Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Rask vekst

og økt elektrifisering har

tatt svenskene på senga.

 

 

 

En brutal oppvåkning

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
5. november 2018

 

Mangel på kapasitet i det svenske strømnettet begynner å sette bom for nyinvesteringer. I Uppsala, Stockholm, Malmø og i Mälardalen beskriver ekspertisen situasjonen som akutt: - En brutal oppvåkning, sier Eva Vitell i Vattenfall til fplus.

Allerede for to år siden, da de ba Svenska Kraftnät om mer nettkapasitet for en stor industrikunde i Uppsala, fikk de som svar at det var umulig. Aldri før hadde det vært et problem å få dekket behov for ny kapasitet. Den raske elektrifiseringen har tatt aktørene på senga.

Konsulentfirmaet Pöyry leverte nylig en studie til Energiföretagen som viser at i verste fall kan kapasitetsmangelen koste samfunnet og svensk industri inntil 150 milliarder svenske kroner årlig i tapte investeringer.

Ellevio har hovedansvaret for det regionale nettet i Stockholm der det foregår flere store prosjekter innen infrastruktur og bedriftsetableringer: - Det krever mye effekt og akkurat nå får vi ikke mer fra Svenska Kraftnät, sier sjef for samfunnskontakt Henrik Bergstrøm. De søker nå hjelp av varmekraftprodusenten Stockholm Exergi.

Også Vattenfall er på jakt etter nye løsninger. De har tegnet avtale med kunder som kan være fleksible og ta ut mindre nettkapasitet når det er en mangelsituasjon, samt strømprodusenter som kan produsere litt ekstra når det trengs.

I Göteborg er ikke situasjonen akutt, men politikerne må bestemme seg for hva slags by Göteborg skal være i framtida, og hvilken type etableringer man vil ha, sier lederen for Göteborg Energi, Alf Engquist, til GP. Han ser f. eks. etablering av store, effektkrevende datahaller, som ikke gir så mye i form av arbeidsplasser, som et problem. 

Amerikanske Amazon planlegger å etablere seg i Eskilstuna. Det vil sluke mye kapasitet, og kommunen har vært nødt til å si nei til andre etableringer.

- For ikke så altfor lenge siden virket tilgangen på strøm i Sverige ubegrenset. Slik er det ikke lengre. Allerede i dag begynner det å bli kritisk. Det har gått fort, etterspørselen har økt drastisk på kort tid, sier Engquist. Bl.a. står kollektivtrafikken i Göteborg foran store elkrevende satsinger.

Faren for strømmangel er størst i det sørlige Sverige og spesielt i storbyene, på grunn av den raske veksten der. Både det svenske stamnettet fra Norrland og import-ledningene har problemer med å klare anstrengte situasjoner i denne delen av landet.

Atomreaktorene Ringhals 1 og Ringhals 2 skal legges ned i 2019 og 2020. Kraftkrise med sparekampanjer og forbud mot bruk av strøm til visse formål har det ikke vært siden 1970-tallet i Sverige: - For de fleste burde det være ubegripelig at elbalansen helt unødvendig skal svekkes på denne måten, skriver tidligere sjef for Vattenfalls elproduksjon Sivert Göthlin på Klimatsans.