Tilbake til forsiden

 

 

 

Etterspørselen har
oversteget tilbudet siden starten av 2017,
og ubalansen vil fortsette ut året.

 

 

 

Oljeprisen skal opp

 

 Etterspørselen har oversteget oljeproduksjonen siden
starten av 2017, og forskjellen vil fortsette ut året ifølge IEA.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
4. mai 2018

Nå skal oljeprisen opp, og den skal trolig høyt. Som det framgår av grafen over fra siste utgave av IEAs Oil Market Report, har forbruket oversteget tilbudet siden starten av 2017, og det er ventet at forskjellen vil fortsette og dels øke ut 2018. Det tærer kraftig på lagrene.

Det blir i så fall 8 strake kvartal med for lav produksjon i forhold til etterspørselen. OECD-medlemmenes oljelagre lå høyt i hele 2016 og langt ut i 2017, men nå faller de bratt og nærmer seg normalen i rekordfart. Bare et økonomisk tilbakeslag kan forhindre at oljeprisen stiger til både 80 og 90 dollar fatet.

Dette blir i så fall dobbelt så høy pris som den norske regjeringen har regnet med i statsbudsjettet, og det vil bli en kraftig stimulans for og styrking av landets økonomi.

IEA regner med at etterspørselen etter olje vil stige med 1,5 mill. fat/døgn i løpet av inneværende år. Samtidig sank de globale forsyningene med 120 000 fat/døgn i mars, på grunn av kutt hos OPEC og andre leverandører.

De kommersielle oljelagrene i OECD var ved utgangen av februar falt til 2 841 millioner fat, som er bare 30 mill. fat over de siste fem års gjennomsnitt. IEA antar at gjennomsnittet vil bli nådd i løpet av mai, på grunn av fortsatt stramme forsyninger. Produktlagrene (bl.a. bensin og diesel) er allerede under snittet.

I 1. kvartal har det vært mye vedlikehold av raffinerier både i Europa og USA, og det påregnes en kraftig oppkjøring i andre kvartal. IEA anslår at raffinerienes forbruk vil øke med 3,1 mill. fat/døgn fra mars til juli, men dette vil likevel ikke være nok til å dekke forventet etterspørsel etter produktene.

Hvis spekulantene i en kasinoøkonomi velger å vedde på at det blir lønnsomt, vil de holde tilbake olje fra markedet. Contangoen vil øke. Contango er ikke offisielle oljelagre. Den består gjerne i at fullastede supertankere dirigeres rundt på verdenshavene noen uker ekstra før de sendes i havn for å losse. De blir til midlertidige, flytende oljelagre.

Slike systemfeil kan bidra til at en stigende oljepris i korterte perioder går høyere enn det er reell markedsmessig dekning for. Saudi-Arabia kontrollerer en hel flåte av supertankere.

IEA mener at "oppdraget er utført" når det gjelder kuttene i produksjonen som er gjort av OPEC og andre produsenter. Foreløpig ser det ikke ut til at OPEC er enig.


OECDs oljelagre faller raskt ned mot
femårssnittet (markert med 0), ifølge IEA.

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook