Tilbake til forsiden

 

 

 

 

- Kloden blir brunere, sier biskopen.

Tvert om, mer CO2 gjør at den blir grønnere,

sier vitenskapen.

 

 

 

Du tar feil, biskop

Jorda er ikke i ferd med å bli svidd av, tvert om, den blir stadig grønnere.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
8. april 2019

Gamle religiøse myter om jomfrufødsel, oppvåkning fra de døde m.v. er så sin sak. Men når det gjelder aktuelle klimaspørsmål bør vel også norske biskoper forsøke å forholde seg til fakta?

NRK sendte biskop i Nidaros Herborg Finnsets tale 1. juledag i Nidarosdomen. I talen uttalte hun ordrett at "Den vakre blå kloden vår blir brunere". Og det var klima det var snakk om, ikke etnisitet eller fascisme.

Med dette gav Finnset sitt bidrag til dagens klimahysteri, som forsøker å gi inntrykk av at kloden er i ferd med å tørke inn som følge av "global oppvarming". Men dette er ikke riktig. Vitenskapen forteller oss en helt annen historie.

En studie som ble offentliggjort våren 2016, utført av 32 forfattere fra 24 vitenskapelige institusjoner i 8 land, viste at mellom 25 og 50 prosent av jordas bevokste landareal var blitt grønnere de siste 33 åra. Bare 4 prosent hadde fått mindre plantevekst, eller er blitt "brunere" med biskop Finnsets ord.

Økningen i veksten utgjorde i hele perioden et løvdekke som dekker to ganger USAs areal, eller 4 milliarder gigantiske sequoia-trær, verdens største tre.

Forskerne fant at hele 70 prosent av denne voldsomme ekstra planteveksten er en følge av økningen av CO2 i atmosfæren. 8 prosent kommer fra klimaendringer, 9 prosent av mer nitrogen i naturen.

Allerede i 2004 fant forøvrig United Nations Environment Programme (UNEP), som studerte satellittdata fra perioden 1982 til 1999, at jorda var blitt grønnere. Det er fakta som dagens FN-ledelse ikke er interessert i.

Også den norske skogen vokser langt raskere enn treplantingen skulle tilsi. Forskerne er ikke helt sikre på hva det kommer av, men har noen kandidater: Høyere temperatur, lengre vekstsesong, mer CO2 i lufta og mer nitrogennedfall fra lufta.

Forskernes funn er selvfølgelig helt logiske. CO2 er plantenæring og en avgjørende bestanddel i fotosyntesen, som danner grunnlaget for alt liv på jorda.

Les gjerne Norsk Gartnerforbunds energiside om betydningen av CO2 for plantenes vekst.