Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Tendensen er klar,

ifølge Rutgers University.

 

 

Stadig mer snø i verden


Utbredelsen av snø vinterstid har økt markant på den nordlige halvkule, ifølge Rutgers University.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
26. november 2018

 

Ifølge Rutgers Universitys Global Snow Lab har utbredelsen av snø vinterstid på den nordlige halvkule økt markant de siste 50 år. Den har også økt om høsten, men har sunket om våren.

Rutgers benytter data fra NSIDC, USAs nasjonale datasenter for snø og is, som i hovedsak bygger på bilder fra satellitt. De gjør oppmerksom på at data fra flere tidlige år i oversikten ikke er komplette. Tendensen er at snømengdene forskyves mot høst og vinter, mens det smelter tidligere om våren.

I snitt for hele 2017 dekket snøen på den nordlige halvkule 25,8 mill. kvadratkilometer. Det er 1,2 mill. kvadratkilometer mer enn året før, 0,7 mill. kvadratkilometer mer enn gjennomsnittet, og det 8. største snødekket som er registrert. Snødekket i fjor varierte fra 49,5 mill. kvadratkilometer i januar til 2,9 mill. i august.

I januar 2017 var snøen 2 mill. kvadratkilometer over snittet for de siste 51 år. Det var den 6. største registrerte utbredelse i januar. Til sammenlikning er Norges flatemål 0,38 mill. kvadratkilometer.

I vintermånedene var utbredelsen av snø størst i 1978. Etter dette følger årene 2010, 2011, 2013, 2008, 2003, 1979, 1985, 1986 og 2017. Fem av disse store snøvintrene har inntruffet de siste 10 år, i en periode da den "globale oppvarmingen" ifølge klimaforskerne skal ha nådd stadig nye høyder.

Da dagens klimafokus ble dratt i gang, var det et favorittema at snø, i hvert fall i naturlig form, hørte "fortida til". 20. mars år 2000 erklærte f. eks. klimaguru David Viner ved britiske East Anglia University i Independent at snø "kommer til å bli en veldig sjelden og spennende opplevelse" og at "barn helt enkelt ikke kommer til å vite hva snø er".

David Parker ved Hadley Centre for Climate Prediction (sic!) and Research sa at britiske barn bare ville ha "virtuell" erfaring av snø, via film og internett.

I 2006 erklærte Guardian at Skottland ville bli en "no-snow zone". Nobelprisvinner Al Gore spilte på Ernest Hemingways berømte "The Snows of Kilimanjaro" og sa at det ville bli slutt på snøen der. Han tok feil, slik han også gjorde om sjøisen i Arktis.  

New York Times stilte spørsmålet "The end of snow?" i en artikkel i 2014, og svarte langt på vei ja. BBC prøvde så seint som i 2016 å berge restene ved å snu det hele på hodet og hevde at "ekstreme snøfall er en ventet konsekvens av en varmere verden". Medier har dårlig langtidsminne.

Fra det østlige Canada rapporteres det for tida om stadig nye kulderekorder for november. Nordøstlige USA opplevde i år sin kaldeste Thanksgiving siden 1901, og det er satt solide kulderekorder for november i flere byer i området. Donald Trump har grei dekning for sitt spørsmål om hva som i all verden hendte med den globale oppvarmingen.