Tilbake til forsiden

 

 

 

Britenes eldste

atomkraftverk i drift synger

på siste verset.

 

 

 

Sprekker i Hunterston B

 


Det er ca. 60 mil fra Glasgow til Norge.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
15. oktober 2018

 

Atomkraftverket Hunterston B utenfor Glasgow i Skottland startet i 1976, og er det eldste britiske atomkraftverket i drift. Det er tidligere i år oppdaget sprekker i grafittkjernen i begge de to reaktorene, og de er nedstengt for inspeksjon.

Nabokraftverket Hunterston A med reaktorene 1 og 2 er nedlagt. Reaktorene i Hunterston B har beholdt betegnelsen 3 og 4. Gjenoppstart er stadig blitt utsatt fordi flere sprekker er blitt oppdaget. Eieren EDF opplyste tidligere i år at det var funnet 39 sprekker, og at de oppstod "litt raskere" enn ventet.

For en ukes tid siden kunne den undersøkende nyhetssiden Ferret avsløre at det i virkeligheten er funnet over 350 sprekker i reaktor 3, noe som er brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Dagen etter avsløringen opplyste EDF til Reuters at planlagt oppstart for reaktor 3 er utsatt fra 18. desember til 21. februar, og for reaktor 4 fra 30. november til 14. januar.

Tidligere har EDF sagt til lokale aksjonærer at de vil søke myndighetene om å få drive reaktor 3 med inntil 1000 sprekker i kjernen. Hunterston B skulle egentlig vært nedlagt i 2006, men eieren ønsker å drive til 2023. En del skotter mener at hvis atomkraftverket hadde befunnet seg i England, ville det ha vært nedlagt for lenge siden.

Strålingseksperten dr. Ian Fairlie sier til Ferret at hvis andre sikkerhetssystem skulle svikte samtidig, kan resultatet bli en katastrofe av Tsjernobyl-typen, som kan spre radioaktiv stråling over bl. a. byene Glasgow og Edinburgh.

Fairlie mener at kontrollen over de "aldrende mekanismene" inne i reaktor 3 er så mangelfull at reaktoren ikke bør startes opp igjen. EDF avviser dette, og mener at det er trygt å starte opp igjen begge reaktorer. Atomkraftverket kan dekke inntil 20 prosent av Skottlands strømforbruk.

Det er ca. 60 mil fra Glasgow til Norge.