Tilbake til forsiden

 

EU undersøker britisk subsidiesluk.

 

Svart blir grøntDrax kraftverk i Yorkshire.

 

Av Jan Herdal
Publisert 12. januar 2016

Europas akilleshæl er en katastrofal mangel på egen lagerenergi; kull, olje og gass. Alternativene har det til felles at de ikke strekker til, og at de er svært dyre. De markedsføres gjerne som grønne. Hvor sant er det?

Jeg har tidligere skrevet en del om både biodrivstoff for biler og om bioenergi (biomasse) som drivstoff for kraftverk. Sistnevnte er av EU tiltenkt en sentral rolle som erstatning for kull. Britiske Drax er et prakteksempel på britisk tilnærming. Saken tas opp i en interessant artikkel i det britiske miljømagasinet Ecologist.

Drax er landets største kullkraftverk som ved hjelp av gigantiske offentlige subsidier skal omstilles til å brenne 7 millioner tonn pellets årlig fra USA og Canada. Markedsføres som grønt og fornybart, men er en trussel mot biomangfold og enda verre for klimaet enn kull, ifølge Ecologist, som krever at myndighetene stanser galskapen umiddelbart.

Selskapet hevder det bruker kvister og greiner og tynningsvirke. Undersøkelser på bakken viser at pelletsfabrikken bruker grovt materiale inkludert hele "hardwood" trestammer. Bruk av de britiske myndighetenes egen biomassekalkulator viser at Drax benytter pellets som kan gi inntil tre ganger så høye CO2-utslipp som kull.

Det kommer stadig nye forskningsmessige indikasjoner på at de politiske regnestykkene ikke stemmer, at bioenergi slett ikke er klimavennlig, og at disse feilaktige oppfatningene må korrigeres.

Det hører med til historien at Drax er avhengig av de falske regnestykkene. Som rent kullkraftverk er ikke selskapet i stand til å innfri utslippskravene. En smart - og for skattebetalerne dyr - vri. Hykleriet lenge leve.

Økt pelletsbehov kan resultere i en ny fabrikk i Brasil, der monokultur treplantasjer allerede har skapt store problemer både for miljøet og lokalbefolkningen.

Hvor store er egentlig de offentlige subsidiene til Drax? Det er vanskelig å få en full oversikt. Kraftverket har seks enheter. To er allerede konvertert, og det foreligger planer om to nye. I 2014 fikk Drax ifølge Telegraph en regjeringskontrakt tilsvarende
22 milliarder norske kroner for konvertering av enhet nummer tre. Kontrakten garanterer Drax det dobbelte av dagens markedpris på strøm fram til 2027.

EU-kommisjonen har nå startet full etterforskning av subsidiegaloppen. Når prosjektet i tillegg angripes fra miljøhold, kan det bety full stopp for denne bisarre planen om å hogge ned trær for å berge både miljøet og klimaet.

Enviva Anhoskie forsyner Drax med pellets. Solide trestammer på traileren: