Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Kall det entropi.
Da vinner du diskusjonen, fordi
ingen veit hva det er.

 

 

Katastrofe avverget

Trump oppdager entropien. Rett skal være rett - han har aldri sagt noe om dette.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
9. mars 2017

 

For 10-12 års tid siden stagnerte verdens oljeproduksjon. Pilene pekte nedover for en rekke produsenter, prisen gikk i været, teknologiens muligheter syntes uttømt, og Peak Oil var på manges lepper. Mer eller mindre dramatisk fallende estimater ble presentert av troverdige og seriøse kilder.

Imperiets evne til å slå tilbake og tøye strikken enda noen år viste seg bedre enn hva jeg og mange med meg trodde. Oljeproduksjonen har økt til denne dag, om enn med lavere veksttakt enn ekspertene mente. Olje er fortsatt en endelig lagerressurs, men Peak Oil-miljøet er klokt av skade blitt mer forsiktig med dommedagsscenariene.

Likevel hender det fortsatt at mer ekstreme spådommer kommer til overflata, eller rettere sagt resirkuleres. En rapport fra The Hills Group, egentlig over tre år gammel, men seinere "oppdatert" til 1. mars 2015 har fått en viss oppmerksomhet. Gruppa er ganske obskur. Motiver, agenda og eventuelle oppdragsgivere er ukjent.

I rapporten "Depletion: A determination for the world’s petroleum reserve" strør forfatterne om seg med nøkkelbegreper som termodynamikk, EROEI og entropi, krydrer med tilsynelatende vitenskapelige forkortelser og et hav av formler som er gresk for lekfolk, og vips kommer de opp med en helt ny og mer pålitelig (sic) metode for å beregne uttømmingsrater for de globale oljereservene.

Konklusjonen er kort og godt at oljeutvinningen vil falle langt raskere enn antatt fordi prisen vil synke som følge av sviktende global betalingsevne. At netto energiavkastning (EROEI) synker også for oljens del er utvilsomt, men at den allerede i 2012 var nede på 1:2 er kvalifisert tøys. Vår sivilisasjon vil bryte sammen lenge før det kreves ett fat olje for å utvinne, raffinere og distribuere to.

Rapporten behandles seriøst av François-Xavier Chevallerau på bloggen Cassandras Legacy, men plukkes likevel nådeløst fra hverandre med henvisning til flere kilder.

Å bruke termodynamiske prinsipper for å beregne oljens evne til å levere netto energiavkastning til samfunnet er fornuftig, gitt at det skjer på en seriøs måte, skriver
f. eks. den spanske fysikeren Antonio Turel på sin nettside (spansk). Rapportens ETP-modell er basert på feil bruk av termodynamisk teori, meningsløse definisjoner og mangelfull dataprosessering. ETP kan derfor ikke brukes til seriøs diskusjon.

Nærmere akademisk helslakt er det vanskelig å komme. Turels kollega Carlos de Castro ved Universitetet i Valladolid er minst like kritisk (spansk). Både de fysiske, teknologiske og økonomiske forutsetninger for modellen er helt enkelt feilaktige.

Veteranen Ugo Bardi ved Universitetet i Firenze skriver: - En rapport som hevder å være basert på termodynamikk og bruker imponerende ord som "entropi" har evnen til å få folk til å tro hva de ønsker å tro. Men så langt jeg kan se, tar Bardi feil når han mener at peak-oilere har trykket denne rapporten til sitt bryst.

Vitenskapsmannen John von Neumann (1903-1957) skal ha sagt til en kollega: - Kall det entropi (...) ingen vet hva det virkelig er, så du får et overtak i debatten.

 

Følg oljekrisa på Facebook