Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Tidenes mest "vellykte" klimaavtale ser ikke ut til å virke, den heller

 

 

Gjensyn med "ozonhullet"

NASAs "bevis" på at ozonhullet er "lett" redusert de seinere åra, lagt ut på Youtube. Ærlig talt...

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
28. april 2020

 

Våren ga oss et noe uventet gjensyn med en gammel slager, som av klikkbevisste medier, politikere og forskere er døpt "ozonhullet". Det er fake. Ozonlaget tynnes bare ut, stort sett vinterstid i polarområdene, når det er lite eller ingen sol og tilsvarende lite UV-stråling.

Hoveddriver er temperaturen i de øvre luftlag. Lav temperatur = mindre ozon.

Politikerne hevder at de har snudd en truende, menneskeskapt økt uttynning av ozonlaget ved hjelp av den internasjonale Montreal-avtalen (i kraft 1989), hovedsaklig ved å fase ut såkalt ozonspisende KFK-gasser, brukt som kjølegasser bl.a. i kjøleskap og frysere.

Gro Harlem Brundtland fikk ratifisert Montreal-avtalen i Norge i 1988. For henne var avtalen et globalistisk svennestykke. FN-sambandet priser den som en av tidenes mest vellykte internasjonale avtaler, som har "ført til at de skadelige utslippene nærmest har stoppet opp".

Like fullt oppsto det største området med reduserte ozonverdier målt over Arktis noensinne, i mars i år. "Hullet" lukket seg selv noen uker seinere. Det reiser ny, høyst berettiget tvil om i hvilken grad menneskelig aktivitet har påvirket ozonlaget overhode. Naturen ser ut til å dominere.

Hvor farlig er dette naturfenomenet?

Over polpunktene er sola helt borte i omlag seks vintermåneder. Null sol, null UV. Innenfor polarsirklene i sør og nord er sola helt borte i opptil flere vintermåneder, og svak og kortvarig i flere andre. Vintersola er svak og kortvarig langt utenfor polarsirklene også.

I Norge går polarsirkelen på Helgeland, et par mil nord for Mo i Rana.

Oppsummert: Den sesongmessige uttynningen av ozonlaget foregår hovedsaklig på steder der det knapt nok bor mennesker, og vinterstid da det er lite eller ingen sol. I Norge er det i påsken, særlig til fjells, og om sommeren vi skal passe oss for UV-strålingen.

Nordmenn får totalt sett for lite sol i løpet av året. Det medfører bl.a. mangel på D-vitamin. Vi anbefales å sole oss, men med måte. Og ta forholdsregler. Solbriller. Solkrem med bra UV-filter. Ozon-meldinger kan følges på Yr.

Årets uttynnede ozonlag over Arktis nådde en periode deler av Norge. Hvor farlig var det? NILU, Norsk institutt for luftforskning, som følger utviklingen, mente at UV-strålingen potensielt kunne bli like sterk som om sommeren. Ikke akkurat svartedauen.

Den store ironien er at kjølegassene som erstattet KFK viste seg å være "kraftige klimagasser". Auda, Gro. Men dette kan sikkert bli omgjort til et glimrende, politisk korrekt argument for en ny runde bruk og kast, og god fortjeneste for enkelte.

Heng på. Føljetongen fortsetter.