Tilbake til forsiden

 

Trist for EU. Interessant for Russland.
Kan Groningen bli helt nedstengt?

 

Enda verre i Nederland

 


Propaganda: I 2012 publiserte jeg denne IEA-prognosen for gassutvinningen i Nederland.
Rød strek viser faktisk produksjon i 2015, og sannsynlig produksjon i 2016.

 

Av Jan Herdal
Publisert
31. oktober 2016

Nederland, EUs største naturgassprodusent og tredje største leverandør etter Russland og Norge, har brukt opp 80 prosent av sine reserver og har gått i sjokkartet fall. Trist for EU. Interessant for Russland.

I midten av september meldte CBS, Nederlands statistiske sentralbyrå, at landets utvinning av naturgass har falt med 38 prosent i løpet av de to siste år og vil falle videre, også på grunn av myndighetenes tiltak mot jordskjelv i Groningen, som inneholder tre firedeler av landets gjenværende gassreserver.

Les også på oljekrisa: Nederland i fall og Bratt nedtur for Nederland.

Nederland har utvunnet 3,85 billioner kbm. gass siden Groningen ble oppdaget i 1959. Nå er det bare 950 mrd. kubikkmeter igjen i feltet. I 2015 utvant Nederland 62 mrd. kubikkmeter naturgass, ned fra 84 mrd. kubikkmeter i 2013, og det laveste siden tidlig på 1970-tallet. Gassens andel av statens inntekter falt i samme periode fra 9 til 3 pst.

Angivelig på grunn av jordskjelvaktiviteten som følger av at grunnen tømmes for store mengder gass, og som har ødelagt tusenvis av hjem i Nederland, vedtok myndighetene å begrense utvinningsvolumet fra Groningen til 27 mrd. kubikkmeter/år med virkning fra 1. oktober 2015. I midten av september i år ble volumet ytterligere redusert til 24 mrd. kubikkmeter/år de kommende fem åra.

Data sammenstilt av Bloomberg viser at nederlandske Title Transfer Facility, Europas største transport-hub for naturgass, hittil i år har tapt 13 prosent volum, etter et fall på 31 prosent i 2015. Bloomberg konstaterer tørt at Nederlands fall har innvirkning på det europeiske gassmarkedet, som med dette blir enda mer importavhengig. Det er bare Russland som kan dekke opp behovet.

På tide å skru ned propagandavolumet en anelse?

Professor ved Sciences Po i Paris, Thierry Bros, sier til Bloomberg at tidligere har EU greidd å holde importen flat ved hjelp av redusert forbruk. Han mener at det ikke vil gå lenger nå, og at dette betyr økt import av tørrgass fra Russland og/eller skipsbåret LNG.

- Ingen grunn til panikk, med mindre Groningen blir helt nedstengt, sier Jonathan Stern, som er leder for et forskningsprogram om naturgass ved Oxford. Med det indikerer han at det alternativet er eller har vært på bordet.

Les mer. Noen kilder:

Europe´s biggest natural gas producer is running out of fuel (skal være EUs)
Clock ticking on dutch natural gas production
The end of dutch natural gas production as we know it.
Earthshaking whoes at Europe´s biggest gas field