Tilbake til forsiden

 

 

 

 

CO2-prisen er økt fra
5 til 16 euro på ett år, og vil trolig
fortsette opp.

 

 

 

Derfor er krafta så dyr


Magasinfyllingen er godt over snittet for årstida. (NVE)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
7. juni 2018

Hvordan føre et folk bak lyset? Mandag krisemaksimerer Dagsrevyen med et halvtomt kraftmagasin på skjermen, og forteller at snøen i fjellet fordamper og fører til økte strømpriser. Det er falske nyheter, levert på oppdrag fra kraftmafiaen.

I mai var strømprisen praktisk talt doblet fra samme måned for fem år siden, og 20 prosent opp fra samme måned i fjor. For ordens skyld: Her snakker vi om den rene strømprisen, som utgjør ca. en tredel av den strømregningen du får i posten.

NVEs tall viser at magasinfyllingen totalt er godt over normalen for årstida. EnerWe påviser det samme: Kraftmagasinene er mer enn halvfulle, og nivået er godt over normalen for perioden 1990-2017, høyere enn i 2017 og på nivå med 2016. Krise?

Hva som skjer utover sommeren, bestemmes av været. Mye nedbør - fulle kraftmagasin. Det som er sant, er at strømmen er dyr, og at både NVE og resten av kraftmafiaen har som mål at den skal bli enda dyrere. Men hva er den virkelige årsaken?

I sin kraftmarkedsanalyse 2017-2030, lagt fram i fjor, kommer NVE til den tilsynelatende motstridende konklusjonen at Norge i åra som kommer vil få et stigende kraftoverskudd, samtidig som kraftprisen vil øke. Det betyr at normale markedsmekanismer er satt ut av spill.

Og hovedgrunnen er en antakelse om et strammere CO2-marked, som gir høyere kostnad i kull- og gasskraftverk. Dette slår inn i norske kraftpriser via handel med land som har stor andel kull- og gasskraftproduksjon. I tillegg vil nye utenlandskabler gi en viss økning.

Det er høyere pris på CO2-kvoter som begynner å virke nå, og som er årsaken til at den norske strømen er dyrere enn normalt for årstida. Prisen er økt fra 5 til 16 euro på ett år, og det antas at den vil fortsette å stige. Dette er politisk styrt, og det er det allerede punkterte og parodiske klimadogmet som tjener som syltynt påskudd for regimet.

Da hjelper det lite at NVE anslår at det norske kraftoverskuddet vil tredobles i løpet av 12 år, fra 5 TWh i dag, til 15 TWh i 2030. Som følge av utbyggingen av utenlandskabler og økte eksportmuligheter, ventes i tillegg høyere kraftpris om sommeren.

 

Følg oljekrisa på Facebook