Tilbake til forsiden

 

 

Danmark er snart
importør, og norsk produksjon
vil synke framover.

 

 

 

Et gassrør uten gass?

 

Planlagt trasé for Baltic Pipeline (Baltic Line hjemmeside).

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
26. april 2018

 

Danske og polske interesser har inngått en intensjonsavtale om å bygge Baltic Pipeline, en rørledning som skal forsyne Danmark og Polen med norsk gass. Investeringsbeslutning ventes i høst. Ledningen kan stå ferdig i 2022, da Polens gassavtale med Russland løper ut.

Det hele er en merkelig historie, og et godt eksempel på at politisk paranoia trumfer økonomi. Det blir en liten ledning til meget høy kostnad, ca. 15 mrd. kroner. Om EU går med på prosjektet, da. Det gjenstår ennå å se. Et tidligere forsøk ble suspendert i 2009.

Polakkene hevder at rørledningen vil øke deres gassforsyning med 17 mrd. kubikkmeter årlig. Forstå det den som kan. Ledningens kapasitet er på bare 10 mrd. kubikkmeter. EUs medlemsland forbrukte til sammenlikning i fjor over 490 mrd. kubikkmeter naturgass.

Danskenes gassproduksjon er svært liten, og synker gradvis. Årsproduksjonen er rundt 4 mrd. kubikkmeter, innenlandsk forbruk er på 3,2 mrd. kubikkmeter. Det dominerende gassfeltet, Thyra, skal stenges ned i nesten tre år fra høsten 2019. Fra da av er Danmark netto gassimportør.

Det er Norge som skal forsyne ledningen med gass. Men Norge har ikke mer gass å levere inn i systemet. Gassproduksjonen satte riktig nok ny rekord i fjor med 122 mrd. kubikkmeter, men det er ikke fordi reservene øker. De har skrumpet i mange år allerede. Det er fordi reservene tømmes stadig raskere.

- Norsk gassproduksjon vil trolig synke i åra som kommer, sier Rystad Energys visepresident for gassmarkeder, Carlos Torres-Diaz. Han tror at produksjonen i sentrale norske gassfelt som Ormen Lange, Åsgard og Kvitebjørn vil ha falt med en årsproduksjon på 10 mrd. kubikkmeter innen 2020.

Det blir i økende grad russisk gass som fyller det europeiske rørledningsnettet. Skulle det bli en skvis, vil de fleste synes det er tryggest å ha en forpliktende avtale direkte med leverandør, i stedet for flest mulig mellomhender. Ikke slik med polakkene.

Norsk gass kan også flyte gjennom en eventuell Baltic Line. Det blir i så fall mindre enn et nullsumspill. Andre kunder må vike. En underlig måte å blåse 15 milliarder kroner på.

Her er russernes syn på saken.

 

Følg oljekrisa på Facebook