Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Økt CO2
i atmosfæren er et
massivt plantekick.

 

 

 

En grønnere klode

Sequoia – verdens mest massive tre.
(Wikipedia commons)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
28. november 2017

 

At CO2 er planteføde er ingen bombe. I drivhus mer enn dobles CO2-innholdet i forhold til naturlig forekomst i atmosfæren for å stimulere planteveksten. Dette grunntrekket i selve livets prosess, fotosyntesen, er likevel blitt et så brennbart og ubehagelig faktum at det helst ikke bør omtales, fordi det kolliderer med gjeldende klimadogme.

CO2-innholdet i klodens atmosfære har økt fra 315 til vel 400 ppm (milliondeler) siden 1960. Årsaken til dette skal jeg la ligge her. Det har skapt en grønnere planet, noe ingen forsøker å bestride. Men flere har forgjeves påpekt dette, uten å få ørens lyd verken hos politikere eller medier. Det er nesten blitt noe som man ikke snakker om i dannet lag.

Studien "Greening of the Earth and its Drivers" er utarbeidet av 32 forfattere fra 24 institusjoner i 8 land. Den ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change i fjor vår, og påviste ved hjelp av satellittdata at den økte planteveksten på kloden de siste 33 år tilsvarer et bladdekke på 18 millioner kvadratkilometer, to ganger USAs areal. Eller 4,4 MILLIARDER gigantiske sequoia-trær, verdens mest massive tre og kanskje den største levende organisme på jorda.

25 til 50 prosent av klodens bevokste areal er blitt grønnere, mens bare 4 prosent er blitt brunere. Det er flere grunner til denne økningen, bl. a. økt nedfall av nitrogen fra lufta (nitrogengjødsling), men forskerne fant at økningen i atmosfærisk CO2 var den ubstridt viktigste enkeltfaktoren, og utgjorde 70 prosent av virkningen.

Dette er godt nytt, og en skulle tro at det ble mottatt med åpne armer av medier, klimakommentariat og politikere. Niks. Studien ble omtalt internasjonalt, bl.a. av BBC, men samtidig pakket så grundig inn i klimakorrekt whatabout-nonsense at målet åpenbart mer var å ta livet av den enn å informere noenlunde balansert om resultatene. NRKs dekning er et typisk eksempel.

Matt Ridley traff spikeren på hodet i Spectator: Verden blir grønnere. Hvorfor vil ingen høre om det?

Den som nøyer seg med norske medier, har trolig ikke hørt om studien en gang. Med NRK som unntak ble den så vidt jeg kan se ikke omtalt i mainstream i det hele tatt (forbehold om at googlingen kanskje ikke er tilstrekkelig). Stikkord «grønnere klode» får treff på oljekrisa.no og forskning.no.

Forskning.no lenket også til en tidligere artikkel som viser at den norske skogen vokser langt mer enn ventet. Forskerne var ikke «helt sikre», men av mulige årsaker som ble listet var høyere temperatur, lengre vekstsesong, mer CO2 i lufta og mer nitrogennedfall fra lufta.

Det påstås at CO2 medfører global oppvarming. Dette bestrides på vitenskapelig grunnlag, og korrelasjonen mellom temperatur og økning i atmosfærisk CO2 opphørte for flere år siden. Forskning viser at sammenhengen også i tidligere tider har vært tilfeldig, og at oppvarmingen kommer før økningen i CO2.

Likevel brukes dette som «bevis» for påstander om at CO2 er årsak til global oppvarming, og dermed gjør mer skade enn nytte. Det er dårlig belagt. CO2 sin positive effekt som planteføde er godt belagt. Men det er visst likevel uinteressant.

 

Følg oljekrisa på Facebook