Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Elbilsalget i Kina

halvert på ett år, USA ned

med 33 prosent.

 

 

 

Globalt elbilsalg stuper


Utviklingen i det globale elbilsalget, ifølge nettstedet InsideEVs.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. desember 2019

 

Tidligere i høst kunne Oljekrisa melde at det globale elbilsalget var begynt å synke. Nå foreligger tallene for oktober måned, og de viser ifølge nettstedet InsideEVs en nedgang på 28 prosent i forhold til samme måned året før. Nettstedet utelukker langt på vei ny salgsrekord i år.

2019 later til å bli det første året da elbilsalet igjen begynner å synke. Ender «eventyret» med en global markedsandel på 1-2 prosent?

Det meste er riktig nok knytt til et regelrett sammenbrudd i det kinesiske markedet, som til nå har stått for omtrent halvparten av elbilsalget i verden. Der sank volumet med 48 prosent i oktober. Fallet har akselerert i forhold til samme måned i 2018, fra 2 prosent i juli, til 12 prosent i august og 25 prosent i september. Det forventes fortsatt nedgang i november.

Utviklingen i Kina er et skoleeksempel på hva som skjer i et politisk styrt marked når myndighetene fjerner «insentivene». I Norge er støtten til elbiler enda mer omfattende, og fallhøyden desto større. Tiden som økonomisk unntaksland går mot slutten.

Bildet utenfor Kina er annerledes, men selv når vi ser bort fra Kina, sank salget av rene elbiler også i den øvrige verden med 6 prosent. Det er mer enn resten av bilmarkedet. Følgelig fortsatte elbilenes allerede marginale markedsandeler å synke i oktober.

Salget av hybridbiler økte med 18 prosent. Om en regner inn hybrider i elbilsalget, økte totalsalget utenfor Kina med 3 prosent i oktober.

I USA har elbilsalget falt fra og med juli. Også der har fallet akselerert i forhold til samme måned i 2018, som i Kina. 11 prosent ned i juli, 24 prosent ned i august, 30 prosent ned i september og 33 ned prosent ned i oktober.

EVvolumes anslår at elbilsalget i USA i år vil synke med 6 prosent i forhold til fjoråret.

I Europa øker samlet elbilsalg fortsatt. I oktober utgjorde salget av rene elbiler og ladbare hybrider likevel bare marginale 4 prosent av totalen, hvorav de rene elbilene utgjorde om lag halvparten av det igjen. Dette er selvfølgelig hinsides alle mål om en snarlig utfasing av bensin- og dieselbiler.