Tilbake til forsiden

 

 

 

En ny månelanding,
påtvunget av EU, denne gangen
til 20 milliarder kroner?

 

 

Sjuk politikk

 

 


Teknologisenteret på Mongstad. (Foto: Helge Hansen, Statoil)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
23. april 2018

 

20. oktober 2013 erklærte Ola Borten Moe og Bård Vegard Solhjell, henholdsvis oljeminister og miljøminister, at den rødgrønne regjeringas "månelanding" på Mongstad, et fullskala renseanlegg for CO2, ble lagt ned. Fiaskoen kostet det norske folk 9,6 mrd. kroner, ifølge sjefen sjøl, Jens Stoltenberg.

De rødgrønne bygde i tillegg to gasskraftverk som skulle renses etter hvert, ett på Kårstø og ett på Mongstad. Kårstø ble lagt ned allerede i 2014, på grunn av manglende lønnsomhet. Statoil skal etter planen avvikle kraftverket på Mongstad i løpet av 2018. Selskapet hevder at de har tapt 200-500 millioner kroner årlig på det.

De fleste trodde vel at det endelig var slutt på galskapen da de to slukørede politikerne stod fram på tv. Der tok vi skammelig feil. Det er praktisk talt tverrpolitisk enighet i Stortinget om å fortsette å hive penger ut av vinduet, og hvert år siden er det sløst bort flere hundre millioner kroner over statsbudsjettet.

På årets budsjett kuttet regjeringen bevilgningen til en halv milliard kroner. Det ble ramaskrik, absurd nok også fra industrihold, som øyner muligheter for å hale ut nye milliarder av statskassen. Da spiller formålet åpenbart ingen rolle.

Regjeringspartiet Venstre er fanatiske tilhengere av CO2-fangst.

Ifølge ferske anslag vil det koste staten over 20 milliarder kroner over en treårsperiode å videreføre finansieringen av fullskala anlegg for CO2-fangst ved tre norske industrianlegg, Yara på Herøya, Norcem i Brevik og Fortum/Oslo kommunes Klemetsrudanlegg. Slike kostnadsoverslag holder nesten aldri.

Selvfølgelig står EU bak og presser på. CO2-lagring under havbunnen på norsk sokkel er absurd nok til at det er blitt blinket ut som prioritert prosjekt i EU. Oljeminister Søviknes håper på noen kroner fra Brussel. Det er patetisk. Det er uansett norske skattebetalere som skal blø.

Alt sammen på grunn av en påstand om sammenheng mellom CO2 og "global oppvarming" som ikke er vitenskapelig belagt. Det er og blir en politisk påstand. En naturlig oppvarming som praktisk talt har stoppet opp de siste 20 år, og som beviselig har vært langt sterkere flere ganger før i vår mellomistid.

CO2-innholdet i lufta er økt med ca. 100 ppm siden 1960, til totalt vel 400 ppm i dag. Andelen CO2 som skyldes menneskelig aktivitet er anslått til 4 prosent, det vil si at vår "skyld" for økningen er 4 ppm! Det er knapt målbart, og det gjelder all menneskelig sivilisasjon på jorda. I Norge skal vi nå kaste bort nye 20 milliarder kroner på tiltak som ikke vil være registrerbare i atmosfæren.

Det er ikke påvist negative konsekvenser av økningen i atmosfærisk CO2. Tvert om. Helt i tråd med fotosyntesen har det medført kraftig økning i planteveksten.

Den økte planteveksten på kloden de siste 33 år tilsvarer et bladdekke på 18 millioner kvadratkilometer, to ganger USAs areal. Eller 4,4 milliarder gigantiske sequoia-trær, verdens mest massive tre og kanskje den største levende organisme på jorda.

Hvor sjuk kan politikken bli?

 

Følg oljekrisa på Facebook