Tilbake til forsiden

 

 

 

Inntil 30 000 kroner

ekstra pr. husstand

innen 2024.

 

 

 

Irer kan få skyhøy energiskatt

 


Det irske parlamentet.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
27. november 2018

 

Maktelitens kollektive klimahysteri slår ut over hele Europa. I Irland kan hver husstand få inntil 30 000 kroner i nye årlige energiavgifter innen 2024, hvis ikke politikerne greier å innfri sine sanseløse og fullstendig urealistiske krav til "utslippsreduksjoner" på annen måte.

ESRI, The Economic and Social Research Institute, skriver i en ny analyse at avgiftsøkningen bare kan unngås ved hjelp av en hel rekke politiske tiltak av typen varmeisolasjon av bygningsmassen, elektrifisering av transport, storstilt energieffektivisering og utfasing av "fossil" energi.

Hvis ikke dette lykkes, har ESRI regnet ut at den irske karbonskatten må økes fra ca. 200 kroner pr. tonn i dag til inntil 3000 kroner i 2024 og 4700 kroner i 2030, for at Irland skal innfri sine juridisk bindende mål og unngå gigantiske bøter. Dette vil slå direkte ut i folks daglige energikostnader.

Regnestykket er som følger: Hver irsk husstand genererer i gjennomsnitt 9,7 tonn CO2 årlig. Med dagens skatt på 200 kroner pr. tonn er kostnaden ca. 1900 kroner pr. husstand. ESRIs stipulerte økning i avgiften vil øke utgiftene pr. husstand til 29 000 kroner i 2024 og 45 000 kroner i 2030.

Mye av Irlands energiforsyning kommer fra lagerenergi (olje, kull og gass). Karbonutslippet er blant de høyeste i EU pr. innbygger. Mesteparten av energibruken hjemme går til oppvarming av boligen og varmtvann.

Landet har gått med på bindende EU-krav om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2020 og 30 prosent innen 2030. Hvis ikke dette lykkes, vil EU-kommisjonen trolig skrive ut bøter eller påtvinge den irske staten utslippskvoter for millioner av kroner, skriver Irish Independent.

Karbonskatt = fattigdom. Den er et påfunn som i økende grad vil ramme hele Europa. I alle land som har gitt etter for presset forberedes massive nye avgifts- og utgiftsøkninger med påskudd å redde verden. Men også protestene melder seg.

I Frankrike er en av landets mest forhatte presidenter noensinne, Emmanuel Macron, allerede møtt av et folkelig opprør. "De grønne vestene" startet som en protest mot nye økninger i dieselprisen. De fortsetter på andre uka, og har utviklet seg til en mer allmenn protest mot synkende levestandard og stadig nye avgifter med "grønn" motivering.

Regnskapets time for vettløs politikk er i ferd med å melde seg.