Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Helseskadelig luftforurensing
er et reelt problem. CO2
er ikke en del av det.

 

 

Et reelt miljøproblem

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
2. desember 2016

 

Økende energibruk er i hovedsak en bra ting i utviklingsland. Bedre levestandard, lengre levealder og - mindre velkomment - økende folketall er bevis på det. Men helseskadelig luftforurensing er et reelt problem. CO2 er ikke en del av det.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA dør årlig 6,5 millioner mennesker for tidlig av dårlig luftkvalitet, inne og ute. Det kan settes opp mot at verdens folketall årlig øker med ca. 75 millioner. Det er de fattigste landa, og de fattigste menneskene, som rammes.

Forurensingen fortsetter å synke i de industrialiserte land, der problemet allerede er minst, mens den øker i India, Sørøst-Asia og Afrika, som følge av fattigdom og økende energibruk. I Kina skal den ha flatet ut, men vi veit at det er på et høyt nivå.

Ser vi bort fra spesielt utsatte grupper, er luftforurensing i et land som Norge nærmest et fiktivt problem, skapt av stadig strengere grenseverdier. Lufta i Oslo er trolig reinere i dag enn den var for 50 år siden.

Dårlig luftkvalitet er rangert som den 4. største helsetrusselen i verden, etter høyt blodtrykk, feilernæring og røyking. Uregulert og ineffektiv energiproduksjon og -bruk står for det meste av de menneskeskapte utslippene av partikler, soveloksider og nitrogenoksider.

IEA, som la fram sin første analyse av sammenhengen mellom energibruk, luftforurensing og helse i tilknytning til årets World Energy Outlook, hevder at en økning på bare 7 prosent i de totale energiinvesteringene kan mer enn halvere antallet av for tidlige dødsfall som følge av luftforurensing fram til 2040.

Blant tiltakene vil være å skaffe 1,8 mrd. mennesker "rene" kokemuligheter, rensing av utslipp og bytte av energikilder for kraftverk, og økt energieffektivitet i industrien. Koster penger, men de brukes på reelle problemer som det er mulig å gjøre noe med.

Mye bedre enn å kaste bort milliarder på å jage et fiktivt CO2-spøkelse.

 

Følg oljekrisa på Facebook