Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Analytikeren Art Berman
ser begynnelsen på slutten for
skiferfeltet Bakken.

 

 

Nedover-Bakken

Produksjonen i Bakken har krøpet nedover siden desember 2014 (Art Berman).

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
2. mars 2017

 

Bakken innledet skiferoljeboomen i USA, og gjorde Nord-Dakota til USAs nest største oljeproduserende delstat, etter Texas. Feltet "tok av" tidlig i 2011, og peaket i 2014 med vel 1,2 mill fat/døgn. Eagle Ford i Texas lå et år etter i løypa, men peaket omtrent samtidig med ca. 1,7 mill. fat.

Permian, fordelt på Texas og New Mexico, har utviklet seg mer jevnt, og har ennå ikke passert toppen. Produksjonen øker fortsatt og er av USAs energidepartement anslått til å bli over 2,2 mill. fat/døgn i mars. Permian er nå USAs suverent største skiferoljefelt, med en produksjon som overgår Norges, og er trolig også siste skiferolje-"frontier".

Bakken har falt med over 20 prosent, og Eagle Ford enda mer. Analytikeren Art Berman skriver at han ser begynnelsen på slutten for Bakken. I desember falt produksjonen med 93 000 fat/døgn, eller 9 prosent, til 942 000 fat. Det er ned 285 000 fat/døgn eller 23 prosent siden toppen i desember 2014.

Moralen? Skiferoljens liv er kort og hektisk.

Berman tror at fallet er irreversibelt, og bygger sin analyse på underliggende faktorer. Fallet har skjedd til tross for at antallet produserende brønner passerte all time high i november med 13 520. I desember falt i tillegg tallet brønner med 183.

De karakterisk høye fallratene gjør at antallet brønner stadig må økes for å opprettholde produksjonen i et skiferfelt. Det er en form for pyramidespill som til slutt må tippe over.

Også de offisielle tallene fra delstaten Nord-Dakota viser stadig svakere tall på alle områder. Desemberproduksjonen er den laveste siden 2013. Månedsproduksjonen pr. brønn passerte toppen allerede i mai 2012 med 4 476 fat, og var i desember falt til 2 564 fat. 83 fat i døgnet pr. brønn er det laveste siden mars 2008. Mange Bakken-brønner er allerede i stipper-status.

Bermans kurve viser et kraftig fall i antall nesten ferdige brønner (svart strek). Dette er brønner som er ferdig boret, men ikke fracket og satt i produksjon. I tider med dårlig pris har mange produsenter holdt en stor slik reserve, for raskt å kunne øke produksjonen ved en prisøkning. Den muligheten er nå sterkt redusert.

EUR (estimated ultimate recovery) har falt jevnt, og var allerede i 2015 det laveste noensinne. Brønnytelsen har blitt dårligere tross økt effektivitet og teknologisk utvikling. Bermans brønnanalyse indikerer at fallratene øker. Brønner som ble boret i 2012 hadde en forventet produksjon på 343 000 fat. Dette var falt til 229 000 fat i 2015, eller med 33 prosent.

Raske endringer i forholdet gass/olje og økende andel vann i brønnstrømmene indikerer at flere brønner nærmer seg slutten.

The Beginning of the End For The Bakken Shale Play
ND Monthly Bakken Oil Production Statistics
Drilling Productivity Report (EIA)

 

Følg oljekrisa på Facebook