Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Selvforsyningsgraden

ned med 8 prosent på ett år.

 

 

 

Dansk oljeutvinning stuper

(Creative Commons, illustrasjonsfoto)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
24. mai 2019

Danmark profileres ofte som Nordens vindkraftgigant. Det er en såkalt spiss vinkel. Dansk kraftproduksjon er i virkeligheten svært beskjeden sett i en større sammenheng, vindkraften like så. Langt viktigere er det at dansk oljeutvinning stupte i fjor.

Dansk vindkraft leverte 13,9 TWh i fjor, ned 6 prosent fra 2017 på grunn av mindre vind. I Sverige leverte vindkraften 19 TWh i 2017. Den var allerede da 20-25 prosent større enn den danske, og mer kommer.

Når den nye finske atomreaktoren i Olkiluoto snart settes i drift, sterkt forsinket, vil den levere 13 TWh, nesten like mye kraft som alle danske vindkraftverk til sammen. Det er stabil kraft, ikke kraft som bare leveres når vinden blåser.

Dersom foreliggende planer settes ut i livet, vil norsk vindkraft med 15 TWh trolig være på like fot med eller passere dansk allerede i 2021. Forhåpentlig  blir mest mulig av disse planene stoppet. Norge har ikke behov for å rasere sin gjenværende frie natur, og få lite og ustabil kraft i bytte.

Ifølge Wikipedia konsumerte danskene bare 33 TWh elektrisk kraft i 2017. Likevel må de importere 10-15 prosent. I Norge, med omtrent samme folketall, brukte vi 135 TWh i fjor. Norsk nettoeksport på 10 TWh tilsvarte mer enn hele Danmarks landbaserte vindkraft.

Når du ser på er kart over Danmark hvor vindkraftverkene er markert med rødt, ser det ut som om landet har fått røde hunder.  I Danmark kan du knapt nok snu deg uten å se en eller flere vindturbiner i landskapet.

Såkalt fornybart utgjorde snaut 33 prosent av total energiforbruk i Danmark i 2018. Det er en relativt høy andel, men det betyr likevel at to tredeler av Danmarks energiforsyning fortsatt kommer fra lagerenergi (olje, kull og gass).

Utviklingen på sokkelen er av langt større betydning for Danmarks energiforsyning og økonomi enn vindkraften. Den sørget inntil for få år siden for at landet samlet sett var netto energieksportør, en sjelden situasjon i Europa. Etter hvert har det gått sakte utfor.

Men ifølge Energistyrelsen sank utvinningen av olje og gass med hele 15,6 prosent i 2018. Det medførte at landets selvforsyningsgrad av energi stupte fra 84 til 76 prosent, tilsvarende 69 petajoule. Samlet vindkraftproduksjon var på 50 petajoule.

Med ett slag har Peak Oil i 2018 utradert mer enn hele vindkraftproduksjonen i Danmarks energiregnskap. Selv et langt lavere årlig produksjonsfall framover på dansk sokkel vil mer enn utlikne alt som tilkommer av fornybar energi.

Danmark går en stadig strammere energiframtid i møte.