Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Stor kontingent Wuhan-kinesere hjertelig mottatt i Nord-Italia i januar:

 

Klem en kineser


Mange italienere fulgte oppfordringen om å klemme en kineser.

Av Jan Herdal
Publisert
21. mars 2020

Det er ikke tilfeldig at Lombardia i Nord-Italia er blitt et episenter for koronasmitten på veien fra Kina til Europa, men det er tabu å si hvorfor. Området er en innfallsport for Kina i Europa, og politisk korrekthet hindret tidlige smittetiltak.

I begynnelsen av februar gikk ordfører Dario Nardella i Firenze i spissen for aksjonen "Klem en kineser". Det var nettopp ankommet en stor kontingent kinesere for å arbeide i Nord-Italia, og de ble ikke helt akseptert av lokalbefolkningen. Hvor kineserne kom fra? Wuhan.

Etter bilder på nettet å dømme, fulgte mange italienere ordførerens eksempel.

Professor i virologi og mikrobiologi Giorgio Palu ved universitetet i Padua, sier til CNN at politisk korrekthet forsinket  tiltakene mot smittespredning i Lombardia:

- Myndighetene nølte. Det ble foreslått å isolere folk som kom fra episenteret, fra Kina. De kom rett fra selve utbruddet. Men det ble sett på som rasistisk å gjøre slikt. Det førte fram til dagens katastrofale situasjon, sier Palu til CNN.

Offisielt bor det 320 000 kinesere i Italia, og den  illegale innvandringen er stor. De fleste har slått seg ned i nord. Milano har landets største kineserkoloni. Kineserne er en liten minoritet, men de er likevel såpass mange at de har tatt over en hel del av den tradisjonelle industrien i Nord-Italia.

Mange italienere er forbanna over å bli utkonkurrert av lavtlønte kinesere.

Italia er den første store økonomien i Europa som har sluttet seg til Kinas store infrastrukturprosjekt "Belt and Road"-planen. Det skjedde i fjor vår. Det er inngått store avtaler innen handel, transport og infrastruktur. Naturlig nok er det mye kontakt og reising mellom de to landene.

Det er ikke bare asylinnvandring  fra Afrika og Midtøsten som har styrket nasjonalismen i Italia. Lederen for partiet Lega, daværende visestatsminister Matteo Salvini, advarte mot kinesisk "kolonisering" av italienske markeder, og nektet å møte den kinesiske lederen.