Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

Vindmøllevinger
eroderer til havs.

 

 

 

Tåler ikke trøkket

 


(Foto: Pexel, Creative Commons)

 

 

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
15. mars 2018

 

Havvindfarmen Thanet utenfor Kent i England var verdens største da den ble satt i drift høsten 2010. Allerede etter 7 års drift viser det seg at bladene, som skal holde i 20 år, ikke tåler belastningen. De eroderer, og må nå hasterepareres på 140 av de 175 vindmøllene, ifølge tv-selskapet ITV.

Driftsmiljøet til havs er meget røft. Det er uklart om dette er et generelt problem for havvindmøller. Siemens, som er storleverandør på området, hevder at de har lært av sine feil. Men på Thanet er skaden allerede skjedd, og ITV anslår reparasjonskostnader tilsvarende titalls millioner kroner.

Greenpeace kjørte en reklamefilm med den kjente skuespilleren og aktivisten Emma Thompson om hvor billig vindkraft er blitt, med Thanet som eksempel. Filmen er fjernet fra nettstedet til Greenpeace.

Installert kapasitet på Thanet er oppgitt til 300 megawatt. Kritikere mener reell kapasitet er 75 Mw, mens eier Vattenfall hevder den er på 105-120 Mw. Det er uansett beskjedne strømmengder. Et lite kraftverk i norsk sammenheng. Kvilldal, som er størst, har installert effekt på 1240 Mw. Thanet har dessuten ustabil kraftproduksjon, og bare 20 års garantert levetid. 

Byggekostnaden var likevel rundt 10 mrd. norske kroner. Totale subsidier gjennom såkalte fornybarsertifikater i løpet av 20 år vil komme på 12 mrd. kroner. Det er omtrent det dobbelte av verdien av den strømmen kraftverket leverer, som er på rundt 300 mill. kroner i året.

Det skal være 21 faste årsverk knyttet til vindparken. Det gir en årlig subsidiegrad på ca. 30 millioner kroner pr. årsverk. Etter som vindkraftas realiteter begynner å gå opp for engelske strømkunder for alvor, kan det hende at Greenpeace vil finne det klokt å fjerne flere av sine propagandavideoer.

 

Følg oljekrisa på Facebook