Tilbake til forsida

 

 

I Canada har antallet
aktive borerigger falt med
60 prosent på ett år.

 

Farvel til tjæresanden


Utvinning av konvensjonell råolje toppet seg i Canada allerede tidlig på 1970-tallet. I dag utgjør den bare vel en firedel av landets totale oljeutvinning. Tjæresand ruler.

 

Av Jan Herdal
Publisert 19. mars 2015

Det bør sterkt understrekes at når den kanadiske tjæresanden etter år med vekst nå brått møter veggen og setter kursen mot den energipolitiske skraphaugen, skyldes det økonomi, og ikke miljøhensyn.

Bildene fra canadiske tjæresandfelt skaper assosiasjoner til Den første verdenskrigs slagmarker i Frankrike og Belgia. Så lenge det var penger å hente, spilte det ingen rolle. Produksjonen gikk rett til himmels, som grafen viser.

Dagens oljepris har endret situasjonen dramatisk.

Av all oljevirksomhet er tjæresand desidert dyrest, mest energikrevende og miljøbelastende. De mest kritiske anslagene hevder at det koster energi tilsvarende tre fat olje å utvinne ti fat olje av tjæresand. Uansett, den gir ekstremt lav netto energiavkastning til olje å være.

Canada har med veksten i tjæresandvirksomheten også havnet i det absolutte tetsjiktet når det gjelder oljeforbruk pr. innbygger. 35 millioner kanadiere bruker over 2,4 mill. fat olje i døgnet. Det er mer enn hva 80 millioner tyskere gjør. Oljeforbruk pr. innbygger er høyere i Canada enn i USA.

Mest oppmerksomhet er rettet mot USAs skiferolje, fordi den er større i omfang. BakerHughes riggtelling viser at antallet aktive borerigger i USA er ned med 684 stykker til 1125 på ett år, eller med 38 prosent. Det er nok til at USAs skiferolje ifølge myndighetene har nådd vendepunktet.

Men ta en titt på Canada. Antallet rigger falt med 80 stykker eller nesten 30 pst. bare sist uke. På årsbasis har antallet aktive rigger sunket med 302 til 220 stykker. Det er et fall på nesten 60 prosent på ett år. Dette tar karakter av svanesang, om en slik allegori kan brukes på en av verdens skitneste virksomheter.

Canada er ingen ubetydelighet i global oljesammenheng. Med anslått 3,8 mill. fat/døgn (all liquids) i gjennomsnitt i 2014 var landet verdens 5. største oljeprodusent, etter Kina med 4,3 mill. fat og foran Iran med 3,5 mill. fat. Norge er på 14. plass med snaut 2 mill. fat.

Uten rigger, ingen olje. Det er nå bare å avvente et kraftig fall også i kanadisk oljeutvinning. Det vil ha konsekvenser for bl.a. Statoil. Hvor lenge greier de å holde liv i Leismer?


Statoils tjæresandvirksomhet i Leismer i Canada henger i en tynn tråd. (Foto: Todd Korol)