Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Reelt har USAs
innenlandske oljeforbruk falt med
3-4 mill. fat/døgn
siden 2007.

 

 

 

En kamuflert retrett


Aldri før har avstanden mellom energibruk og egenproduksjon av primærenergi økt så raskt
i USA som i 2016. Donald Trumps erklærte mål er å gjøre USA sjølforsynt. (EIA)

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
6. april 2017

 

Det er ikke uvanlig at politikere pent får administrere en utvikling som er stikk
i strid med egen målsetting. Energipolitikerne i Donald Trumps administrasjon bør se med bekymring på de høyst reelle fakta som møter dem i marsutgaven av Monthly Energy Report.

I all rettferdighet må det sies at Trump bare så vidt er kommet i gang med tiltak for å stimulere USAs energiproduksjon, og det vil ta tid før resultatene eventuelt begynner å vise seg. Spørsmålet er om han har tenkt nok på at en forutsetning for økt energibruk er økt kjøpekraft i befolkningen.

Aldri før i historien har gapet mellom forbruk og egenproduksjon av primærenergi (blå og brun kurve) økt så raskt i USA som i løpet av 2016. Hovedårsak er fall i utvinning av kull, olje og gass. Forbruket var stabilt. I forbruket er imidlertid inkludert eksport. Det betyr at innenlandsk forbruk de facto synker, slik at forskjellen mellom import og eksport ikke øker like dramatisk (grønn og gul kurve).

Eksport av oljeprodukter er nemlig blitt storindustri i USA.

Etter at importavhengigheten av energi som vi ser vokste jevnt fra siste halvdel av 1980-tallet og nådde et rekordnivå rundt 2005, begynte den å krympe med krisa rundt 2008, i første omgang primært på grunn av synkende forbruk.

Etter hvert greidde åpne kredittlinjer også å få fart på en ellers ikke bærekraftig skiferoljeindustri, og økende oljeproduksjon kombinert med fortsatt flatt forbruk begynte å tette gapet for alvor. Innhentingen flatet imidlertid ut rundt 2014, for så igjen å snu dramatisk i feil retning i 2016.


Entropi: En av ca. 78 000 forlatte bygninger i Detroit, USA.

Ved å sammenholde den gule eksportkurven nederst med den blå konsumkurven øverst, ser vi at innenlandsk energikonsum i USA i virkeligheten har falt dramatisk helt siden 2008, men det kamufleres ved at eksporten er inkludert i "konsumet". I energidepartementets ellers omfattende og detaljerte energistatistikk fins det så vidt jeg kan se ingen direkte tall over innenlandsk forbruk.

Siden USAs energieksport i stor grad består av bensin og diesel, kan dette illustreres med to tilfeldige utplukk fra EIAs oljestatistikk:

1. I 2007 utvant USA ca. 5 mill fat råolje/døgn. Netto import av olje/produkter var
ca. 12 mill. fat/døgn. Forbruk i USA: 17 mill. fat/døgn.

2. I 2016 utvant USA ca. 8,6 mill. fat råolje/døgn. Netto import av olje/produkter var
ca. 5 mill. fat/døgn. Forbruk i USA: 13-14 mill. fat/døgn.

USAs befolkning har økt med flere millioner mennesker i samme periode som oljeforbruket har falt med 3-4 mill. fat/døgn eller 20 pst. Det sterke og vedvarende fallet i innlandsk energiforbruk i USA reflekterer trolig to hovedtendenser: Av-industrialisering og synkende levestand for stadig større deler av befolkningen.

Dette er verdens best kamuflerte sivilisasjonssammenbrudd.

 

Følg oljekrisa på Facebook