Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

4 mrd. kroner
i bøtta til CCS-prosjekter
det ikke ble noe av.

 

 

 

EU-milliarder ut av vinduet

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
29. oktober 2018

EU-kommisjonen har brukt tilsvarende over 4 mrd. norske kroner de siste ti åra på prosjekter for fangst og lagring av karbon (CCS), men har mislyktes i å kommersialisere teknologien, melder Den europeiske revisjonsretten (ECA) i en rapport.

Retten, som reviderer unionens regnskaper, skriver at EUs støtte til demonstrasjonsprosjekter har levert lite med tanke på oppnådde resultat, ifølge Energy Live News. EU lanserte i 2009 to store finansieringsprogram til støtte for CCS og innovativ fornybar energi, EERP og NER300, med en total ramme tilsvarende 35 mrd. norske kroner etter dagens kurs.

EERP ble startet i 2009 med et samlet budsjett på 15 mrd. kroner, som skulle gå både til CCS og offshore vindkraft. Fram til 2017 var 6 CCS-prosjekter støttet med totalt 4 mrd. kroner i Tyskland, Polen, Italia, Nederland, Spania og UK. I rapporten heter det at bare ett av de seks prosjektene ble ferdigstilt, og at heller ikke dette resulterte i et CCS demonstrasjonsanlegg.

NER300 ble startet i 2010 med en samlet ramme på 20 mrd. kroner, finansiert gjennom kvotehandelen med utslippsløyver. I følge revisjonsrapporten ble det ikke funnet noen CCS-prosjekter som kunne støttes, og det var «liten framgang» i støtten til et bredt spekter av «innovative» teknologier for fornybar energi.

Til tross for den nær på totale fiaskoen, nøyer Revisjonsretten seg med å peke på byråkratiske og politiske begrensninger og problemer, og anbefaler at EU går på med krum hals med sitt nye og reviderte innovasjonsfond i 2021. Det er en konklusjon EU-kommisjonen er fullt ut enig i.

Ingen synes å tenke tanken at CCS kan være et flat jord-prosjekt som aldri vil kunne bli verken rasjonelt eller lønnsomt. Slik er det også her til lands. Regjeringen arbeider målbevisst mot ett eller flere «kommersielle» CCS-prosjekt, som fort kan komme opp i en utgift for staten på 20 mrd. kroner. Det er Jens Stoltenbergs «månelanding» på Mongstad ganger to.

«Opposisjonen» i stortinget synes det går altfor smått. Norsk politikk i dag.