Tilbake til forsiden

 

 

 

Strømforbruket
i Tyskland sank med sju prosent i fjor.
Gjett hvorfor?

 

 

 

Strømforbruket synker i EU

Litt mindre elektrifisert: I EU, og spesielt i Tyskland, tapte elektrisitet markedsandeler som energibærer i fjor.

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
19. mai 2018

Du har hørt PK-visa: Mer energi i form av elektrisitet, og helst fra fornybar kraft? Glem det. Fersk EU-statistikk viser at strømforbruket i EU falt med 0,8 prosent i 2017. I Tyskland sank forbruket med 7 prosent. Klima-teologene oppnår det stikk motsatte av hva de etter sigende ønsker.

2017 ble et nytt monument over en mislykket energipolitikk i EU. I Tyskland er nettet også blitt stadig mer ustabilt som følge av die Wende. Merkel er best i EUs grønne og fornybare klasse. Følgelig er også den tyske strømprisen til forbruker EUs høyeste.

Tett etter Tyskland følger UK, et annet land der strømprisen har gått rett til værs. Det politisk korrekte klimahysteriet tvinger fram stadig dyrere valg, og stadig mer kriminell sløsing med offentlige midler. Her falt forbruket med 2,8 prosent. Det økonomiske kriselandet Hellas kom først på tredjeplass med et fall på 2,6 prosent.

Samtidig som strømforbruket sank, økte oljeforbruket i Europa ifølge IEA med 400 000 fat i døgnet, tilsvarende 145 millioner fat i hele 2017. Gassforbruket i EUs medlemsland økte med 6 prosent, pga. en kald vinter. EU bruker mer energi, men mindre strøm.

Brussels/Merkels hårreisende energipolitikk virker, ikke overraskende, stikk imot sin erklærte hensikt, og medfører at elektrisitet nå faktisk taper i konkurransen med andre energibærere. EU går baklengs inn i framtida. EU blir relativt sett mindre elektrifisert. Også klimabløffen ligger i ruiner. Der ligger den for så vidt godt.

Når det gjelder kraftproduksjonen i EU, er det interessant å se at de konvensjonelle varmekraftverkene samlet holder stillingen med en andel på i overkant av 48 prosent, men her er det store forskjeller landene imellom.

Østeuropeiske EU-land holder fast ved sin tradisjonelle, rimelige kraftforsyning, som er mest basert på kull og atomkraft, og dels i konflikt med Brussel. Det er derfor heller ingen overraskelse at den største økningen i strømforbruk innen EU fant sted i Slovenia (+9.9 %) og Polen (+8.2 %). Latvia økte med 4,6 prosent, Tsjekkia med 4 prosent.

En interessant detalj i Eurostats tabell, er at energi brukt til pumping økte med 3,3 prosent (nesten 5 prosent i eurosonen) i 2017. Det er Tyskland som pumper vann opp i høydebasseng i et desperat forsøk på å utjevne og få bedre utnyttelse av vindkraften. Lite effektivt, stjeler netto energiavkastning og fordyrer strømmen ytterligere.

 

 

Følg oljekrisa på Facebook