Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Trender på kollisjonskurs.
Fallende norsk og nederlandsk gassutvinning
og økende britisk importbehov.

 

På kollisjonskurs

 


Norge dominerer gassleveransene til UK, sammen med LNG fra Qatar.
Nederland har også vært storleverandør, men det endrer seg nå.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
1. november 2016

 

Britisk gassutvinning har falt med i snitt 6-7 prosent årlig siden toppen i år 2000. Siden tidlig i 2014 har fallet flatet ut, og utvinningen faktisk økt noe på grunn av at noen nye våtgassfelt (kondensat) er kommet i produksjon. Tørrgassen fortsetter fallet.

De ferskeste tall fra de britiske myndighetene viser at den kortsiktige økningen ble brutt i 2. kvartal i år. Til tross for at våtgassen fortsatte å øke, falt utvinningen av tørrgass med over 15 prosent, slik at samlet gassproduksjon falt med 4 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Nettoimporten av gass økte med 56 prosent i forhold til 2. kvartal 2015.

Importen økte med 20 prosent og eksporten falt med 27 prosent. Etterspørselen økte med over 16 prosent. Hovedgrunnen er utfasing av kullkraftverk, som erstattes med gass. Norge er UKs hovedleverandør av gass gjennom et omfattende rørsystem, og det økte importbehovet i 2. kvartal ble dekket med en 34 prosents økning i de norske leveransene.

Det er da interessant å notere at norsk gassutvinning har falt kraftig i forhold til utvinningen i 1. halvår i år. I september var den ned med over 40 prosent i forhold til 1. kvartal. Holder trenden på britisk side med økt forbruk og redusert utvinning, er det grunn til å spørre hvor mye av gapet som kan dekkes fra norsk sokkel.

Av grafen framgår at Norge som nevnt er dominerende leverandør med ca. to tredeler av britisk importmarked, med dyr LNG fra Qatar på en klar andreplass. Nederland har tidligere vært stabil storleverandør, men det endrer seg nå. Groningen har gått i bratt fall, og det er optimistisk å tro at landet ikke er netto importør før 2025. Avtalen med Qatar er bare forlenget, og inneholder neppe store marginer.

Trendene som her er på kollisjonskurs er fallende norsk og nederlandsk gassutvinning og økende britisk importbehov. Qatar er et dyrt alternativ, og kan neppe dekke behovet.

Hallo, Putin, er du der? Kan vi få en bit av Nord Stream II, tror du?

 

Følg oljekrisa på Facebook