Tilbake til forsiden

 

 

 

Langsiktig

fall begynner først i 2023,

ifølge direktoratet.

 

 

Oljeproduksjonen sank i 2018


Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
6. januar 2019

Tall fra oljedirektoratet viser at norsk oljeproduksjon etter tre års oppgang igjen sank noe i 2018. En samlet petroleumsproduksjon i fjor på 229 mill. kubikkmeter standard oljeekvivalenter (soe) er en nedgang på ca. 4 prosent, fra 238 mill. kubikkmeter i 2017.

2018 hadde den laveste totalproduksjonen siden 2014. Råoljeutvinningen sank mest, fra 92 til 86 mill. kubikkmeter, eller med 6-7 prosent. Med unntak for årene 2012 og 2013, er dette det laveste råoljevolumet siden 1989.

Samlet norsk petroleumsproduksjon passerte toppen i 2004 med 264 mill. kubikkmeter.

Direktoratet regner med en ny, liten nedgang i år, men at petroleumsproduksjonen så igjen vil ta seg noe opp de neste 4 år. Hovedårsaken til det er at det siste store oljefeltet som er oppdaget på norsk sokkel, Johan Sverdrup som innholder anslagsvis 300 mill. kubikkmeter råolje, snart kommer i produksjon.

Noen flere slike prosjekter er ikke i sikte. Direktoratet mener derfor at produksjonen vil begynne å synke jevnt fra 2023. Hvis den må baseres på dagens reserver, vil samlet petroleumsproduksjon allerede i 2030 være redusert til 100 mill. kubikkmeter, godt under halvparten av i dag, og et volum som bringer norsk oljevirksomhet tilbake til 1988.

Optimal tilgang på nye ressurser kan gi en årsproduksjon om ti år på 200 mill. kubikkmeter. Da må alt klaffe. Virkeligheten viser seg kanskje å bli liggende et sted midt imellom, dvs. rundt 150 mill. kubikkmeter.

Siden 2010 har Norge produsert stadig mer gass enn olje. Gassutvinningen i 2018 havnet på snaut 123 mill. kubikkmeter soe, en nedgang på bare et par prosent fra 2017. Framover ser det imidlertid langt svakere ut for gassen.

Det er ikke oppdaget nye, store gassfelt. Mye av økningen i utvinningen de seinere år kan knyttes til økt uttak fra det gigantiske Trollfeltet utenfor Vestlandet. Dette er ryggraden i norsk gassvirksomhet, men feltet er allerede halvveis tømt. Det nest største gassfeltet på sokkelen, Ormen Lange, er nedtappet til en tredel av opprinnelig innhold, og i irreversibelt fall produksjonsmessig.

Dette er oljedirektoratets vurdering:

"Med de gassreserver som til nå er blitt kartlagt, kan norsk sokkel ikke kunne tilby langsiktige forsyninger av dagens store volumer i veldig mange år. Et stykke ut på 2020-tallet kommer forsyningskapasiteten til å reduseres fordi de gamle kildefeltene, som har bidratt til en stadig økende norsk gassproduksjon, er i senfasen."

Vil tro at Gazprom har skjønt dette for lenge siden.