Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Skader økonomien,

rammer sosialt skjevt

og funker ikke.

 

 

 

Angriper EUs klimapolitikk


(Creative Commons)

 

Av Jan Herdal
Publisert
5. mars 2019

Det er ingen grunn til å vente et jordskjelv i EUs klimapolitikk. Men en styrket gruppe såkalt høyrepopulistiske partier etter vårens valg til Europa-parlamentet vil ikke bare bekjempe EUs liberale innvandringspolitikk. Flere vil også gå i strupen på EUs klimapolitikk.

Klimafrelste Bloomberg bekymret seg nylig for dette, med bakgrunn i en utredning fra det Berlin-baserte forsknings- og rådgivningsinstituttet Adelphi. Det er ikke vanskelig å lese av retorikken hvor instituttet står politisk, men det har samlet en del interessante fakta.

F. eks. er et kvelende klimakonsensus i EU-parlamentet svekket over tid. I forrige periode hadde det 86 prosent oppslutning. Den ble redusert til 75 prosent i inneværende periode, og er ventet ytterligere redusert til 71 prosent etter vårens valg.

Klimasekten vil fortsatt ha full kontroll, men motstanden øker. Klimapolitikken medfører store kostnader for folk flest. Også de som kynisk går inn for dette, er nødt til å skjele til gjenvalg. En sterk, klar og bevisst opposisjon som opplyser folk om ulempene kan forsterke en slik prosess.

Adelphi lister opp de vanligste og beste argumentene: Klimapolitikken skader økonomien, den rammer sosialt skjevt, den skader miljø og natur, og kanskje viktigst av alt - den funker rett og slett ikke.

Det er stor sprik mellom de høyrepopulistiske partiene i klimaspørsmålet. Adelphi deler dem litt upresist inn i tre grupper. Seks partier er plassert i den gruppen som klarest betviler eller avviser at klimaendringene er skapt av mennesker.

Disse er Frihetspartiet i Østerrike, Dansk Folkeparti, Det konservative folkepartiet i Estland, AfD i Tyskland, Partiet for frihet i Nederland og Sverigedemokratene. Britiske UKIP hører også med til denne gruppa, men de forsvinner ut med Brexit.

En stor mellomgruppe karakteriseres som uengasjert eller avventende i klimaspørsmålet. Her er plassert bl.a. de høyrepopulistiske partiene i Tsjekkia, Frankrike, Hellas, Italia, Belgia, Polen, Slovakia og Sveits. Av en eller annen grunn er også norske Frp tatt med her. I likhet med Sveits har ikke Norge noe i Europa-parlamentet å gjøre, men ellers er plasseringen av Frp dessverre ganske realistisk.

Tre partier slutter opp om det etablerte klimaetablissementet. Det er Fidesz i Ungarn, Sannfinnene i Finland og Den nasjonale alliansen i Latvia.