Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Over halvparten

av verdens elbiler selges i Kina.

 

 

 

Elbil-revolusjonen uteblir


Bare en av femti solgte biler i verden i fjor var en el- eller hybridbil. Kinesiske BAIC har allerede parkert Nissan Leaf

på tredjeplass, og kan i år passere Tesla model 3 som verdens mest solgte elbil.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
20. mai 2019

Elbilrevolusjonen er og blir et norsk fenomen. Salgstallene kryper oppover globalt, men volumene er fortsatt svært beskjedne. EVvolumes har publisert de endelige tallene for 2018.

Samlet utgjorde elbiler og hybrider med sine 2,1 millioner enheter 2,2 prosent av det totale globale bilmarkedet inkludert Kina i fjor, ifølge EVvolumes. Bare 1,4 millioner av dette var rene elbiler, tilsvarende under 1,5 prosent av bilmarkedet.

Med andre ord - en av femti solgte biler i fjor var elbil eller hybrid.

Av hele volumet på 2,1 millioner ble over halvparten, 1,2 millioner, solgt i Kina.  Kina stod for 56 prosent av alt elbil- og hybridsalg i fjor. Det utgjorde likevel bare omlag 4 prosent av det store kinesiske bilmarkedet. I verden utenom Kina utgjorde salget 2 prosent.

Norge stod i en særstilling med 40 prosent av totalen, fulgt av Island med 17,5 prosent.

Den europeiske bransjeorganisasjonen ACEA prøver å hausse opp elbilene så godt den kan, men de faktiske tall viser at rene elbiler fortsatt bare utgjorde vel 2 prosent av bilsalget i Europa i fjor. Det ble solgt omtrent dobbelt så mange hybrider.

ACEA har gjennomført en undersøkelse som viser at 80 prosent av elbilsalget i EU er konsentrert i seks av EUs medlemsland. Det er stort sett de rikeste, de med størst bilmarked og de som har størst mulighet til å bruke avgiftssystemet som "insentiv".

Polen har en andel på 0,2 prosent, Slovakia og Hellas 0,3 prosent. Halvparten av EUs medlemsland ligger under 1 prosent. Elbil er en klassesak.

Resultatet i Europa må være skuffende, tatt i betraktning de stadig hardere politiske markedsinngrep som nå rettes mot bilbransjen i denne delen av verden. Bransjen skal tvinges til å produsere og kundene skal tvinges til å kjøpe elbiler.

Bilkonsernet Fiat Chrysler må betale oppimot 20 milliarder kroner i "elbilkreditter" til Tesla i perioden 2019-2021. De finner det likevel billigere enn å produsere elbiler selv. Det er et rent tapsanliggende for bilprodusentene, Tesla inkludert. Andre produsenter velger å ta tapene ved å lage egne elbiler.

Men utslippskravene blir stadig strengere, og prisen dyttes over på "fossilbil"-kundene. Fortsetter dette, kommer bilprodusentene i Europa til å bli utsatt for de sterkeste markedsreguleringene siden Den andre verdenskrig.

Bransjen er i spill. Bilsalget i Europa har krympet siden september i fjor.

Er noen er i ferd med å få den klimatiske unntaks- og krigstilstanden de ønsker seg?