Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Allerede små

markedsandeler har begynt

å krympe.

 

 

 

Globalt elbilsalg synker

Teslas salg økte fortsatt i 3. kvartal, men hvor lenge varer det?

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
4. november

Trendbrudd: Det globale elbilsalget synker. I begge de viktigste markedene, Kina og USA, synker det raskere enn det øvrige bilsalget. Allerede beskjedne markedsandeler har begynt å krympe. Er toppen nådd?

For første gang i moderne historie sank elbilsalget globalt i juli i år. Nedgangen var på 14 prosent i forhold til samme måned i 2018, ifølge Bloomberg. Det var nedgang i de to største markedene, Kina og USA, men fortsatt en viss vekst i Europa. Tilbakeslaget har fortsatt utover høsten.

Ca. halvparten av verdens elbilsalg foregår i Kina. Reduserte subsidier trådte i kraft i slutten av juni. Rapportert elbilsalg sank med snaut 5 prosent i juli. I august økte fallet til 16 prosent. Dermed synker elbilsalget raskere enn salget av konvensjonelle biler, som også er i tilbakegang i Kina.

I USA har salget av elbiler rast med 20 prosent i 3. kvartal i år, i forhold til samme kvartal i fjor, ifølge Platts. Takket vært høyt salg i første halvår, ligger totalen fortsatt litt over fjoråret.

De fleste analytikere tror imidlertid at elbilsalget i USA i år vil falle for første gang for året som helhet. De anslår at det vil havne rundt 345 000 – 350 000 biler, mot 361 000 i fjor.

Elbilmarkedet i USA er stort fordi hele bilmarkedet er stort. Ifølge Platts har elbilsalget i landet aldri oversteget 3 prosent av det totale personbilmarkedet. Det ble oppnådd i november og desember i fjor. Hittil i år har månedssalget pendlet mellom 1,4 og 2,4 prosent av totalen.

Platts Analytics skriver at i august ble det solgt vel 26 000 elbiler av totalt 1,6 millioner personbiler i USA, tilsvarende 1,6 prosent av totalen. Elbilandelen var med andre ord nesten halvert siden toppen sist vinter.

PricewaterhouseCoopers melder at elbilsalget globalt i 3. kvartal sank med 2,8 prosent i forhold til samme kvartal 2018, til 321 573 biler.

Elbilhypen kommer ikke til å framstå som norske regimemediers vakreste eventyr. Fortsatt er det stort sett forbeholdsløs propaganda i alle kanaler, tross varselskuddet i oktober. Og fortsatt er markedsandelen i Norge abnormt høy.

Den dagen politikerne ikke har flere oljemilliarder å pøse i gapet, vil dette kunstige markedet kollapse. Og kjøperne som trodde på propagandaen, vil sitte igjen med svarteper.