Tilbake til forsiden

 

 

 

"Kostnadene står
i skrikende kontrast til de
hittil dårlige resultatene."

 

 

 

Helslakt av Die Wende

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
16. oktober 2018

Den tyske riksrevisjonen slakter i en rapport Die Wende, Angela Merkels grønne energipolitikk. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har myndighetene i stor grad mislyktes i å styre omleggingen av landets energisystemer.

- Kostnadene står i skrikende kontrast til de hittil dårlige resultatene, sier revisjonsrettens president Kay Scheller. Helslakten kommer vel et år før det viktige "milepælåret" 2020.

Tyskland feiler både i å redusere energiforbruket og utslipp av såkalte "drivhusgasser". Myndighetene greier ikke å øke energiproduktiviteten og heller ikke andelen av såkalt "fornybar" energi i transportsektoren. Samtidig er kostnadene enorme.

De siste fem åra er det brukt 160 milliarder euro på Die Wende, tilsvarende ca. 1,5 billion norske kroner. Hvis kostnadene fortsetter å øke uten at målene blir nådd, er det fare for at folk taper tiltroen til myndighetenes evne til å handle, heter det i rapporten.

Bare i 2017 var kostnadene på 34 milliarder euro, over 300 milliarder kroner. Av dette faller tre firedeler på skattebetalerne gjennom "grønn" energibeskatning. Revisjonsretten anklager myndighetene for total mangel på både kostnadsstyring og transparens, og skriver at ressurssløseriet er "uten sidestykke".

Også mengden av lover og reguleringer er slående. Bare på føderalt nivå regulerer 26 lover og 33 forordninger opparbeiding, lagring, overføring, fordeling og forbruk av energi. Men det fins ingen steder hvor oversikt og overordnet ansvar samles.

Finansdepartementet bruker 48 ulike datakilder for å sjekke status på grunnlag av 72 indikatorer. Likevel mangler det relevante data som kan brukes til overordnede vurderinger og kontroll. Dataene kommer gjerne for seint og har liten kontrollverdi, og ofte trekker de "helt enkelt feil konklusjoner".

Scheller sier at Tyskland har tapt sin internasjonale pionerrolle, og ikke lenger er blant 10 på topp i Europa når det gjelder energiomlegging. Spørsmålet blir da om det ikke flere land som under EU-påtrykk er i ferd med å arbeide seg ut i samme hengemyr som Tyskland?

 

Følg oljekrisa på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook