Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Norge har ingen interesse
av å la importøren ta kontroll over
energiressursene våre.

 

 

Nei til EUs energiunion 

Skal EUs energibyrå ACER bli Norges energidepartement, og fossekrafta solgt til utlandet?

 

 

 

 Av Jan Herdal
Publisert
15. desember 2016

 

Et skandalisert EU fortsetter utrettelig å samle makt i Brussel. For tida er Energiunionen et sentralt tema. I ly av dette bygges EUs energibyrå ACER ut med stadig nye fullmakter. Det kan ende opp som Norges nye energidepartement.

Som NtEUs utredningsleder Morten Harper skriver: "EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Det er ventet at regjeringen vil foreslå en norsk tilknytning i EØS."

Det er ingen grunn til å stole på verken stortingspolitikere eller regjeringer av ulik kulør. I Norge har vi den absurde situasjon at mens over 70 prosent av folket er imot EU, er to tredeler av den politiske kasten for. Gjennom EØS har de sørget for at Norge er det mest direktivvennlige landet i Europa.

Vi har for tida ei regjering som overleverer norsk finanskontroll til Brussel praktisk talt uten offentlig diskusjon, og som ikke nøler med å selge småkraftverk ut av Norge. Delprivatisering av Statkraft er første steg i retning salg av virkelig store norske vannkraftressurser til utlandet.

Det er ikke direkte beroligende når energiminister Tord Lien uttaler:

- Hvordan Norge skal forholde seg til det nye styringssystemet for energiunionen er for tidlig å si. Systemet blir omfattende, og EU skal nå mål som ikke nødvendigvis er tilpasset vårt energisystem. Vi må derfor finne en modell som er tilpasset vår nasjonale planlegging, samtidig som vi bidrar til energisamarbeidet i Europa, sier Lien.

"Mål som ikke nødvendigvis er tilpasset vårt energisystem". Smak på den.

EU er verdens største energiimportør. Norge er blant verdens største energieksportører. Norge har ingen interesse av å la importøren ta kontroll over energiressursene våre. Det fins ingen felles interesse ut over å selge energi på vanlige, kommersielle vilkår. Alt annet er å la bukken passe havresekken.

Skjønner ikke Lien såpass?

EUs såkalte "vinterpakke" inneholder i alt åtte lovforslag. Samtlige er EØS-aktuelle:

Energieffektiviseringsdirektivet

Fornybardirektivet

Bygningsenergidirektivet

Et styringssystem for energiunionen

Elektrisitetsdirektivet

Forordningen om kraftmarkedsdesign

Forordningen om etableringen av ACER

Forordning om risiko-beredskap i kraftsektoren, energisikkerhet

Dette handler selvsagt om noe helt annet enn hvor mange kubikkmeter gass Norge skal selge til EU i framtida, slik vi kunne få inntrykk av i norske medier også da EUs energikommisær var på besøk i februar.

Det handler om kontrollen over Norges fortsatt enorme energiressurser.

Les også Morten Harper: EUs energiunion, Energibyrået ACER.

 

Følg oljekrisa på Facebook