Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Norges tredje største

oljefelt noensinne starter opp,  vil øke

oljeproduksjonen med 50 prosent.

 

 

 

Redder handelsbalansen

Oljedirektoratets produksjonsoversikt for november (foreløpige tall)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
20. desember 2019

De siste ukene har gitt oss et lærestykke i at olje fortsatt er den viktigste enkeltfaktoren i norsk økonomi. Johan Sverdrup-feltet, kanskje den siste oljegiganten på norsk sokkel, kommer i drift før tida og retter dermed opp norsk handelsbalanse.

Norsk oljeproduksjon har hanglet i hele år, godt under både fjorårets produksjon og oljedirektoratets prognoser. Så skjer det noe i november. Oljeproduksjonen sprenger plutselig både prognoser og 2018-produksjonen i samme måned i filler.

Det ble produsert over 1,7 mill. fat olje daglig i november. Det er 200 000 fat, vel 13 prosent, over prognosen. Det er 16 prosent eller 235 000 fat mer enn i oktober, og 14,5 prosent mer enn i november 2018.

Hva skjedde? Det var oppstartsmåned for Johan Sverdrup, før tida. Prosjektet ligger to måneder i forkant, og dermed kan platåproduksjonen på 660 000 fat/døgn for feltets fase 1 bli nådd før sommeren.

Hvor mye olje er det? Det utgjør halvparten av daglig norsk oljeproduksjon i årets ti første måneder. Johan Sverdrup vil innen sommeren trolig øke råoljeproduksjonen med 50 prosent. Feltet inneholder anslagsvis 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrup er dermed det 3. største feltet i norsk oljehistorie, etter Statfjord og Ekofisk. Fase 2 av utbyggingen er anslått å gi nye 220 000 fat/døgn fra 2022.

Anslått produksjonsverdi av hele feltet er over 1 400 mrd. kroner, hvorav over 900 mrd. vil havne i offentlige, fortrinnsvis statlige, budsjetter.

Handelsbalansen for november viser ifølge SSB at det ble eksportert råolje for snaut 28 mrd. kroner, som er opp 47 prosent i forhold til oktober, og opp 54 prosent i forhold til november 2018.

Handelsbalansen i november er på nesten 19 milliarder i pluss, en dramatisk bedring på 215 prosent fra oktober - samtidig som fastlandseksporten krympet med vel en prosent. De siste dagene har sett en klar styrking av krona, men det kan også ha med økt oljepris å gjøre.

Oljedirektoratets prognoser går ut på at Johan Sverdrups bidrag er stort nok til at samlet norsk råoljeproduksjon vil øke ut 2023. Da begynner den igjen å synke, som følge av få nye funn og at de øvrige ressursene på sokkelen er utarmet.

Det er lite håp om å finne nye gigantfelt på sokkelen. På den andre side ble Johan Sverdrup påvist så seint som i 2010 i et såkalt modent område på Utsirahøyden i Nordsjøen. Få ventet å finne slike uoppdagede oljemengder der.