Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Vil virke stikk

imot sin hensikt, og truer

arbeidsfolks levekår.

 

 

 

Slakter "grønn" New Deal


(Creative Commons)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
15. februar 2019

Terry O`Sullivan er leder for LiUNA, et "hardhat" fagforbund som organiserer en halv million bygningsarbeidere i Nord-Amerika. I en uttalelse slakter han den "grønne" New Deal som er lansert av demokratenes politiske stjerneskudd, Alexandria Ocasio-Cortez.

Han er særlig kritisk til at ellers nødvendige og fornuftige tiltak blandes inn i en urealistisk klimapolitikk.  Da risikerer de å havarere med den.

LiUNA mener planen vil virke stikk imot sin hensikt, enten det gjelder å få i gang infrastrukturprosjekter som det er et desperat behov for i USA, arbeidet for å redusere inntektsgapene  i samfunnet, eller for å vinne oppslutning om klimatiltak, for den del.

- Å knytte en hel liste av ellers positive saker som ikke har noe med klimaendringer å gjøre, og som LiUNA og andre progressive organisasjoner lenge har kjempet for, opp mot denne planen betyr at de alle kan gå ned som et havarert skip. Infrastruktur må behandles som infrastruktur, klimatiltak som klimatiltak, skriver O`Sullivan.

- Ifølge planen skal alle biler være elbiler og all bruk av "fossil" energi forbys. Det er vanskelig å ta dette urealistiske manifestet på alvor, men de økonomiske og sosiale ødeleggelsene det vil medføre hvis det blir satt ut i livet er høyst alvorlige og reelle, erklærer han.

- Planen forsøker retorisk å utnytte New Deal, ett at de mest vellykte føderale initiativ i vårt lands historie, men det er stor forskjell på de to. Den virkelige New Deal gav arbeidsfolk inntekter, fikk massiv folkelig støtte og løftet vår nasjon ut av håpløsheten, heter det i uttalelsen.

- Dagens plan er tvert imot en trussel mot arbeidernes levekår. Den vil føre til økte forskjeller og ulikhet, og undergrave nettopp de mål den sier seg å fremme. Kort sagt, det er en dårlig plan, konstaterer Terry O`Sullivan.