Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Nesten halvparten
av landets stømforsyning
borte foran vinteren.

 

 

Kraftkrise i Belgia

 


Doel atomkraftverk.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
4. november 2018

 

Seks av Belgias sju atomreaktorer er stengt foran vinteren. En kriseplan omfatter tre timers rullerende utkoplinger av strømforsyningen til landets husstander, redusert industriproduksjon og å slå av lyset på motorveiene.

Denne situasjonen er varslet av folk med innsikt.

Deler av landets to atomkraftverk er i dårlig forfatning. Det er brukt lite penger på vedlikehold og oppgraderinger. Allerede i 1999 ble det vedtatt at Belgias atomkraft skulle fases ut. Total utfasing innen 2025 ble bekreftet av dagens regjering i mars i år. Atomkraftverkene leverer i full drift ca. 55 prosent av Belgias strømforbruk.

I oktober ble det oppdaget at betongen var svekket i atomkraftverket i Tihange ved Liege. Samtlige tre reaktorer ble stengt. Fra før er tre av fire reaktorer ved landets andre atomkraftverk, Doel ved Antwerpen, stengt for planlagt vedlikehold.

Engie Electrabel, som eier atomkraftverkene, kjører en annonsekampanje der de ber industrikunder om å bruke mindre strøm. Myndighetene har opprettet en krisegruppe. De hevder at forsyningen er under kontroll ut desember, men at den fortsatt er uviss for januar og februar. Situasjonen følges uke for uke.

Mye avhenger av en avtale om strømimport fra Frankrike. Det trengs bare en kuldeperiode for at de franske atomkraftverkene ikke skal ha noe å gå på. Kraftoverføringer fra Tyskland har støtt på tekniske problemer. Et nedlagt bulgarskeid gasskraftverk i Vilvoorde er startet opp igjen for å fylle noe av gapet, men belgierne er advart mot at kraftprisene kan øke til tross for redusert forbruk.

Europas grønne energipolitikk har medført at en økende del av nettet drives av ustabil vind- og solkraft, og at marginene i systemet er redusert. Det er dessuten kostbart å starte opp nedlagte gass- og kullkraftverk bare for å ta effekttopper, dermed blir også denne strømmen dyr.

Samme situasjon, men i mindre skala, er under utvikling i Sverige. Atomkraft utgjør i dag ca. en tredel av landets totale strømproduksjon. Siden 2015 er fire reaktorer besluttet nedlagt. Oskarshamn 1 og 2 er allerede stengt. Ringhals 1 og 2, som skal nedlegges i 2019 og 2020, vil redusere atomkraftkapasiteten i Sverige med ca. 20 prosent.

 

Følg oljekrisa på Facebook