Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

Prisen på CO2-kvoter
er doblet siden nyttår, og det er

trolig bare begynnelsen.

 

CO2-kvoter gir dyr strøm

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
30. mai 2018

Du lurer på hvorfor strømprisen holder seg vedvarende høy? Politikerne har bestemt det, og det er bare begynnelsen. Hovedårsaken er stadig dyrere CO2-kvoter i Europa. De har begynt å virke etter hensikten.

Katta er ute av sekken: Klimavanviddet tar grep for alvor.

- Akkurat nå er det de europeiske CO2-kvotene som er mest avgjørende for strømprisene i Norden, skriver LOS Energy. Kvoteprisen har doblet seg siden nyttår, og det har hittil ikke vært nok snøsmelting i Norge til at det har dempet prisen vesentlig. Tross en liten korreksjon ned denne uka, er den fortsatt sterk.

For å nå utslippsmålene i klimapolitikken, har EU etablert et kunstig "marked" som tvinger bedrifter som "slipper ut" CO2 til å kjøpe kvoter. Bestemmelsene har lenge vært romslige, kvotene har hopet seg opp, med lave priser til følge. Nå begynner det å strammes inn, og kvoteprisen øker.

Politikerne mener prisen har vært for lav til å motivere den etablerte industrien til å få ned utslippene. For å øke "dekarboniseringen" av EU skal det i 2019 innføres et nytt tiltak i "utslippsmarkedet". Det har økt interessen for å kjøpe kvoter allerede, og prisen er doblet siden nyttår, ifølge LOS Energy.

Dette har igjen hatt stor innvirkning på prisen på kullkraft. Et kullkraftverk slipper ut nesten ett tonn CO2 pr. MWh kraft, og økning i kvoteprisen gir dermed sterk økning i kostprisen for strøm produsert av kullkraftverk. Høye europeiske spot- og terminpriser har effekt på de nordiske kraftprisene.

Det europeiske sjølmordet er politisk villet og styrt.

 


Pris på europeiske CO2-kvoter pr. 15. mai 2018.

 

 

 

Følg oljekrisa på Facebook