Tilbake til forsiden

 

 

 

8 prosent mer

skog i Afrika sør for Sahara

de siste 30 år.

 

 

Afrikas skoger vokser


Et vitenskapelig faktum: Afrikas skoger vokser som aldri før. (Creative Commons)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
17. januar 2019

   

Ved hjelp av satellittbilder fant Venter et. al. i 2018 at skogdekket i Afrika sør for Sahara har økt med netto 8 prosent de siste 30 år. Dette er enda en bekreftelse på den økte globale planteveksten, bl.a. som følge av mer CO2 i atmosfæren.

Det har vært stor oppmerksomhet om menneskenes avskoging rundt om i verden. Færre har vært opptatt av den naturlige tilveksten av skog.

Forskerne fant at 7,5 mill. kvadratkilometer eller 55 prosent av de undersøkte områdene hadde signifikant økning i tilvekst. Det er mer enn tre ganger så mye som de 2,2 mill. kvadratkilometer områder som hadde tilsvarende signifikant tap av skogsdekke.

Veksten er ujevnt fordelt. Sahel, Øst-Afrika og Madagaskar taper fortsatt skog. Det sentrale, indre Afrika preges av tilvekst. Av enkeltland er det en liten tilvekst i Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og Uganda. Klart redusert skogdekke er det bare i Kongo, Kenya, Madagaskar, Niger og Somalia. Nesten alle andre land har hatt betydelig tilvekst.

Sterkest tilvekst har det vært i de områdene som for 30 år siden hadde moderat dekning av trær, dvs. 30-60 prosent. Områder som hadde mer enn 75 prosent dekning, har hatt det største tapet av skog. Forskerne tror dette skyldes hogst. Tilveksten har vært minst i krattland, og størst i savanneområder.

Globalt er det meste av den økte tilveksten tillagt det økte innholdet av plantenæringen CO2 i atmosfæren. I dette tilfellet finner forskerne at også lokale faktorer spiller sterkt inn, som brenning av skog og beiting.

- Resultatene bekrefter den globale grønne trenden, og reiser dermed spørsmål ved teoriene om dårligere karbonbalanse i jordsmonnet og ørkenspredning, heter det i forskernes sammendrag.