Tilbake til forsiden

 

 

 

 

James Hansen
tok 4,59 mill. kvadrat-

kilometer feil.

 

 

 

Profet uten filter

 

 


Uthevelser:

The Deplorable Climate Science Blog.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
12. november 2018

 

James Hansen ved Goddard Institute of Space Sciences er selve Gudfaren bak dagens klimahysteri. Hansen startet sin karriere som klimaskremmer allerede i 1988, da han i en senatshøring effektivt brukte en varmebølge i Washington som bevis på at den globale oppvarmingen allerede er her.

Hansen har siden da vært det fremste "vitenskaplige" alibiet for politikere som så sitt snitt til å ri på bølgen. Blant de mest kjente er Al Gore, i sin tid visepresident i USA, som også vant Nobels Fredspris for sin klimapolitikk.

20 år seinere, i 2008, var det tid for ny kongresshøring. Da så Hansen sitt eget imaginære "tippepunkt" i hvitøyet. Arktis er det første, og det skjer nøyaktig slik vi har forutsett, sa han til nyhetsbyrået AP, uten å bli stilt oppfølgerspørsmål. Hansen hevdet at innen 5 til 10 år ville Arktis være isfritt sommerstid.

Representanten Ed Markey, demokrat fra Massachusetts, mente at "dr. Hansen hadde rett. 20 år etter erkjenner vi ham som en klimaprofet."

Sommeren 2018 har kommet og gått også i Arktis. Ifølge målingene snudde isens minimum i år på 4,59 mill. kvadratkilometer. Det er ca. 12 ganger Norges flatemål, og godt over samlet størrelse for alle EUs medlemsland (4,3 mill. kvadratmeter, klodens 7. største landenhet ).

Ed Markey hadde helt rett. I siste halvdel av sitt utsagn. James Hansens presisjonsnivå er klart mer profetisk enn vitenskapelig. I hvilke andre vitenskapelige displiner ville Hansen ha overlevd med slike forskningsresultater?

 

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook