Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

EUs energipolitikk
er en oppskrift på harde tider
for Europas folk.

 

 

 Trange energitider i EU

 Lagerenergien (olje, kull, gass) sin andel av total energibruk i EU, 2015. (Eurostat)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
22. februar 2017   Oppdatert 23. februar 2017

 

Eurostat har offentliggjort energistatistikk for 2015, som viser at EUs totale energiforbruk på vel 1,6 mrd. tonn oljeekvivalenter var lavere enn i 1990, og nesten 12 prosent ned i forhold til den historiske toppen som ble passert i 2006, med vel 1,8 mrd. toe.

Det ligger en del energieffektivisering i dette, men tallene viser også at EU aldri virkelig har kommet seg etter krisa i 2008. Når det gjelder reduksjonen fra 1990, er den ellers svært ulikt fordelt.

Utviklingen har vært nærmest katastrofal for de baltiske land siden 1990: Litauen ned 57 pst., Latvia 45 pst. og Estland 37 pst. Romania er ned 44 pst., Bulgaria 33 pst. Dette er små forbruksland som betyr relativt lite for totalen, men en kan undre seg over hva de egentlig har fått ut av sitt EU-medlemskap.

Med all løpende propaganda for alternativ energi, primært sol og vind, er det bare å faslå at lagerenergi (eller "fossil") energi fortsatt utgjør 73 prosent av EUs totale energibruk, riktig nok ned fra 83 prosent i 1990. Men til tross for både redusert andel, og nedgang i EUs totale energibruk, har importandelen av olje, kull og gass økt kraftig, fra 53 prosent i 1990 til 73 prosent i 2015.


Bruken av olje, kull og gass synker, men importandelen øker. (Eurostat)

I 1990 utvant EU nesten ett tonn lagerenergi for hvert tonn som ble importert. I dag er forholdet ett til tre. En katastrofal utvikling på bare 25 år som understreker EUs økende energifattigdom, og prognosene viser at det vil bli stadig verre. Et faktum som forklarer Brussels desperate fokus på såkalt alternativ energi og de mange merkelige energipolitiske utspill fra den kanten.


Tross målsetting om reduksjon, økte energibruken i EU noe i 2015. (Eurostat)

Brussel har forpliktet EU til å redusere energibruken til under 1,5 mrd. toe innen 2020. Dit er det 3 år fra nå. En oppskrift på harde tider for Europas folk, om det gjennomføres. 

Ifølge Eurostat utgjør lagerenergi  hele 60 prosent av total energibruk i vannkraftlandet Norge. Grunnen til dette er at mesteparten av den store energibruken på sokkelen (for å utvinne energi) skjer i form av gass. Holder vi sokkelen unna er andelen snaut 50 prosent. Det plasserer oss i området Finland-Frankrike, og langt under EU-snittet.

For å pynte på fasaden kjører norske politikere det ene elektrifiseringsprosjektet på sokkelen verre enn det andre. Frigjort gass blir eksportert og brent uansett, de store investeringene i elektrifisering utgjør en ekstra, unødvendig miljøbelastning, og pengene kunne ha vært brukt til noe fornuftig.

Av alle land i EU/EØS var det i 2015 bare Norge som har netto energieksport av lagerenergi. Vi eksporterte fortsatt nesten ti ganger så mye som vi konsumerte.

Eurostat: Energy Saving Statistics
Eurostat: Energy Consumption 2015

Følg oljekrisa på Facebook