Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Nesten halvparten av norsk
oljeproduksjon kommer fra felt som ble
funnet for 36 år siden eller mer.

 

 

Gamle funn rulerÅrlig oljeproduksjon fordelt på det tiår feltet ble funnet.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
19. januar 2017

 

Ivar Refsdal driver en blogg der han med svært klare og talende grafer setter fokus på ressurssituasjonen og rovdrifta på norsk sokkel, og viser hvor uansvarlig høgt petroleumsuttaket lenge har vært i forhold til nye funn.

Alle illustrasjoner er hentet fra Refsdals blogg.

Som det framgår av ovenstående, kom pr. november 2016 fortsatt omlag to tredeler av den produserte oljen fra felt som var funnet før 1990, funnene var altså 26 år gamle eller mer. Ca. halvparten av det igjen, tilsvarende nesten halvparten av totalen, kom fra felt som var funnet før 1980. Disse var med andre ord 36 år gamle eller mer.

Felt funnet ved årtusenskiftet eller seinere, leverte bare vel 14 prosent.

For gassens del er bildet like alarmerende. Nesten all produksjon stammer fra felt som er funnet før årtusenskiftet, det vil si at de er 15 år eller mer. I overkant av to tredeler kommer fra felt som ble funnet før 1990, og felt som ble funnet før 1980 stod for 800 000 fat oljeekvivalenter av en total dagsproduksjon på 2 mill. fat.

Funn fra tiåret 1970 til 1980 produserer fortsatt mest av både olje og gass. Klar dominans fra funn før årtusenskiftet, som allerede nevnt. Her er Refsdals nøyaktige prosenttall for hvor mye hvert funntiår bidrar med til dagens produksjon:

Ser vi på oppstartår for felta, har Refsdal kommet til at oljefelt med produksjonsstart før 2000 står for 61 prosent av dagens oljeproduksjon, og at det samme gjelder for 52 prosent av gassen.

Fordelt på regioner dominerer Nordsjøen med 82 pst. av oljeproduksjonen. Norskehavet leverer 16 pst. og Barentshavet bare 3 pst. For gassens vedkommende er tallene 61 pst., 34 pst. og 5 pst. Barentshavet har ennå ikke innfridd forventningene, og om det vil skje gjenstår å se.

 

Følg oljekrisa på Facebook