Tilbake til forsiden

 

 

 

Samlet britisk skogshogst vil
 dekke bare en halv prosent av landets
totale energiforbruk.

 

 

Det store leirbålet

 


Drax i Yorkshire er britenes største kraftverk. Halvparten er konvertert til pellets. Den delen bruker skog tilsvarende 120 prosent av britenes egen skogsavvirkning for å generere 0,7 prosent av landets totale energiforbruk. CO2-utslippene er høyere enn for den gjenværende kulldelen av kraftverket, og luftforurensingene omtrent de samme.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
14. mai 2018

Drax Power Station i Yorkshire er UKs største kraftverk. En installert effekt på nesten 4 000 megawatt gir en optimal årsproduksjon på 24 tWh, tilsvarende ca.
7 prosent av landets totale strømforbruk.

Elektrisitet utgjør under 20 prosent av britenes energiforbruk. Det betyr at Drax leverer ca. 1,5 prosent av samlet energiforbruk.

Halvparten av det privatiserte kraftverket, der toppsjefen tjener 20 millioner kroner i året, er ved hjelp av milliarder av kroner i statsstøtte konvertert fra kull til trepellets. Det er meningen at resten skal følge etter. I propagandaen er Drax gjort til UKs parade-nummer i overgangen til "grønn" energi, en "bærekraftig" utvikling og "kampen" mot klimaendringer. Stemmer dette?

Miljøorganisasjonen Biofuelwatch viser til at i 2016 brente Drax 13,2 mill. tonn trepellets, for å kunne dekke 3,5 prosent av landets strømforbruk, eller 0,7 prosent av energiforbruket. Dette utgjør 120 prosent av UKs egen, årlige skogsavvirkning. Siden den stort sett brukes til andre formål, må pelletsen importeres, i hovedsak fra USA og Canada.

Biofuelwatch oppsummerer det innlysende:

1. Det krever enorme landareal og mengder skog for å dekke bare en liten brøkdel av vårt totale energiforbruk.

2. Å brenne biomasse avgir CO2 på samme måte som kull, olje og gass. Å påstå noe annet er politikk, ikke vitenskap.

3. Luftforurensingen er også omtrent den samme.

Planter er egentlig dårlige på å omdanne solenergi til brennbart materiale, fordi så mye av energien som treffer et blad brukes til andre formål. Derfor kreves det så store landareal for å få generert en mengde biomasse av betydning.

Klima er et av forkjempernes hovedargumenter. Det er den største bløffen av alle, for det første fordi CO2 er uten betydning for klimaet på jorda, og for det andre fordi den menneskeskapte andelen uansett er forsvinnende liten.

Om vi likevel skal gå inn på dette tøyset, er det et faktum at biomasse avgir mer CO2 til lufta enn kull i forhold til energiproduksjonen. Dette "trylles bort" i vedtatt EU-regelverk ved å påpeke at trærne vokser opp igjen. Argumentet er så dillettantisk at det er ikke til å ta på alvor. Skog som brennes, avgir CO2. Skog som får stå i fred, lagrer CO2.

Når det gjelder luftforurensing avgir biomasse noe mindre svoveldioksid og kvikksølv, men mer små partikler og ustabile organiske forbindelser (VOC). Totalen av skadelige stoffer blir omtrent den samme.

Biomasse er en foreldet energiform i industriell sammenheng.

 


Enviva leverer pellets til Drax. Det hevdes at det i hovedsak brukes grener, kvister og tretopper
som råstoff. Denne lastebilkolonnen på vei inn på et produksjonsanlegg sier noe annet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook