid for å lade batteriet.

 

28. januar 2019 Infrastruktur

EUs kraftnett sliter

Det sveitsiske kraftnettet var for noen år siden omtrent like pålitelig som de berømte sveitserurene. Slik er det ikke lenger, takket være økende innfasing av ustabil sol- og vindkraft, fastslår Baseler Zeitung. Kan det være noe å lære for Norge her?

 

28. januar 2019 Dyrt og dårlig

Slakter tysk energipolitikk

En tysk regjeringskommisjon foreslo sist uke at Tyskland skal ha lagt ned alle kullkraftverk innen 2038. Nedleggelsen kan eventuelt framskyndes til 2035. Samtidig tar næringslivsredaktør Daniel Wetzel i die Welt-gruppen et knallhardt oppgjør med landets energipolitikk.

 

4. januar 2019 Ekstremvær

Tornadotørke i USA
Siden registreringene begynte i 1950, ble 2018 det første året uten kraftige tornadoer, det vil si med vindstyrke 166 engelske mil pr. time eller over. Også det langsiktige bildet over de siste 70 år viser at det blir stadig færre kraftige tornadoer i USA.

 

22. januar 2019 Olje

Norsk oljeutvinning sank i 2018
Tall fra oljedirektoratet viser at norsk oljeproduksjon etter tre års oppgang igjen sank noe i 2018. En samlet petroleumsproduksjon i fjor på 229 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) er en nedgang på ca. 4 prosent, fra 238 mill. kubikkmeter i 2017.

 

18. januar 2019 Havnivå

Klodens kystområder vokser

Forskning: Glem katastrofevarslene. Forskere som har undersøkt jordas overflate ved hjelp av satellittbilder fra Landsat, fant til sin overraskelse at klodens kyst-områder har ekspandert med netto 13 600 kvadratkilometer i perioden 1985-2015.

 

18. januar 2019 Naturen

Afrikas skoger vokser
Ved hjelp av satellittbilder fant Venter et al. i 2018 at skogdekket i Afrika sør for Sahara har økt med netto 8 prosent de siste 30 år. Dette er enda en bekreftelse på den økte globale planteveksten, bl.a. som følge av mer CO2 i atmosfæren.

 

15. januar 2019 Klimabløffen

Parisavtalen er død

I land over hele verden nekter folk å gi avkall på velferd og levestandard i bytte for tvilsomme klimamål, konkluderer Burnett.  Når skal også norske politikere så smått våge seg ut i virkelighetens verden? Det er nok best både for dem selv og for det norske folk at det ikke tar så altfor lang tid.

 

14. januar 2019 Vannkraft


Dårlig påskudd for dyr strøm
Kraftbalansen i Norge er god. Netto strømeksport i fjor var trolig over 10 TWh. Strømprisen går likevel til himmels. Vi avspises med tåpeligheter fra kraftmafiaen som forklaring.Hovedårsaken til økte strømpriser er den økende nettintegreringen med EU, der prisen til forbruker er 2-3 ganger så høy som i Norge.

 

9. januar 2019 Klima

Irland utsetter karbonavgift

Irlands statsminister Leo Varadkar sier at han har lært av protester mot vann-avgifter i Dublin og de gule vestenes demonstrasjoner i Frankrike, og utsetter innføring av karbonavgifter i budsjettet. Irland har dessuten nettopp økt deler av momsen.

 

8. januar 2019 Store naturlige svingninger


Klimaet: Svaret fins i fortida
Fortida har nøkkelen. Klodens naturlige klima er langt mer ustabilt enn vi innser. Det vi har opplevd av temperaturstigning i vår tid er en bagatell i forhold til hva som har foregått tidligere i de siste 25 000 år av jordas historie.

 

6. januar 2019 Eskatologi

Atomkrig for klimaet

Klimamenigheten er inne i en apokalyptisk fase. Konkurransen står om hvem som kan levere den verste undergangsvisjonen. PhD-student Samuel Miller McDonald ved Oxford Universitet tok teten sist uke ved å hevde at atomkrig kan bli eneste mulighet til å redde menneskeheten.

 

26. desember 2018 Klima

Svalbard var nesten isfritt
Ifølge Manglerud og Svendsen (2018) var augusttemperaturene på Svalbard 6 grader høyere enn i dag for 9000 til 10 000 år siden, og allerede for 11 000 år siden var det like varmt som i dag. Så sent som for 6 000 år siden var temperaturen på Svalbard 4 grader høyere enn i vår tid.

 

20. desember 2018 Klimakorrupsjonen

Klimapenger og varmluft

Følg pengene. Det er første jernregel i amerikansk politikk, skriver Stephen Moore på Townhall. En grunn til at så mange vitenskapsfolk hevder at jorda holder på å bli stekt, er at de får godt betalt for å si det, mener han.

 

18. desember 2018 Pengene som forsvant

Klimafondets kollaps
Det skulle bli flaggskipet for global klimapolitikk. Verdens største klimafond, FNs Green Climate Fund, ble opprettet i 2010. På FNs klimamøte i Paris 2015 ble det lovet at vesten skulle gi 100 mrd. dollar årlig, over 800 mrd. kroner, til mottakere i fortrinnsvis Asia, Afrika og Sør-Amerika. GCF skulle være hovedaktør.

 

16. desember 2018 Frankrike

Ingenting er løst
Forbausende laber regimeskifteinnsats i NRK - kan det være julestria? Hva om det var Putin som helg etter helg sendte tusener av politibetjenter på gata for å knuse dissentere med køller, pepperspray, vannkanoner og panservogner?

 

12. desember 2018 Diktatorspirene

Pengene bak klimalobbyen
En av dem heter Tom Steyer. Han er en amerikansk mangemilliardær som har slått seg opp på hegdefond, og han er en av det demokratiske partiets store sponsorer. En storspekulant fra Wall Street, i likhet med f. eks. George Soros, med andre ord. Er det ikke underlig at penger bare lukter når det passer sånn?

 

11. desember 2018 Globalismen

Det EU-vennlige "venstre"
Avisa Klassekampens politiske verdi er omvendt proporsjonal med statsstøtten den mottar. Islam, innvandring, klima. Det blir feil alt sammen. Historisk sett burde nei til EU være skrevet i stein, men de presterer å rote det til der også, i frykt for å havne i "feil" selskap og få devaluert sin sarte sjel.

 

7. desember 2018 Kulda dreper

UK: Økt dødelighet om vinteren

I vintersesongen 2017/2018 var det i England og Wales en overdødelighet på 50 100 dødsfall i forhold til resten av året, ifølge fersk statistikk som er lagt fram av det britiske statistikkontoret, ONS. Det er det høyeste tallet siden vinterhalvbåret 1975/1976. Imens snakker politikerne seg varme om faren for varmebølger.

 

6. desember 2018 Klimakrig

Macron gir for lite, for seint
Norske medier spiller bevisst ned opprøret mot president Emmanuel Macrons klimaskatter i Frankrike, i håp om at det skal gå over. Det gjør det ikke. Etter 3-4 uker med protester er presidenten mer presset enn noensinne, og han har fortsatt dynamikken i konflikten imot seg.

 

4. desember 2018 Klima og elitisme

Er klima den nye "ulvesaken"?
Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, tror fortsatt på menneskeskapte klimaendringer, men han er en av de første som tar signalene fra Frankrike, i en kommentar med tittelen "Klima kan bli den nye ulvesaken". Synspunktene hans er vel verdt å reflektere over.

 

4. desember 2018 Energi

Taiwan velger atomkraft
Med 59 mot 41 prosent av stemmene gikk tilhengerne av atomkraft overraskende av med seieren i en folkeavstemning på Taiwan 22. november. Myndighetene vil avvikle all atomkraft, og prøvde å hindre avstemningen, som likevel ble drevet gjennom av aktivister.

 

3. desember 2018 Klima


Drømmen om diktaturet
Drømmen om det globale diktaturet krever en overordnet idé, en sak som er så sterk og viktig at den rettferdiggjør alle midler, og et propagandaapparat som kan piske opp den nødvendige massepsykosen. I dag er det primært klimaspørsmålet som forsøkes utnyttet på denne måten.

 

29. november 2018 Svekket energisikkerhet

Mot kraftkaos i Europa?
I 3. kvartal betalte norske husstander over 123 øre pr. kilowattime inkludert strøm, nettleie og avgifter. Det er 30 prosent opp i løpet av ett år. Selve strømprisen gjorde et hopp på 66 prosent. Eksperter sier det kan være bare begynnelsen. I Europa ser det ikke bra ut.

 

 

28. november 2018 Atomkraft

Sprekker i Hunterston B
Atomkraftverket Hunterston B utenfor Glasgow i Skottland startet i 1976, og er det eldste britiske atomkraftverket i drift. Det er tidligere i år oppdaget sprekker i grafittkjernen i begge de to reaktorene, og de er nedstengt for inspeksjon. Med det er 20 prosent av Skottlands strømproduksjon tatt ut for store deler av vinteren.

28. november 2018 Grønn politikk

Irlenderne kan få skyhøy energiskatt
Maktelitens kollektive klimahysteri slår ut over hele Europa. I Irland kan hver husstand få inntil 30 000 kroner i nye årlige energiavgifter innen 2024, hvis ikke politikerne greier å innfri sine sanseløse og fullstendig urealistiske krav til "utslippsreduksjoner" på annen måte.

 

27. november 2018 Klima

Stadig mer snø i verden
Ifølge Rutgers Universitys Global Snow Lab har utbredelsen av snø vinterstid på den nordlige halvkule økt markant de siste 50 år. Den har også økt om høsten, men har sunket om våren.

 

20. november 2018 Temperatur

Det store bildet
Det er ingen uvanlig rask eller sterk oppvarming i vår tid. Grafen over er vitenskapelig ubestridelig, og må derfor forties av klimaetablissementet. Bildet viser temperatur-variasjoner de siste 10 000 år fram til 1855, basert på iskjerneprøver fra Grønlandsisen.

 

19. november 2018 Vindkraft

Til kamp for Stølsheimen

Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og mest naturødeleggende vindprosjektet i Norge til nå.

 

12. november 2018 Spådommen som ikke holdt mål

Profet uten filter
James Hansen ved Goddard Institute of Space Sciences er selve Gudfaren bak dagens klimahysteri. Hansen startet sin karriere som klimaskremmer allerede i 1988, da han i en senatshøring effektivt brukte en varmebølge i Washington som bevis på at den globale oppvarmingen allerede er her.

 

 

8. november 2018 Vinteren verre enn sommeren

Kulda dreper
Det går mot vinter igjen. På tide å minne om at det er kulda som dreper, og ikke varmen, til tross for at medier og en del politikere i henhold til klimadogmatikken har en tendens til å snu verden på hodet og gi inntrykk av at vi står i fare for å stekes på kloden vår.

 

 

5. november 2018 Svensk strømknapphet

- En brutal oppvåkning
Mangel på kapasitet i det svenske strømnettet begynner å sette bom for nyinvesteringer. I Uppsala, Stockholm, Malmø og i Mälardalen beskriver ekspertisen situasjonen som akutt: - En brutal oppvåkning, sier Eva Vitell i Vattenfall.

 

 

1. november 2018 Grønn energipolitikk

Kraftkrise i Belgia

 

Seks av Belgias sju atomreaktorer er stengt foran vinteren. En kriseplan omfatter tre timers rullerende utkoplinger av strømforsyningen til landets husstander, redusert industriproduksjon og å slå av lyset på motorveiene.

 

 

4. november 2018 Vindkraft

Vindkraftfiasko i Japan

En flytende vindturbin bygget som et prestisjeprosjekt utenfor Fukushima for å markere en "fornybar" gjenreisning etter jordskjelvet, tsunamien og atomkatastrofen i 2011, skal fjernesifølge japanske myndigheter.

 

 

29. oktober 2018 CO2-rensing

EU-milliarder i bøtta
EU-kommisjonen har brukt tilsvarende over 4 mrd. norske kroner de siste ti åra på prosjekter for fangst og lagring av karbon (CCS), men har mislyktes i å kommersialisere teknologien, melder Den europeiske revisjonsretten (ECA) i en rapport.

29. oktober 2018 Vindkraft

En støysender for hjertet
Politikere, medier og industri forsøker å opprettholde euforien omkring vindkraft som klimafrelser, men de mange skadevirkningene blir stadig tydeligere. Visuell forurensing, nedbygging av store områder urørt natur, og drap på utsatte fuglearter er de mest kjente. Nå fokuseres det i tillegg på helsefaren ved den store mengden infralyd, eller lavfrekvent lyd, som vindkraftverkene avgir.

 

24. oktober 2018 Olje

Oljen i utforbakke
AUF, som har vedtatt å avvikle all norsk petroleumsvirksomhet innen 2035, og andre klimafantaster kan dessverre ta det helt med ro. Innen den tid er norsk oljevirksomhet mer enn liten nok, helt uten politikernes hjelp. Det er ikke ressursgrunnlag til å opprettholde en produksjon i nærheten av dagens nivå.

 

 

24. oktober 2018 EU-økonomi

Vil EU avvise også Frankrikes statsbudsjett?

EU har avvist Italias statsbudsjett fordi det har et underskudd på 2,4 prosent. Frankrike signaliserer et større underskudd på 2,5 til 2,7 prosent. Det er visst ikke like ille. Kan det komme av at den franske presidenten Macron er mer populær i Brussel enn Italias EU- og innvandringsskeptiske regjering?

 

 

16. oktober 2018 Grønn energipolitikk

Helslakt av Die Wende
Den tyske riksrevisjonen slakter i en rapport Die Wende, Angela Merkels grønne energipolitikk. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har myndighetene i stor grad mislyktes i å styre omleggingen av landets energisystemer. Enorme kostander står ikke i stil med magre resultater.

 

 

15. oktober 2018 Olje

Oljeprisen i rød sone
- Oljeprisen er i rød sone. Dyr energi er tilbake på et dårlig tidspunkt, da den globale økonomien taper fart. Vi trenger mer olje, advarte lederen for Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, sist uke. Mer presist sagt taper økonomien allerede fart på grunn av dyr energi.

 

13. oktober 2018 Vindkraft

De slipper da vindturbiner
Jeg er på ingen måte tilhenger av Kjell Inge Røkkes planer om en nesten 200 meter høy skyskraper på Fornebu, som naturlig nok har opprørt nabolaget, men jeg synes energiblogger Hogne Hongset har en nokså treffende energipolitisk kommentar til denne historien.

 

5. juni 2018 Klima


Paris-avtalen er død
Den tyske energieksperten Fritz Vahrenholt erklærer at Paris-avtalen er død. For det første fordi dogmet om CO2 som klimadriver er avslørt. For det andre fordi den ikke leverer hva den lover. Ifølge foreliggende planer kommer kullkraft til å øke med 43 prosent de kommende år.

 

4. juni 2018 Klima

Menneskeskapt hysteri
Tidsperspektiv de siste 2500 år: Det er ikke noe spesielt ved oppvarmingen i det 20. århundre i forhold til varmeperioder i romertida og i middelalderen. Det er konklusjonen i et nytt, svensk forskningsarbeid som er omtalt i Climate of the Past.

 

12. juni 2018 Tesla

Bidragsentreprenøren
Tesla-sjef Elon Musk gir begrepet bidragsentreprenør et ansikt. Lawrence Solomon anslår at Musk allerede i 2015 ved hjelp av politikerne hadde lenset USAs skattebetalere for 40 milliarder norske kroner i direkte tilskudd, billige lån, og ymse former for fritak, utsettelser og rabatt på skatter.

 

10. juni 2018 Kull

Kullprisen til himmels
Kullprisen i Australia passerte 112 dollar tonnet sist torsdag, melder Bloomberg. Det er høyest på seks år. For to år siden var den under halvparten. Hovedårsaken er en kinesisk importøkning på over 8 prosent i årets fem første måneder. Kull er i skuddet igjen, og det ventes jevnt vekst i etterspørselen de neste fem år.

 

7. juni 2018 Klimakvoter

Derfor er strømmen så dyr
Det er høyere pris på klimakvoter som begynner å virke nå, og som er årsaken til at den norske strømmen er dyrere enn normalt for årstida. Prisen er økt fra 5 til 16 euro på ett år, og det antas at den vil fortsette å stige. Dette er politisk styrt, og det er det allerede punkterte og parodiske klimadogmet som tjener som syltynt påskudd for regimet.

 

6. juni 2018 Solpaneler

Solsjokk i Kina
Kinas myndigheter har stoppet all støtte til nye solkraftverk på ubestemt tid, og har redusert strømpris-subsidiene til eksisterende kraftverk med 7-9 prosent, skriver South China Morning Post. Aksjene til de største solkraftselskapene har falt kraftig på kort tid.

 

5. juni 2018 Vindkraft

To tredeler er subsidier
I mediene blir vindkraft stadig billigere. Det er lønnsomt, eller "samfunnsøkonomisk" lønnsomt, osv. Hva er realiteten? Et nytt britisk offshore vindkraftverk vil få to tredeler av sine inntekter de neste 20 år fra subsidier, og en tredel fra salg av strøm. Lite lønnsomt for skattebetalerne.

 

1. juni 2018 Klima

Det var varmere før
Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun. La oss se på et par ferske eksempler.

 

30. mai 2018 CO2-kvoter

Dyre CO2-kvoter gir dyr norsk strøm
Du lurer på hvorfor strømprisen holder seg vedvarende høy? Politikerne har bestemt det, og det er bare begynnelsen. Hovedårsaken er stadig dyrere CO2-kvoter i Europa. De har begynt å virke etter hensikten.

 

29. mai 2018 Vannkraft

EU fjerner vannkraft
Ifølge Eurostat sank produksjonen av vannkraft i EU med 15,4 prosent i 2017, i eurosonen med 18,5 prosent. Det er svært dramatiske tall. Er det tilfeldigheter, eller et trendskifte? Har EU begynt å dekonstruere vannkrafta? Skal også den erstattes av dyr, ustabil og langt mer miljøfiendtlig vindkraft?

 

28. mai 2018 Dyr vindkraft

Energi-vandalene
Vindkraft utgjorde 2,8 prosent av Tysklands energimiks i 2017, mens kullets andel var vel 22 prosent. Vindkraft trenger fem ganger så mange ansatte, for å levere en åttendedel av krafta. Faktor 40:1. Veien tilbake til steinalderen går strålende for EUs ledende industrinasjon.

 

23. mai 2018 Kraftforsyning

Blackout i Europa?
Equinor-direktør Tor Martin Anfinnsen advarer mot strømproblemer og kanskje blackouts i Europa, ifølge Bloomberg. "En alvorlig knapphet" kan ventes i land som UK, Tyskland og Belgia, sa Anfinnsen på en konferanse i Amsterdam nylig.

 

23. mai 2019 Oljefondet

Nå kutter vi oljen, dere
Oljeprisen er nesten doblet på ett år. Med dagens pris på rundt 80 dollar vil staten tjene over 80 milliarder kroner mer enn forventet i år. Verden skriker etter olje. Statoil-aksjen fyker til værs. Jess. Det er nå Norge bør slutte å investere i olje, ifølge Norges Bank.

 

22. mai 2018 Flydrivstoff

Dyrere flyreiser
Jetdrivstoff er praktisk talt avgiftsfritt. Et fat koster bare 20-30 prosent mer enn et fat råolje. Det betyr at drivstoffet er billig, men også svært avhengig av oljeprisen. Prisen er nesten doblet på to år. Det betyr dyrere flyreiser.

 

21. mai 2018 Kull

Også Japan går for kull

Enda et tegn i tiden: Japan gjør kuvending. Tidligere ville myndighetene i tråd med klima-teologenes grønne propaganda bygge ned landets kullkraftverk til å utgjøre bare 10 prosents andel av landets kraftforsyning. Nå skal den tvert om økes til 26 prosent innen 2030. Det er mer enn på svært lenge.

 

19. mai 2018 Kraftforsyning

Mindre strømforbruk i EU
Du har hørt PK-visa: Mer energi i form av elektrisitet, og helst fra fornybar kraft? Glem det. Fersk EU-statistikk viser at strømforbruket i EU falt med 0,8 prosent i 2017. I Tyskland sank forbruket med 7 prosent. Klima-teologene oppnår det stikk motsatte av hva de etter sigende ønsker.

 

 

18. mai 2018 Energiproporsjoner

Olje gruser vind
Økningen i globalt oljeforbruk i 2017 representerte nesten ti ganger så høyt energiinnhold som økningen i vindkraft, og tilsvarte nesten all installert vindkraft til dags dato. Likevel er det sistnevnte som skal redde verden!

 

 
6. mai 2018
Olje

Duket for oljeprisrally
Oljeforbruket slår alle rekorder i første kvartal, og fortsetter til værs. Brent har bikket 80 dollar fatet flere ganger, og prisen en måned fram er noen ganger høyere enn spotprisen. Dette er dynamitt. Fortsetter det stramme markedet, kan det komme et prisrally før vi aner det.

 


15. mai 2018
Plast

Bæreposer av plast er best
En fersk, grundig undersøkelse utført av den danske Miljøstyrelsen, publisert i februar i år, bekrefter at på våre breddegrader er den ordinære bæreposen av plast det beste miljøvalget av alle aktuelle alternativ.

 

 

14. mai 2018 Biomasse

Det store leirbålet
Er biomasse et reelt energialternativ for et moderne samfunn? Drax Power Station i Yorkshire er britenes største kraftverk. Det bruker 13,2 mill. tonn pellets, tilsvarende 120 prosent av UKs egen, årlige skogsavvirkning, på å dekke 0,7 prosent av landets energibehov.

 

 

9. mai 2018 I en eventuell krise

EU har krav på norske oljelagre
Norge har avgitt suverenitet over egne oljelagre i en krisesituasjon. Vi er lovpålagt å delta i en OECD-koordinert kriseplan (her i Europa betyr det EU) der "beredskapslager etter denne forskrifta blir tekne i bruk i den utstrekning og omfang som er påkravd med omsyn til den aktuelle situasjonen."

 

 

6. mai 2018 Biodrivstoff

Enda en pinlig biobløff

Så du tror to pluss to er fire? Glem det. Det er åtte, ifølge regjeringen. Den må pynte litt på elementær regnekunst, for å få sin like prektige som umulige biodrivstoff-kabal til å gå opp. Nytalen finner du svart på hvitt i et offisielt dokument fra Sannhetsministeriet. Unnskyld, Miljødirektoratet. Også kalt Elvestua.

 

 

4. mai 2018 Olje

Nå skal oljeprisen opp
Nå skal oljeprisen opp, og den skal trolig høyt. Ifølge siste utgave av IEAs Oil Market Report har forbruket oversteget tilbudet siden starten av 2017, og det er ventet at forskjellen vil fortsette og dels øke ut 2018. Det tærer kraftig på lagrene.

 

 

3. mai 2018 Klima

Inn i en mini-istid
- Vi går nå inn i en mini-istid, og det er ingen vei utenom. De neste 20 år vil det bli stadig kaldere, og jetstrømmen blir sterkere, sier den verdenskjente britiske astrofysikeren Piers Corbyn i en video som er lagt ut på YouTube i april. Ta deg tid til å se den. Videoen er meget informativ.

 

29. april 2018 Klima

Kaldt er varmt
Den "globale oppvarmingen" er nå så ille at 48 000 briter døde av kulde sist vinter, som var ekstra hard på den nordlige halvkule. Det er vinteren som, i varierende grad, tar liv i hele Europa. Likevel er det vanlig at mediene hevder det motsatte.

 

29. april 2018 Naturgass

Gassalg som aldri før
I slutten av april fortsetter russiske Gazprom å lever gass til Europa i et omfang som tilsvarer normale vintervolumer, sier styrets viseformann Alexander Medvedjev til Bloomberg. Lagrene er tomme etter en hard vinter, gasskraftverkene øker sin markedsandel, og det er fortsatt økonomisk vekst i Europa.

26. april 2018 Naturgass

Et gassrør uten gass?
Danske og polske interesser har inngått en intensjonsavtale om å bygge Baltic Pipeline, en rørledning som skal forsyne Danmark og Polen med norsk gass. Investerings-beslutning ventes i høst. Ledningen kan stå ferdig i 2022, da Polens gassavtale med Russland løper ut.

 

 

24. april 2018 Vindkraft


Tysk vindkraft går ut på dato

Fra og med 2020 begynner statsstøtten å løpe ut for tusenvis av tyske vindturbiner, som da henvises til markedspris. Den sveitsiske avisa Basler Zeitung skriver at mange av disse turbinene kan bli nedlagt. De gamle turbinene er minst konkurransedyktige. Etter 20 år har de dessuten høye vedlikholdskostnader, og kan kreve dyre reparasjoner.

 

 

23. april 2018 CO2-fangst


Sjuk politikk
Ifølge ferske anslag vil det koste staten over 20 mrd. kroner over tre år å videreføre finansieringen av fullskala anlegg for CO2-fangst ved tre norske industrianlegg, Yara på Herøya, Norcem i Brevik og Fortum/Oslo kommunes Klemetsrudanlegg.

 


22. april 2018 Hydrogenbiler


Bilisme for de få
Putt 100 kWh inn i en hydrogendrevet brenselcellebil, få 23 kWh ut igjen til framdrift. Det er bare fornuftig og bærekraftig for folk som tror at energi er billig overskuddsvare. Det er visst en forutsetning for å bli politiker i dag. Dette blir bilisme for de få.

 

 

16. april 2018 Biodrivstoff


Zero tyr til ufine metoder
På grunn av et råttent budsjettkompromiss, framtvunget av Venstre i 2016, importerer oljelandet Norge nå store mengder dyrt, dårlig og miljøfiendtlig biodrivstoff, palmeolje inkludert. Det er ikke underlig at tilhengerne må ty til bakvaskelser og skitne triks for å forsvare galskapen.

 

 

10. april 2018 Atomkraft


Finland endrer kraftbalansen
Finland er i ferd med å endre kraftbalansen i Norden ganske markant, og de gjør det med atomkraft. Det kan være verdt noen ord, sjøl om ikke så mange andre syns det. Både Sverige og Norge mister en stor kraftkunde.

 

 

5. april 2018 Klima
Trump ble klimavinner

Ikke at jeg tror det betyr noe for det globale klimaet, men jeg  har sans for politisk ironi. USA reduserte sine CO2-«utslipp» mest i fjor, mens klimakorrekte EU økte kraftig. Donald Trump innkasserer den beste "klimabalansen, ifølge tyske Die Welt.

 

5. april 2018 Naturgass
Ny Gazprom-rekord igjen
Til tross for at vinteren er på hell, satte Gazprom i mars ny månedsrekord for gasseksport til Europa, med 19,6 mrd. kubikkmeter. Den forrige var fra januar 2017 med 19,1 mrd. kubikkmeter.

 

4. april 2018 Høye fallrater
Skiferoljens akilleshæl
For 8-9 år siden var det nesten ingenting. Nå kommer 55 prosent av USAs totale olje- og gassutvinning fra skifer. Med dette er USAs oljevirksomhet blitt svært sårbar. Skiferoljens akilleshæl er og blir skyhøye fallrater.

 

3. april 2018 Energi og strategi
Mer russisk gass til EU
I Europa er naturgass en strategisk vare. De to store leverandørene, Russland og Norge, økte begge sin eksport til EU i 2017. Konsulentfirmaet Rystad Energy tror imidlertid at mens russisk eksport og dominans vil fortsette å øke, vil norsk gassproduksjon begynne å synke fram mot 2020.

 

23. mars 2018 Verden drives av gamle oljefelt
Peak Oil er ikke død
Oljeprisen har steget med 40 prosent på ett år. Peak Oil er slett ikke død. Rystad Energy viser at de olje- og gassfunn som ble gjort i verden i fjor, bare dekket 11 prosent av uttaket. Det hittil siste året da verden fant mer olje enn den forbrukte, var 2006.

 

22. mars 2018 Ja, vi selger dette landet
Idag ACER, i morgen Statoil?
Det tilsynelatende latterlige forslaget fra Statoils styre om å endre navn til Equinor kan bare ha en hensikt - å pynte brura for Wall Street og global finans- og storkapital. Da er det greitt å bli kvitt både stat og oil. Det dukes for ytterligere salg til utlandet av kronjuvelen i norsk olje.

 

21. mars 2018 Norwegian i trøbbel
Oljeprisen til værs?
Norwegian kriser igjen, og det er alvorligere enn noensinne. Underskuddet bare i 1. kvartal i år er på ufattelige 2,6 milliarder kroner. I tillegg har Finanstilsynet tvunget selskapet til å skrive opp fjorårets underskudd til 2,3 mrd. kroner. Det er to ting Norwgian ikke trenger nå - renteøkning og dyrere olje. De kan få begge deler.

20. mars 2018 Lagerenergien


En sivilisasjonskamp
Vi opplever det absurde i at en reaksjonær, skjermet maktelite ikke kan avskaffe sivilisasjonen fort nok. For dem er det et grønt framtidsparadis, men uten å skjønne det, er de i ferd med å tvinge verden tilbake til tidligere produksjonsstadier. Energien verden lever av, er blitt deres fiende.

 

19. mars 2018 Vindkraft
Meningsløs rasering av norsk natur
Skjønner vi egentlig hva vi på kommando fra EU er i ferd med å gjøre med norsk natur? En vindturbin på Fosen, Norges hittil største vindkraftprosjekt, rager 145 meter over bakken inkludert rotor. Oslo rådhus er til sammenlikning under halvparten, 66 meter.

 

16. mars 2018 Energi
UK kjøper mer russisk naturgass
Første russiske tanker med flytende naturgass (LNG) ankom England i slutten av desember, i grevens tid. En uvanlig kald vinter har tært hardt på britenes gassreserver. Hittil i 2018 har UK fått dekket halvparten av sitt LNG-behov fra russerne. Men hva gjør den britsike regjering? Fyrer opp til kald krig.

16. mars 2018 Nervegift
USA ryddet Novichok-fabrikken
Novichok er som kjent nervegiften som ble brukt mot den russiske avhopperen i England, og som har ført til diplomatisk krise mellom de to land. Ifølge en artikkel av Judith Miller i New York Times den 25. mai 1999 fantes det bare en fabrikk for dette stoffet, og det var USA som ryddet den etter Sovjetunionens fall.

 

15. mars 2018 Vindkraft
Tåler ikke trøkket
Havvindfarmen Thanet utenfor Kent i England var verdens største da den ble satt i drift høsten 2010. Allerede etter 7 års drift viser det seg at bladene, som skal holde i 20 år, ikke tåler belastningen. De eroderer, og må nå hasterepareres på 140 av de 175 vindmøllene, ifølge tv-selskapet ITV.

 

15. mars 2018 Farlig politisk korrekthet

Statoil blir Equinor
Den politiske korrektheten har utviklet seg til en form for sykdom som rammer alle samfunnssjikt. Når Statoil skifter navn til Equinor, handler det om et oljeselskap som ikke lenger vil framstå som et oljeselskap. Selve begrepet olje er nå så belastet i maktas korridorer at det må bort.

 

15. mars 2018 Energi
Grønne kortslutninger
Synes du det er vanskelig å fatte hva grønn energi egentlig går ut på? Ta det med ro. Det er meningen. Tåketale er forutsetningen for at svindelen kan fortsette. Granskning av komplekset er som å angripe selveste Bøygen.

 

12. mars 2018 Regnskog og korrupsjon
Erna, Michel, regnskogen og milliardene

Norge har snart brukt 9 milliarder kroner på å «redde» regnskog i Brasil. Nå åpner brasilianske myndigheter et nytt område på størrelse med Italia for hogst. Den norske regjering skar kraftig ned på overføringene i fjor, men selve avtalen ruller videre til 2020. De rødgrønne startet ballet. Erna er i ferd med å cashe inn en ny månelanding, denne gangen i mer eksotiske omgivelser enn Mongstad.

 

8. mars 2018 Løgnpressa

Medienes elendighet
Det skal gå så mye bedre med de kontrollerte mediene nå, ifølge årets egenmelding. Men det er snakk om høgst selektiv tallbruk. Lesertallene synker, og ikke minst raser det viktige papiropplaget, som fortsatt utgjør avisenes hovedinntekter og ryggrad.

 

28. februar 2016 Klima

Klima vasker hvitest
Norge kuttet regnskogbistand. Brasil kutter Hydro-produksjon. Et lite lærestykke i realpolitikk. Den som kverner og går bak de evinnelige filantropiske snakkeboblene ment for medier og offentlighet, og som nå til dags oftest består av noe med miljø og ikke minst klima. Det vasker hvitest når kontakter skal smøres.

 

26. februar 2018 Pengetrykking

EU fyrer videre med euro
Mens optimisten sier at flaska fortsatt er halvfull, vil pessimisten som kjent klage over at den er halvveis tømt. Hvor lenge kan Den europeiske sentralbanken ESBs gigantiske støttekjøp av euro fortsette? De kjører på overtid allerede.

 

18. februar 2018 Falske nyheter

Tilfellet Niklas Cruz

Onsdag 14. februar gikk 19-åringen Niklas Cruz inn i Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Han utløste brannalarmen, drepte 17 mennesker og skadet 14 i kaoset som oppstod. Men Cruz er bare en meget ensom og syk ung mann, og ikke den organiserte høyreekstremisten norske medier påstår at han er.

 

15. februar 2018 Kraft
Grønn blackout i Tyskland
Det grønne energiskiftet i Tyskland går ut på å bytte ut billig og stabil varmekraft med dyr og utstabil vind- og solkraft. Det har hittil kostet over 1 billion norske kroner i subsidier, og vil ifølge beregninger koste over 3 nye billioner innen 2025.


10. februar 2018
Klima
Snøen på Kilimanjaro

I 2006 sa fredsprisvinner Al Gore med et effektfullt ordspill på Ernest Hemingways sagnomsuste novelle "The Snows of Kilimanjaro" at snøen på Kilimanjaro ville være borte innen 2010. Bildet er tatt 3. januar 2018, og er en god illustrasjon på klimaalarmistenes virkelighetsforankring.