Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Biodrivstoff
er langt mer skadelig for klimaet
enn bensin og diesel.

 

 

 

Biogalskap
 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
28. februar 2017

 

Vi kan stemme, men ikke velge. Vi bytter regjeringer, men aldri regime. Kartellpolitikken er blitt er begrep over hele Europa. Årets politiske vinner er også årets løgner. Uten unntak.

De vekslende norske regjeringene er så EU-servile at det er på tide å pusse støvet av landssvikerbegrepet. Interessekonflikten i forhold til det norske folk blir særlig tydelig på energiområdet. Norge er Europas største energieksportør etter Russland, og har praktisk talt stikk  motsatt interesser av et energifattig EU, som nå importerer minst 73 prosent av sin lagerenergi (olje, gass og kull).

Alt som kommer av energipolitikk fra EU bærer preg av et desperat forsøk på å ta strupetak på produsenter og oljeeksporterende land. Påskuddet er "kampen for klimaet", mot "global oppvarming", den største politiske svindel i vår tid, som oljeprodusenten Norge har null interesser av å delta i.

Det er et kappløp mot avgrunnen, og norske myndigheter setter, av komplett uforståelige grunner, sin ære i å ligge først. F. eks. har Venstres utpressingstaktikk ført til at det nå er stortingsflertall for 20 prosent innblanding av "biodrivstoff" i vanlig bildrivstoff innen 2020.

Med dagens 6-7 prosent er dette et ekstremt mål. Det er allerede slått grundig fast, over enhver tvil, at biodrivstoff er langt mer skadelig for klimaet enn bensin og vanlig diesel, for de som er manipulert til å være opptatt av sånt. Eneste virkelige, rasjonelle grunn til denne hastverkspolitikken er følgelig EUs akselererende oljemangel.

Siden biodrivstoff-bløffen er avslørt, må nye løgner produseres. I dette tilfellet kalles den 2. generasjons eller "miljøvennlig" biodrivstoff. I disse dager har vi nettopp fått hykleriet demonstrert.

Myndighetene gir etter for verdens største biodieselprodusent, det finske oljeselskapet Neste med 150 mrd. i årlig omsetning og operasjoner i 14 land, og tillater palmeolje-rester i 2. generasjons "miljøvennlig" biodiesel, som attpå til teller dobbelt (1 liter teller for 2) når man regner ut "utslippsreduksjoner" (nyord for utslippsøkninger).

Dette er trolig nødvendig for i det hele tatt å greie leveransene. Hvor Neste plasserer seg prismessig er uklart, men såkalt 2. generasjons biodrivstoff av typen HVO koster tre ganger så mye å produsere som standard diesel. Det er kostnader som enten må tas av bilistene direkte, eller spres på skattebetalerne.

For Norges del er dette tøyset unødvendig inntil oljemangelen blir merkbar for alvor. Og når det skjer, vil det ikke lenger finnes energi til privatbilisme uansett. De aller fleste vil måtte parkere bilen for godt.

Følg oljekrisa på Facebook