Tilbake til forsiden

 

 

 

 

To nye atomkraftverk

 gjør slutt på Finlands kraftimport.

 

 

 

Finland endrer kraftbalansen


Europas dyreste bygning, atomreaktoren Olkiluoto 3 i Finland, koster 80 milliarder kroner.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
10. april 2018

 

Finland er i ferd med å endre kraftbalansen i Norden ganske markant, og de gjør det med atomkraft. Det kan være verdt noen ord, sjøl om ikke så mange andre syns det. Både Sverige og Norge mister en stor kraftkunde.

I Norden har Norge og Sverige kraftoverskudd, mens Finland og Danmark er netto kraftimportører. Bare Sverige og Finland har satset på atomkraft. Sverige bygger ned sin - Finland bygger ut sin.

Finland forbruker årlig vel 80 TWh strøm. Av dette må ca. 20 TWh importeres. Landet kjøpte tidligere en hel del kraft fra Russland. Nå kommer mesteparten fra Sverige og Norge. Finland er fortsatt sterkt avhengig av Russland når det gjelder olje, gass og kull.

Til neste år settes den nye, franske reaktoren Olkiluoto 3 i drift, og den vil levere 13 Twh årlig i normal drift. Byggingen startet allerede i 2005, og reaktoren skulle opprinnelig stå ferdig i 2010. Prislappen er nesten tredoblet, og ser nå ut til å stanse på rundt 80 milliarder kroner. Det er blitt Europas dyreste hus.

Den nye reaktoren vil produsere nesten like mye kraft som de to andre på stedet til sammen, som er svenske og i sin tid levert av ASEA Atom. I tillegg har Finland to eldre russiske reaktorer i drift i Loviisa. De fire reaktorene står til sammen for 30 prosent av strømproduksjonen.

Det skulle bygges enda en reaktor i Olkiluoto. Den er kansellert. I stedet har Finland valgt å gå videre med en ny russisk reaktor, levert av Rosatom. Den skal bygges nær svenskegrensa i nord, og vil levere 12 TWh årlig når den etter planen står ferdig i 2025.

Med 25 nye TWh vil Finland trolig være egenforsynt med elektrisitet, og i det minste i teorien kanskje også netto eksportør. Det innebærer en stor endring i det nordiske kraftmarkedet, og er neppe godt nytt for vind- og solkraftas konkurranseevne.

 

Følg oljekrisa på Facebook