Tilbake til forsiden

 

 

 

Den globale oppvarmingen
er nå så ille at 48 000 briter
døde av kulde i vinter.

 

 

Kaldt er varmt

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
26. april 2018

 

Den globale oppvarmingen er nå så ille at 48 000 briter døde av kulde sist vinter, som var ekstra hard på den nordlige halvkule. Det er vinteren som, i varierende grad, tar liv i hele Europa. Likevel er det vanlig at mediene hevder det motsatte.

Postmodernismen er den mest absurde hersketeknikk i moderne tid. Vi skal passiviseres og underkaste oss ved å tvinges til å godta de underligste forestillinger, gjerne i strid med observerbar virkelighet, på det ene området etter det andre. Vi skal fraranes trua på egne sanser og egen tenkeevne. Slik blir vi redusert til zombier.

Si etter meg: Krig er fred, svart er hvitt og kaldt er varmt.

Olje, kull og gass dekker 85 prosent av menneskehetens energibruk. Det er betydelige miljøpåvirkninger, men de er små veid mot nytten. Og klimapåvirkning er definitivt ikke en av dem. Likevel fokuseres og forstørres denne til de grader at massepsykosen er i ferd med å true industrisivilisasjonen.

Skremselsoppslag av denne typen i VG, der "forskere" advarer mot at "global oppvarming kan gjøre drepende hetebølger vanlig i Europa", er utbredt. Journalismen setter uten kritiske spørsmål villig verden på hodet, etter krav fra et stadig mer ensrettet maktetablissement. Den store hop dilter bevisstløst med. Pengene regjerer.

Det er sola som styrer klimaet på globalt nivå. Den ene faktoren er solaktiviteten, som er på vei ned. Det gir kaldere klima. Den andre er jordaksens helning i forhold til sola. Også den er på vei ned. Det gir i prinsipp varmere klima på den nordlige halvkule, men syklusen er på 41 000 år, så effekten er knapt merkbar.

Dette er astronomi (vitenskap) og ikke astrologi (religion). I Norge flytter polarsirkelen seg fra Brønnøysund i sør til Moskenes i nord i løpet av en slik syklus.

Ifølge forskere har Jorda vært helt dekket av is flere ganger. De siste hundretusener av år har det stort sett vært istid på kloden. Den har vært avbrutt av kortvarige mellomistider på 10 000 - 20 000 år, av den typen vi nå lever i. Vår mellomistid, som har lagt grunnlaget for den moderne, menneskelige sivilisasjonen oppstod for 11 500 år siden. Det var da 115 000 år siden forrige mellomistid.

Kloden går sakte mot en ny istid. Kjerneprøver fra Grønlandsisen viser at de naturlige temperaturvariasjonene de siste 10 000 år har vært mye større og like raske som i dag. De viser også at temperaturen i vår mellomistid synker. Det har vært perioder da temperaturen har vært 1-2 grader høyere enn i dag.

Under en varmeperiode for ca. 1 000 år siden dyrket nordmenn bygg på Grønland, og Hardangervidda var dekket av trær. Det var enda varmere i romertida for 2000 år siden, og enda varmere enn det igjen i bronsealderen for 3000-4000 år siden.

I et kortere tidsperspektiv er det på grunn av den sykliske solaktiviteten naturlig å se på årets harde vinter som et forvarsel om hva som vil skje fram mot ca. år 2050. Britiske forskere tror vi er på vei mot den laveste solaktiviteten på 300 år. Det kan gi et nytt Maunder minimum.

Klimahysteriet er vår tids største svindel. Den vestlige verden kaster bort milliarder på milliarder av kroner på totale meningsløsheter. Enda verre - maktetablissementet forbereder oss på den stikk motsatte utvikling av hva som mest sannsynlig vil skje.

Hvis noe er en forbrytelse mot menneskeheten, må det være dette.

 

Følg oljekrisa på Facebook