Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Metoden er like
enkel som velprøvd: Pengene
går til de servile.

 

 

Strålende utopierFormidabel vekst fra nullpunktet gir fortsatt en beskjeden andel av totalen.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
5. januar 2017

 

Dette er ikke morsomt lenger. Klimasekten har fått gjennomslag i det politiske etablissementet. Den øyner makt til å ødelegge hele vår moderne sivilisasjon, og sikter seg nå inn på selve livsnerven, energisystemet.

Et statsstøttet propagandaapparat antar en stadig mer totalitær karakter, og valser ned alle motforestillinger ved å marginalisere dissidenter og sørge for at noen få enkle, overflatiske og udokumenterte snakkepunkter dominerer politikk, medier og ikke minst en politisert, agendastyrt kvasiforskning.

Metoden er like enkel som velprøvd: Pengene går til de servile.

Innen dagens elforsyning er fornybart (other) fortsatt svært marginalt.

Norsk Klimastiftelse er et eksempel. "Hovedsamarbeidspartnere" er ett av landets største kraftselskap BKK, Kavlifondet, Sparebanken Vest og Sunnhordland Kraftlag. Andre partnere er Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, NTNU og PwC, verdens største nettverk av revisorer og advokater. Stiftelsen mottar grunnstøtte fra Klima og miljødepartementet, og prosjektstøtte fra flere offentlige kanaler.

Hva er det disse folka faktisk går inn for? De utgir nettmagasinet Energi og klima, og der kan vi lese en fersk artikkel av Anne Jortveit, tidligere kommunikasjonssjef i Zero, med tittelen All strøm må bli utslippsfri. Innledningvis er Jortveit riktignok nødt til å innrømme det besværlige faktum at "De fleste kraftverk i verden bruker fossilt brensel som kull, olje og naturgass når de skal produsere elektrisitet."

Men slik kan vi ikke ha det, og eneste begrunnelse er den gift- og luktfrie plantenæringen CO2, som angivelig skal være i ferd med å forårsake uopprettelige og katastrofale menneskeskapte klimaendringer, noe ingen har dokumentert så langt.

Hils på sentrumsekstremistene. De som skal frelse verden. Sitat:

"I årene fremover må kraftforsyningen bygges fullstendig om – i retning nullutslipp. Bare i tiårsperioden fra 2015-25 må den globale produksjonen av fornybar kraft nær dobles for å gi utslippskuttene togradersmålet forutsetter."

Og:

– Togradersmålet forutsetter at nær all elektrisk kraft blir produsert av 100 prosent fornybare energikilder og i togradersmålet blir elektrisitet enda viktigere enn før, sier Kjetil Uhlen, professor ved Institutt for elkraft-teknikk ved NTNU.

Aner de hva de tukler med? Hvor vanvittig ekstremistisk dette er? Greier de ikke å forstå realitetene i at verden lever til 85 prosent av lagerenergi (total energibruk, andelen i elproduksjonen er mindre)? Fatter de ikke at det blir den største katastrofen i menneskehetens historie om denne skal "fases ut" i løpet av noen år?

Argumentasjonen henger ikke på greip. Bare 18-20 prosent av verdens energibruk kanaliseres i form av elektrisitet. Lagerenergiens dominans er enda større utenfor enn innenfor strømproduksjonen. Som det framgår av grafen (BP), er "renewables" en svært marginal del av totalen. Mer strøm vil ikke redusere bruken av kull, olje og gass, det vil bare gå en større del inn i et ekspanderende elnett.

Men det er utvilsomt i kraftkapitalens interesse.

Jo mer uregulerbar, dyr kraft av typen sol og vind som inngår i et elnett, desto større må reserven være av regulerbar kraft som kull-, gass-, atom- og vannkraft, og desto større blir belastningen på disse for å greie å opprettholde stabiliteten i nettet og dekke toppbelastninger. Dette driver opp elprisen i hele nettet.

Grønneste gutten i EU-klassen, Tyskland, merker dette med full tyngde. Sammen med Danmark har Tyskland EUs høyeste strømpris. Og for de som tror på propagandaen om at solkraft er begynt å bli så billig, tar jeg med denne: Galskap i ørkenen.

Lagerenergien er endelig. Det er det som er menneskehetens problem. Det er meningsløst å bygge opp "alternativ" som bare kan eksistere så lenge vi har rikelig tilgang på olje, gass og kull.

 

Følg oljekrisa på Facebook