Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Goldman Sachs
spår oljeprisen i 82,5 dollar
om seks måneder.

 

 

 

Oljeprisen til værs?  

 Norwegian kriser, og en av årsakene er høyere drivstoffpris enn ventet.

 

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
21. mars 2018

 

Norwegian kriser igjen. Denne gangen er det alvorligere enn noensinne. Underskuddet bare i 1. kvartal i år er på ufattelige 2,6 milliarder kroner. I tillegg har inngripen fra Finanstilsynet tvunget selskapet til å skrive opp fjorårets underskudd til 2,3 mrd. kroner.

Selskapet har fått i land en emisjon på 1,3 mrd. kroner, og varsler en til på 200 mill. kroner. Da vil de være nær grensa for egenkapital i bedriften. Analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securities sier til Dagens Næringsliv at dette likevel i høyden berger selskapet over sommeren.

Det er mange årsaker til Norwegians krise. Bjørn Kjos har styrt selskapet som en kamikaze-pilot fra starten av. Netto rentebærende gjeld er opp 4 mrd. på ett år til 22,2 mrd. kroner. En tikkende bombe som fort kan utløses med stigende rentenivå. Mange stusset over dileriske flykjøp for noen år siden. Nå må selskapet selge unna fly i en stadig hardere kamp for å holde seg flytende.

I tirsdagens børsmelding heter det at snittprisen på jetfuel er 12 prosent høyere enn tidligere guidinger, og at drivstoffprisen vil være «utfordrende» også i første kvartal 2018. Pr. dato har oljeprisen økt til over 67 dollar fatet. Prisen er godt over tidligere estimater, og dollarkursen tatt i betraktning alt annet enn lav historisk sett.

Er dette et blaff? Skal vi tro ekspertene, ser det ikke slik ut. I slutten av januar økte JPMorgan anslaget til 70 dollar fatet i snitt for 2018. Goldman Sachs fulgte opp med å anslå at Brent vil koste 82,5 dollar fatet innen seks måneder. Det siste tilsvarer nesten 640 norske kroner pr. fat, og er nær historisk prisrekord på 657 kroner i 2011.

Vel, det spørs hvor mye verdensøkonomien tåler.

I statsbudsjettet opereres det med en oljepris i 2018 på 448 kroner. Allerede dagens oljepris tilsvarer 520 kroner. Slår disse utsiktene til, vil Norge få tidenes økonomiske drahjelp fra sokkelen – på et tidspunkt da alle spår alt nord og ned, og Statoil i skam og vanære vil endre navn til Equinor, og gravlegge hele sin ærerike historie.

Prisøkningen er etterspørseldrevet. Ikke minst har OECD-sfæren økt sitt oljeforbruk til gamle høyder. Det går med over 47 mill. fat i døgnet, opp 2 mill. fat i løpet av få år. Så mye for det grønne skiftet. Samtidig prøver Russland og OPEC tilsynelatende å holde tilbake noe produksjonsnivå. OPECs råoljeutvinning er med 32,5 mill. fat likevel nær et historisk toppnivå.

I USA kan oljedepartementet ha falt tilbake til gamle overoptimistiske synder. Riktig nok fortsetter oljeproduksjonen å øke, men EIA anslår nå at døgnutvinningen i år vil øke med 780 000 fat, dobbelt opp fra i fjor. Mye av forhåpningene er knyttet til skiferoljeområder i Permian Basin, i delstatene Texas og New Mexico. Det utvinnes nå langt mer olje i Permian enn på norsk sokkel.

Følg oljekrisa på Facebook