Tilbake til forsiden

 

 

 

Infralyd reduserer
hjertemuskelens styrke
med inntil 20 prosent.

 

 

 

En støysender for hjertet

 

 (Creative Commons)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
29. oktober 2018

Politikere, medier og industri forsøker å opprettholde euforien omkring vindkraft som klimafrelser, men de mange skadevirkningene blir stadig tydeligere. Visuell forurensing, nedbygging av store områder urørt natur, og drap på utsatte fuglearter er de mest kjente.

Nå fokuseres det i tillegg på helsefaren ved den store mengden infralyd, eller lavfrekvent lyd, som vindkraftverkene avgir.

Professor Christian-Friedrich Vahl, leder for hjerte- og thoraxkirurgi ved det medisinske senteret Unimedizin i tyske Mainz, har initiert et arbeid om infralydens mulige innvirkning på hjertet. Forskningen er i startfasen, men gruppa har gjennom målinger vist at infralyd kan redusere hjertemuskelens styrke med inntil 20 prosent. Dette påvirker blodomløpet.

- Det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt infralyd påvirker hjertemuskelen er allerede besvart. Den fungerer som en støysender for hjertet. Nå gjenstår det å finne ut om dette innebærer en helserisiko for mennesker, sier Vahl til avisa Allgemeine Zeitung.

Han ble interessert i infralyd og mulige helsemessige konsekvenser etter at en venn som bor nær en vindpark klaget over han stadig kjente seg uvel. Over hele verden opplever mennesker som bor nær vindkraftverk helseproblemer, noen av dem alvorlige. De blir sjelden lyttet til.

Lavfrekvent lyd defineres til lydbølger under 20 Hertz (Hz). Vanligvis kan vi ikke høre denne lyden, men grensa er visst ikke skarp. Det avhenger av støykildens styrke. Infralyd kan av og til høres som en slags dyp buldring, men kan oftere føles som vibrasjoner eller som press mot ørene og brystet. Den kan skape ubehag og forårsake helseskader (Wikipedia).

Dagens vindturbiner omdanner en stor del av vindenergien til lavfrekvent lyd. Turbinene blir stadig større, og støykilden med det stadig sterkere. Infralyd har lang rekkevidde, og lar seg ikke stoppe av vegger eller vinduer. Det er snakk om en konstant påvirkning, som vi stort sett ikke kan høre.

 

 Følg oljekrisa på Facebook