Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Velkommen til virkeligheten:
Rystad Energy tror russisk dominans
vil øke ytterligere.

 

 

 Mer russisk gass til EU

 

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
3. april 2018

 

 

Ifølge den russiske gassgiganten Gazprom økte gassforbruket i EUs medlemsland i 2017 til 491 milliarder kubikkmeter, som er 6 prosent mer enn i 2016. Dette er det høyeste gassforbruket i EU siden 2010. 

Importdelen utgjorde 360 mrd. kubikkmeter, som er 10 prosent mer enn året før.  Alle de tre største leverandørene – Russland, Norge og Algerie, økte sin eksport til EU. Gazproms rørgassleveranser økte med 12 prosent, og de hadde i 2017 en markedsandel på ca. 34 prosent.

EUs egen produksjon sank med 3 prosent til 128 mrd. kubikkmeter. Nederland, som historisk har vært en av de store gasseksportørene til sine naboland, ble i fjor for første gang netto gassimportør.

Ifølge det norske konsulentselskapet Rystad Energy økte den russiske eksporten til Europa (Tyrkia inkludert) til 194 mrd. kubikkmeter, mens Norge som nest største leverandør økte sin eksport til 122 mrd. kubikkmeter. Det er 15 mrd. kubikkmeter mer for Russlands vedkommende, og 9 mrd. kubikkmeter mer for Norges del.

- Både Russland og Norge har lyktes med sin strategi, som er å beholde sine markedsandeler. Det har kommet forbrukerne til gode gjennom relativt stabile priser i det nordvestlige Europa. Det har også holdt amerikanske leveranser av flytende naturgass (LNG) ute av regionen. Disse har i stedet gått til Asia og Latin-Amerika, sier Rystads visepresident for gassmarkeder, Carlos Torres-Diaz. 

- Men mens russerne trolig vil øke gassproduksjonen videre og forsterke sin dominerende posisjon, vil norsk gassproduksjon trolig synke i åra som kommer, sier han. Han tror at produksjonen i sentrale norske gassfelt som Ormen Lange, Åsgard og Kvitebjørn vil ha falt med en årsproduksjon på 10 mrd. kubikkmeter innen 2020.

- Utvidelse av LNG-anlegget på Jamal-halvøya og rørledningen Power of Siberia vil øke russisk gasseksport til Asia. Men økt produksjon og rørledningsprosjektene Nord Stream II og Turkish Stream vil også øke eksportpotensialet til Russlands viktigste gassmarked i dag, Europa, sier Torres-Diaz. 

Av politiske årsaker ønsker Brussel å redusere avhengigheten av russisk gass, men forsøkene har strandet foreløpig. Og skal vi tro Rystad Energys nøkterne, forretningsbaserte analyse vil russisk dominans neppe bli mindre i åra som kommer.

 

Følg oljekrisa på Facebook