Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Fire feil av fire mulige.
Er det slike "verdier" som skal
videreføres ved NTNU?

 

 

Forbudt sannhetJa, hva er feil, og hva er riktig?

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
17. desember 2016

 

Doktorgradsstipendiat Lina Ingeborgrud uttrykte rimelig klart det politiske kartellets syn på klimaet i et leserinnlegg i avisa Klassekampen her om dagen. Politisk korrekt blander hun også inn verdier. Men har hun rett faktamessig?
La oss se på saken.

Denne grafen er utarbeidet av David Lappi, og bygger på isprøver fra Grønlands-isen ca. 10 000 år tilbake i tid, dvs. den dekker grovt sett den mellomistida vi i dag lever i. Tallene går fram til 1855 (95 år før 1950).  Selv om vi legger på ca. 0,6 grader oppvarming fram til vår tid, dokumenterer grafen følgende:

Temperaturen har stort sett vært høyere enn den er i dag. De naturlige temperaturendringene har vært langt større og minst like raske tidligere. Temperaturen viser jevnt fallende tendendens (grønn strek) i perioden. Varmetopper, som i romertida og i middelalderen, blir stadig mindre.

Dette signaliserer en naturlig syklus mot ei ny istid. Det er samtidig fakta og enkle kjensgjerninger av en type som må fortrenges for at klimareligionen skal vinne innpass. Det er Lina Ingeborgrud som tar feil. Hun har ikke faktaene på sin side.

Som Nobelpris-vinner i fysikk Ivar Giæver sier, vitenskapen er ikke slem eller snill, den skal vise hva som er riktig og hva som ikke er det. Hvis du har en teori, må den underbygges av eksperimenter. Går ikke det, er teorien falsifisert, og den må forkastes, uansett hvor politisk korrekt den måtte være.

Det er kanskje her Lina Ingeborgruds "verdier" skal tre støttende til?

Denne grafen viser (rødt) anslått temperaturutvikling som et gjennomsnitt av 102 av FNs klimapanels CMIP-5-simulerte klimamodeller, samt faktisk (observert) temperatur i perioden 1980-2015. De to kurvene skilte lag allerede i 1980, og gapet har blitt stadig større. Det er en lite dristig påstand at temperaturen aldri vil nå igjen modellene. Allerede etter 35 år er klimapanelet 0,6 grader på avveie.

IPCCs klimamodeller stemmer ikke med  virkeligheten. Du kan ikke forsvare dem og samtidig kalle deg forsker eller vitenskapsmann. Du har byttet hatt. Du har gått over i en rolle som politiker eller klimaaktivist, og da bør du ikke skilte med å være doktorgradsstipendiat ved NTNU.

De prøver fortsatt å vri seg unna på høyst uvitenskapelig vis, men i dag er også klimaemissærene tvunget til å medgi at det praktisk talt ikke har vært noen temperaturstigning de siste 18 år. Noe annet hadde vært faglig sjølmord.

Klimaaktivister hevder at sammenhengen mellom CO2 og temperatur i atmosfæren er bevist. Denne grafen er faglig ukontroversiell. Den viser at CO2-innholdet i atmosfæren og temperaturen skilte lag allerede rundt år 2000. Siden har gapet bare økt, også her.

Også denne teorien er feil. I mange år allerede har den bare vært en uriktig påstand fra aktivister og politikere i forskerfrakk, som har funnet et fett levebrød. Også lengre, geologiske tidsserier viser lite sammenheng mellom temperatur og CO2 i atmosfæren. Dette er kjent og ukontroversiell kunnskap.

Grafen viser en spådom i fire scenarier fra FNs klimapanel om utviklingen av metan i atmosfæren fra 1990 til 2015. Svart strek viser faktisk, observert konsentrasjon. Teorien er feil. Heller ikke denne har tålt møtet med virkeligheten.

Fire feil av fire mulige. De kaller det likevel vitenskap.

Er det slike "verdier" Lina Ingeborgrud vil videreføre i sine studier ved NTNU?

 

Følg oljekrisa på Facebook