Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Mange pasienter dør av ikke av korona, men av etterfølgende bakterieinfeksjon

 

 

Multiresistens dreper


(Creative Commons)

Av Jan Herdal
Publisert
30. mars 2020

 

Hvorfor er dødeligheten blant koronapasienter i land som Italia, Spania og Frankrike så høy? Det er flere årsaker. En av dem er at mange ikke dør av viruslungebetennelsen, men av en uhelbredelig, etterfølgende multiresistent bakterieinfeksjon.

Fagfolk har lenge advart mot multiresistens som en økende helsetrussel. Vi kan dessverre se konturene av et helsevesen som blir like hjelpeløst - og livsfarlig for pasientene - som i tiden før penicillinet ble oppfunnet. Korona gir en mild sykdom hos de aller fleste, ofte uten symptomer.

Her er en fersk artikkel i Aftenposten om temaet.

Dr. med. og professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund og førsteamanuensis Tonje Braaten, begge ved Institutt for samfunnsmedisin i UiT tar opp dette forholdet blant flere andre i en artikkel i DN, som forklaring på den lave dødeligheten av korona i Norge.

Om antibiotikaresistens skriver de:

"Siden en stor andel av dødsfallene som er rapportert, skyldes en bakterieinfeksjon etter viruslungebetennelsen, vil andel personer og sykehusavdelinger som bærer multiresistente bakterier bli kritisk for overlevelse."

"Det europeiske kontor for smitteovervåking utgir tabeller for hvert enkelt land og andel prøver med resistente bakterier. Bruker vi meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) som eksempel, har Norge denne bakterien i én prosent av prøvene, mens Italia har 34 prosent, Spania 25 prosent og Frankrike 12 prosent."

Og endelig: "Det betyr at mange av dem som innlegges i disse landene, allerede har denne bakterien med seg, eller smittes på en sykehusavdeling. Denne meget viktige forskjellen skylde nasjonale holdninger til bruk av antibiotika. Norge har grunn til å takke dem som har kjempet dette frem og som arbeider for ytterligere reduksjon i bruk både humant og hos dyr eller fisk."

Dødelighetsgrad som følge av korona har ulike årsaker, som det framgår av legenes artikkel. Påfølgende bakterieinfeksjon som ikke lar seg behandle på grunn av multiresistens trer fram som en av de virkelig alvorlige.

Norske fagfolk har hatt mot og innsikt til å begrense bruken av antibiotika i Norge. Det spørs hvor lenge de greier å stå imot presset, i en tid hvor livsfarlige, panikkinfiserte medier og politikere kveler de fornuftige røstene på område etter område.